Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Email Liên Lạc

Email: nhienltt@techcombank.com.vn

Thông Tin Tuyển Dụng

 • Dịch vụ khách hàng, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân
 • Lương thỏa thuận
 • Giám đốc
 • Hà Nội
 • Nhân viên chính thức
 • Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân
 • Đại học
 • 3 - 10 Năm

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ

31/07/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Giám đốc quan hệ hợp tác đối tác

1.       Công việc thường xuyên

·         Chịu trách nhiệm phát triển các yêu cầu/thông tin của khách hàng là đối tác chiến lược/đối tác khác từ các Giám đốc quan hệ hợp tác đối tác thành các dự thảo về giải pháp tài chính

·         Chịu trách nhiệm làm việc với Phát triển sản phẩm và Phân khúc khách hàng để phát triển các dự thảo giải pháp tài chính thành các chương trình dành riêng cho đối tác chiến lược/đối tác khác  

·         Triển khai, giám sát và quản lý thực hiện đảm bảo hiệu quả các chính sách và chương trình dành cho đối tác chiến lược/đối tác khác với sự phối hợp của SnD

·         Dẫn dắt, định hướng và triển khai các dự án có liên quan đến chính sách và phát triển chương trình đến khách hàng

·         Rà soát các chương trình, phát hiện ra các vấn đề và phối hợp với các bên liên quan để cùng giải quyết

·         Báo cáo lãnh đạo định kỳ về tiến độ thực hiện chương trình

·         Đánh giá KPIs/hiệu quả hoạt động của từng chương trình

2.       Quản lý và phát triển nhân sự trong nội bộ đơn vị:

·         Đảm bảo các hoạt động của bộ phận  tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

·         Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong bộ phận,  đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.

·         Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách hoạt động của bộ phận theo hạn mức đã được duyệt.

·         Tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động và vận hành của bộ phận căn cứ trên kế hoạch và chiến lược  hoạt động kinh doanh của Khối DVNH & TCCN và ngân hàng Techcombank.

3.       Các công việc khác theo yêu cầu/chỉ đạo của GĐ quan hệ hợp tác đối tác

1.       Công việc thường xuyên

·         Chịu trách nhiệm phát triển các yêu cầu/thông tin của khách hàng là đối tác chiến lược/đối tác khác từ các Giám đốc quan hệ hợp tác đối tác thành các dự thảo về giải pháp tài chính

·         Chịu trách nhiệm làm việc với Phát triển sản phẩm và Phân khúc khách hàng để phát triển các dự thảo giải pháp tài chính thành các chương trình dành riêng cho đối tác chiến lược/đối tác khác  

·         Triển khai, giám sát và quản lý thực hiện đảm bảo hiệu quả các chính sách và chương trình dành cho đối tác chiến lược/đối tác khác với sự phối hợp của SnD

·         Dẫn dắt, định hướng và triển khai các dự án có liên quan đến chính sách và phát triển chương trình đến khách hàng

·         Rà soát các chương trình, phát hiện ra các vấn đề và phối hợp với các bên liên quan để cùng giải quyết

·         Báo cáo lãnh đạo định kỳ về tiến độ thực hiện chương trình

·         Đánh giá KPIs/hiệu quả hoạt động của từng chương trình

2.       Quản lý và phát triển nhân sự trong nội bộ đơn vị:

·         Đảm bảo các hoạt động của bộ phận  tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

·         Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong bộ phận,  đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.

·         Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách hoạt động của bộ phận theo hạn mức đã được duyệt.

·         Tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động và vận hành của bộ phận căn cứ trên kế hoạch và chiến lược  hoạt động kinh doanh của Khối DVNH & TCCN và ngân hàng Techcombank.

3.       Các công việc khác theo yêu cầu/chỉ đạo của GĐ quan hệ hợp tác đối tác

A

Kiến thức

1

Bằng cấp/ Nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học, Tốt nghiệp Thạc sĩ sẽ được ưu tiên

2

Kiến thức chuyên môn

-

Am hiểu hệ thống TCB

-

Am hiểu sản phẩm/dịch vụ bán lẻ

-

Am hiểu quy định/Quy trình tác nghiệp trong Khối DVNH&TCCN

3

Kinh nghiệm

-

5 năm kinh nghiệm quản lý, am hiểu và có kiến thức tốt về hệ thống tài chính, ngân hàng bán lẻ

4

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (TOEIC) hoặc ngoại ngữ/ cấp độ tương đương: 605-780

B Kỹ năng chuyên môn

1

Có kiến thức tốt về hệ thống tài chính , ngân hàng bán lẻ

2

Mức độ vận dụng hiểu biết chuyên môn vào công việc được giao

C Năng lực cốt lõi

1 Năng lực chung

 

Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

 

Khả năng giao tiếp và truyền thông

2 Năng lực chuyên môn

 

Khả năng tác động và gây  ảnh hưởng đến người khác

 

Khả năng soạn thảo văn bản

3 Năng lực quản lý/ lãnh đạo

 

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

 

Khả năng đánh giá vấn đề

 

Khả năng quản lý quá trình triển khai  công việc

 

Khả năng tư duy chiến lược

 

Khả năng phát triển con người

Ứng viên gửi CV trực tiếp vào mail

Kết Nối Với Techcombank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.