Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Email Liên Lạc

Email: hangdm@techcombank.com.vn

Thông Tin Tuyển Dụng

 • CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng, Ngân hàng
 • Lương thỏa thuận
 • Nhân viên
 • Hà Nội
 • Nhân viên chính thức
 • Văn phòng Chuyển đổi (iPMO)
 • Đại học
 • 3 - 5 Năm

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ

31/01/2021
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Performance Automation Test

A. Testing

- Design and execute test plans, scenarios, scripts and procedures for testing on software applications based on business requirements and technical specifications.

- Identify software failures to flag and diagnose defects and maintain a database of software defects.

- Use historical analysis of test results to identify problem and improvement areas.

- Conduct Functionality Testing on new applications and existing software enhancements to ensure they meet business requirements through performing end to end business scenario tests.

- Conduct Regression Testing on new applications and existing software enhancements to identify any possible impacts caused by changes.

- Assist in preparing and delivering reports on progress of testing services for squad and tribe leads.

B. Test Documentation

- Record, document and compare test results to expected results.

- Lead the documentation of test results for the debugging and modification of software.

- Review testing procedures developed by Testers for business user acceptance testing (UAT) and lead the training on program usage with business users.

 

Domain Expertise

- At least have 2-3 year do Performance test in projects  

- Know at least one of these tools SoapUI, Jmeter, Loadrunner

- Know the definition and difference between Load test, Stress test and how to do them

- Knowing API testing using Selenium, Robot or Jmeter is a plus

- Know how to Create/clear data by using SQL connect to the Performance tool you used

- Know how to investigate, explain the slowness of the system by analyze the test report, and the information you got during review the system

- Know how to use Kibana, Grafana or similar tools is a good plus

- Know how to use Zipkin or similar tools is a good plus-  

Agile / Digital Experience

- Experience in Agile Software Development with a strong understanding of Agile principles, practices and Scrum methodologies.

- Experience working in Agile teams to support digital transformation projects.

Qualifications

- Bachelor's degree in computer science, software engineering or information technology

Personal Attributes

- Passionate about technology and excited about the impact of emerging / disruptive technologies

- Ownership mindset with a focus on getting things fixed, not simply discovered

- A self-starter who thrives in an environment that fosters entrepreneurial thinking and innovation

- Believes in the non-hierarchical culture of collaboration, transparency and trust across the team

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.