Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Email Liên Lạc

Email: chungtlk@techcombank.com.vn

Thông Tin Tuyển Dụng

 • CNTT - Phần cứng / Mạng, Ngân hàng, Vận hành và Công nghệ ngân hàng
 • Lương thỏa thuận
 • Giám đốc
 • Hà Nội
 • Nhân viên chính thức
 • Khối Vận hành và Công Nghệ
 • 5 - 7 Năm

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ

31/03/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Giám đốc quản lý liên tục hoạt động kinh doanh

1. Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận,  xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong phòng,  đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng./Manage the team resources (headcounts management, staff development, work allocation, staff performance evaluation and recognition…)

2. Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của phòng theo hạn mức đã được duyệt./ establish, monitor and control the department’s approved budget.

3. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của Phòng theo định hướng hoạt động của TT và Khối /Establish and implement the department action plan as per approval by Center Head and Division Head

4. Hỗ trợ các đơn vị đánh giá các ảnh hưởng tiềm tàng tới hoạt động kinh doanh của họ và các định thời gian gián đoạn cho từng chức năng kinh doanh / Support units to conduct BIAs to determine their maximum disruption time

5. Xây dựng ngân sách để duy trì hoạt động kinh doanh và khôi phục hoạt động kinh doanh sau thảm họa./ Establish budget to maintain the the business recovery after a disaster occurs.

6. Xây dựng và theo dõi khóa đào tạo nâng cao nhận thức về Liên tục kinh doanh cho nhân viên/Establish and monitor the course to raise staff’s awareness

7. Xây dựng, triển khai và lưu giữ các kế hoạch liên tục kinh doanh và khôi phục sau thảm họa của các đơn vị/Establish, implement and keep records of units’ BCP plan

8. Đưa ra các khuyến nghị về chiến lược khôi phục và các giải pháp khôi phục cũng như các hành động triển khai khôi phục / Carry out recommendation to conduct recovery strategies, solutions as well as actions taken to recover

9. Duy trì và thử nghiệm các kế hoạch liên tục kinh doanh và khôi phục sau thảm họa. / Maintain and testing BCP plan ans disaster recovery plan

10. Triển khai và điều phối các địa điểm hỗ trợ (backup – bao gồm cả văn phòng và các khu vực kinh doanh) và các quy trình phản ứng trong trường hợp có sự cố. /Implement and coordinate backup sites (including offices and business areas) and response procedures in event of disaster.

11. Xây dựng và thực hiện các thử nghiệm khi có thảm họa để kiểm tra tính đầy đủ và hợp lý của các kế hoạch và chiến lược hiện có, cập nhật quy trình và kế hoạch định kỳ. / Establish and implement testing in event of disaster to test the adequacy and suitability of existing plan and strategy. Update procedures and plan on regular basis.

12. Lập báo cáo tổng kết các hoạt động thử nghiệm bao gồm cả mục tiêu dự kiến, kế hoạch, thời gian thực hiện, thực tế triển khai, kết quả đạt được, phân tích, kết luận và khuyến nghị. / Conduct report on testing activities including expected objectives, plan, time frame, actual implementation, results, conclusion and recommendation.

13. Thực hiện vai trò là điều phối viên trong trường hợp có thảm họa./ Play the coordinator roles in event of disaster.

14. Xây dựng, duy trì hoặc thực hiện các thử nghiệm cây liên lạc để đảm bảo việc thông tin liên lạc phù hợp trong thời gian thảm họa. /Establish, maintain and test the call tree to ensure the suitable communication in event of disaster.

15. Xây dựng các kịch bản để tái thiết các hoạt động vận hành cho các loại dự kiện gián đoạn kinh doanh. /Establish recovery scenarios for operation activities for kinds of business disruptions

16. Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các quy định của Ngân hàng, và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs). Ensure the department activities comply with the bank SLA if any.

17. Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm KSVH & QLLTHĐKD/Conduct other tasks as per Center Head’s request

 • Có trình độ Đại học chuyên ngành (tài chính ngân hàng, ngoại thương, quản trị kinh doanh, kinh tế   hoặc lĩnh vực liên quan). Ưu tiên trình độ trên Đại học, nền tảng từ IT, có kinh nghiệm về quản lý rủi ro hoạt động/kiểm soát
 • Có từ 3-5 năm kinh nghiệm trong quản lý liên tục hoạt động kinh doanh hoặc mảng nghiệp vụ có liên quan
 • Có kiến thức chuyên sâu về quy trình cho vay và hoạt động dịch vụ của định chế tài chính
 • Có chứng nhận là chuyên gia BCM và kinh nghiệm quản lý dự án
 • Có thể đi công tác và hỗ trợ ngoài giờ làm việc khi cần
 • Có kiến thức & kinh nghiệm chuyên sâu, tổng hợp về các mảng hoạt động vận hành (Operations) ngân hàng
 • Tiếng Anh: TOEIC tổi thiểu 650 điểm hoặc tương đương, có khả năng trình bày tiếng Anh tốt, thể hiện kỹ năng trong các cuộc họp của lãnh đạo cao cấp 
 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông tốt, sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Tinh thần trách nhiệm 
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức, đánh giá và ra quyết định, giải quyết vấn đề, tư duy logic
 • Kỹ năng phát triển con người
 • Kiên định và liêm trực trong công việc

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.