Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Email Liên Lạc

Email: lanpn2@techcombank.com.vn

Thông Tin Tuyển Dụng

 • Kế toán / Kiểm toán, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Tài chính kế hoạch, Ngân hàng, Dịch vụ khách hàng, Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng doanh nghiệp lớn, Quản lý điều hành, Khách hàng định chế tài chính, Tài chính / Đầu tư, Quản trị Nguồn nhân lực, Bảo hiểm, Luật / Pháp lý, Khác, Thu mua / Vật tư, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Quản lý dự án, Quản lý chất lượng (QA/QC), Bất động sản, Quản trị rủi ro, Nhà hàng / Khách sạn, Chiến lược và phát triển ngân hàng, Chứng khoán, An Ninh / Bảo Vệ, Bán hàng và Kênh phân phối, Bán hàng / Kinh doanh, Nguồn Vốn và Thị trường Tài chính, Ngân hàng giao dịch
 • Cạnh Tranh
 • Quản lý
 • Hà Nội
 • Nhân viên chính thức
 • Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản
 • 3 - 4 Năm

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ

10/11/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Trưởng phòng thu hồi nợ trực tiếp Miền Bắc - TECHCOMBANK AMC ( Làm việc tại Hà Nội )

I. Mục tiêu: 

 • Chịu trách nhiệm thu hồi các khoản nợ quá hạn từ ngày 30 - 90/ khác theo quy định của Techcombank AMC từng thời kỳ
 • Tham mưu cho Giám Đốc Trung Tâm các phương thức xử lý nợ một cách có hiệu quả; Đề xuất chuyển khoản nợ sang các bộ phận khác theo quy định dựa trên sự đánh giá đúng đắn và chính xác
 • Tham mưu cho Giám Đốc Trung Tâm các vấn đề pháp lý, chính sách liên quan đến công tác thu hồi nợ thuộc phạm vi nhiệm vụ của Phòng và của công ty để đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, khắc phục, hoàn thiện;
 • Theo dõi và phối hợp với các cán bộ, chuyên viên thuộc các chi nhánh của Techcombank/đối tác; Chuyên Viên Xử Lý Nợ Phòng Thu Nợ Trực Tiếp
 • Hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra công tác xử lý nợ trong phạm vi Phòng trực tiếp phụ trách; phối hợp với các Đơn vị liên quan trong công tác xử lý nợ; thẩm định và đề xuất ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi nợ xấu.
 • Chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của Phòng và đảm bảo tất cả các công việc được thực hiện theo đúng quy trình tác nghiệp của Techcombank AMC
 • Chịu trách nhiệm về KPI của Phòng

II. Trách nhiệm:

1. Trách nhiệm chính trong việc quản lý, kiểm soát công việc của Phòng

 • Xây dựng và tổ chức triển khai các công việc trong Nhóm trên cơ sở tuân thủ, áp dụng, vận dụng pháp luật, xử lý tình huống, đưa ra giải pháp pháp lý phù hợp nhất trong công tác xử lý nợ.
 • Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.
 • Phân công, điều phối, định hướng, hướng dẫn và kiểm soát hoạt động của Nhóm theo đúng yêu cầu và mục tiêu đề ra.
 • Chịu trách nhiệm về đào tạo, điều phối nhân sự trong Phòng
 • Lập và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động của Nhóm theo định hướng hoạt động của Phòng.
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng.
 • Đảm bảo các hoạt động của Nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 • Đảm bảo các khoản nợ đã chuyển sang bộ phận tố tụng/bộ phận xử lý nợ được theo dõi và phối hợp/hỗ trợ kịp thời.
 • Thực hiện đầy đủ và đúng các quy định đối với chức danh trong quá trình tác nghiệp

2. Trách nhiệm chính trong các mảng công việc cụ thể

a. Trong hoạt động tham mưu:

 • Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc tham mưu cho Giám đốc Trung tâm, Ban lãnh đạo công ty xử lý thu hồi các khoản nợ xấu trong toàn hệ thống Techcombank/Techcombank AMC;
 • Hướng dẫn, định hướng cho các cán bộ của Nhóm cách thức, phương pháp để lập kế hoạch và triển khai kế hoạch thu hồi nợ xấu hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
 • Tham gia soạn thảo, góp ý dự thảo trình cấp thẩm quyền ban hành các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến việc quản lý khách hàng.
 • Phối hợp cùng Phòng Pháp chế theo dõi những thay đổi về pháp luật có liên quan đến hoạt động của Techcombank/Techcombank AMC để kịp thời phổ biến cho toàn hệ thống nhằm ngăn ngừa những rủi ro trong tranh chấp, kiện tụng;
 • Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ và xử lý khoản nợ, tổng hợp, đánh giá các sai phạm và chuyển Trưởng Phòng báo cáo Giám đốc Trung tâm các cán bộ/nhân viên Techcombank/Techcombank AMC có sai phạm trong việc thực hiện quy định nội bộ của Techcombank/Techcombank AMC và quy định pháp luật dẫn đến phát sinh các khoản nợ xấu hoặc tổn thất về lợi ích cho Techcombank/Công ty.

b. Hoạt động quản lý khách hàng:

 • Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, rà soát Hợp đồng ủy thác xử lý nợ với Bên ủy thác và/hoặc Hợp đồng mua bán nợ với Tổ chức tín dụng khác, trình cấp có thẩm quyền của Công ty ký;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan lập danh sách các khoản nợ phải thực hiện bàn giao AMC để cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ các khoản nợ do bộ phận tiếp nhận hồ sơ bàn giao để xử lý;
 • Đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý Khoản nợ trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của Techcombank.
 • Chỉ đạo chuyên viên xử lý nợ trong Nhóm phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện các phương án xử lý nợ xấu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;
 • Phụ trách quản lý, lưu trữ an toàn các hồ sơ các khoản nợ được giao xử lý mà các Đơn vị bàn giao và hồ sơ phát sinh trong quá trình xử lý thu hồi nợ;
 • Giám sát việc xử lý Khoản nợ của CBNV thuộc Phòng trong quá trình thu nợ;
 • Chịu trách nhiệm kết quả công việc của toàn Phòng.
 • Chịu trách nhiệm về sai sót của bất kỳ Chuyên Viên/Cán Bộ đang quản lý trực tiếp trong quả trình tác nghiệp.

c. Trong công tác kiểm tra, báo cáo, kiến nghị xử lý vi phạm:

III. Báo cáo công việc:

 • Cấp lãnh đạo trực tiếp: Trưởng phòng/ Giám Đốc Trung Tâm
 • Cấp báo cáo trực tiếp: Chuyên viên XLN
 • Quan hệ nội bộ: các Phòng/Nhóm nghiệp vụ  khác.
 • Quan hệ bên ngoài: 

           + Các Phòng ban nghiệp vụ của Techcombank; 

+ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyên như Tòa án, Thi hành án, Thanh tra, Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan thuế…các tổ chức cá nhân có liên quan khác.

IV. Kiến thức và kinh nghiệm: 

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Ưu tiên có nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh tế, tài chính ngân hàng, luật
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực call center, thu hồi nợ tín chấp
 • Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến thu hồi nợ tín chấp tồi thiểu 03 (năm)
 • Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực liên quan tối thiểu 01 (năm); đẫ từng quản lý tối thiểu trực tiếp 20 người.
 • Ngoại ngữ: ưu tiên có khả năng đọc, viết tài liệu, nghe, nói giao tiếp.

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.