Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Email Liên Lạc

Email: yennth32@techcombank.com.vn

Thông Tin Tuyển Dụng

  • CNTT - Phần mềm, Vận hành và Công nghệ ngân hàng, CNTT - Phần cứng / Mạng
  • Lương thỏa thuận
  • Nhân viên
  • Hà Nội
  • Nhân viên chính thức
  • Văn phòng Chuyển đổi (iPMO)
  • 3 - 7 Năm

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ

31/03/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Senior Tester/ QA r/s Tester Qa

•Academic: BSc/BA in Computer Science, Engineering or a related field
•Professional: 1+ years experience developing software as a tester
Skills/Requirement
•Programming languages, such as C# and Java
•Mathematical aptitude and strong problem-solving skills
•Excellent organisational and time management skills
•Accuracy and attention to detail
•An understanding of the latest trends and their role in a commercial environment
•Teamwork skills, because most projects require input from individuals with different roles
•Self-development skills to keep up to date with fast-changing trends
•Ability to work in English (read - basic/write - basic)

Key Responsibilities
•Review and analyze system specifications
•Collaborate with QA Engineers to develop effective strategies and test plans
•Execute test cases (manual or automated) and analyze results
•Evaluate product code according to specifications
•Create logs to document testing phases and defects
•Report bugs and errors to development teams
•Help troubleshoot issues
•Conduct post-release/ post-implementation testing
•Work with cross-functional teams to ensure quality throughout the software development lifecycle

•designing and writing test automation scripts
•using test automation frameworks
•investigating problems in software as a result of testing
•working with QA analysts and software developers to find solutions
•Select and develop appropriate test automation tools, applying the latest techniques in test automation; e.g., data-driven testing. 
•Use risk-driven techniques to develop, maintain, and execute automated test suites for various Software Cafeteria products; i.e., perform automated dynamic testing.
•Work with the Development team to capture and reuse automated Unit Test Cases, Test Stubs and Drivers, and other Development test objects.
•Participate in the Change Control Board to identify the quality implications of known bugs and the impact of proposed changes to product definition on the testing process.
•Work with the Release Engineering team to create and maintain an automated nightly build verification (“smoke”) test.
•Ensure proper version control and configuration management of all test objects developed and test environments used.
•Assist the Test Manager in preparing test plans, budgets, and schedules. 
•Participate in tester interviews, including administering “audition interviews” for Manual Test Engineer, Test Automation Engineer, and Test Technician candidates.
•Provide technical guidance to junior-level test engineers and/or test technicians assigned to assist the Test Automation Engineer.
•Provide the Test Manager with performance assessments for assigned junior personnel.

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.