Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Email Liên Lạc

Email: trangnnd2@techcombank.com.vn

Thông Tin Tuyển Dụng

 • Khách hàng doanh nghiệp
 • Lương thỏa thuận
 • Giám đốc
 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên chính thức
 • Khối Khách hàng Doanh nghiệp
 • Đại học
 • 8 Năm

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ

Không giới hạn
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Giám đốc khách hàng doanh nghiệp Vùng

1.Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động:

 • Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm mảng Phát triển kinh doanh tại các vùng/BBC được giao phụ trách
 • Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả kinh doanh theo phân khúc USME/ SME/ MSME, theo sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD của các vùng/BBC được giao phụ trách

2. Triển khai/ hỗ trợ kinh doanh đến kênh bán và LLB, LL HTB tại các vùng/BBC được giao phụ trách:   

 • Triển khai chính sách bán hàng, mô hình bán hàng và dịch vụ xuống các Vùng/  BBC/ LLB/ LL HTB được giao phụ trách
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng, tổ chức bán hàng theo phân khúc/ tiểu phân khúc, sản phẩm/ gói sản phẩm/ CTKD cho các Vùng/ BBC/ LLB/ L LHTB được giao phụ trách
 • Triển khai các chính sách/ chương trình chăm sóc khách hàng đến Vùng/ BBC/ LLB/ LL HTB được giao phụ trách
 • Hỗ trợ bán hàng trực tiếp, phối hợp cùng LLB trao đổi, đề xuất giải pháp cho khách hàng/ nhóm khách hàng trọng tâm
 • Đầu mối phối hợp với Khối SnD trong việc triển khai các CTKD, thúc đẩy bán, chăm sóc khách hàng,  quản lý hiệu quả và chất lượng dịch vụ của kênh bán, LLB
 • Phối hợp cùng Quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán để xây dựng sổ tay bán hàng, các công cụ hỗ trợ bán hàng cho LLB

3. Công tác tín dụng:

 • Kiểm soát, đánh giá các báo cáo thẩm định tín dụng, cấp hạn mức tín dụng tại các vùng/BBC được giao phụ trách theo quy định của TCB trong từng thời kỳ.
 • Cùng với BBC đàm phán với khách hàng, thẩm định khách hàng theo định hướng và quy định của TCB.
 • Phối hợp cùng các vùng/BBC được giao phụ trách và các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng, B2 và NPL tại các vùng/BBC được giao phụ trách

4. Phối hợp quản lý hiệu quả kênh bán, LLB, LL HTB, nâng cao năng lực bán hàng:

 • Phối hợp với SnD, HR trong việc đào tạo, tuyển dụng nhằm đảm bảo đủ nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực kinh doanh tại các vùng/BBC được giao phụ trách
 • Phối hợp trong việc phân bổ KPIcho các vùng/ BBC/ LLB được giao phụ trách
 • Giám sát, theo dõi kết quả hoàn thành KPI tại các vùng/BBC được giao phụ trách
 • Đề xuất, phối hợp triển khai các giải pháp nâng cao năng lực của kênh bán, LLB, LL HTB.
 • Đưa ra các yêu cầu, đề xuất về đào tạo đối với LLB, LL HTB.

5. Phát triển nhân viên

 • Quản lý, huấn luyện, xây dựng lực lượng kế cận tại các vị trí thuộc BBC được giao phụ trách.

6. Trách nhiệm khác

Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phát triển kinh Doanh Miền phân công

A. Kiến thức

1/ Bằng cấp: Tốt nghiệp đai học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan. Ưu tiên trình độ thạc sỹ.

2/ Kiến thức chuyên môn

Am hiểu hệ thống TCB, cơ cấu tổ chức của TCB, chức năng  nhiệm vụ của từng Khối. Am hiểu mô hình kinh doanh BB, cơ cấu tổ chức, chức năng  nhiệm vụ các bộ phận thuộc BB. Am hiểu mô hình kinh doanh theo từng phân khúc.

Am hiểu về sản phẩm dịch vụ, xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Am hiểu các quy định pháp luật về lĩnh vực tài chính ngân hàng/ doanh nghiệp

3/ Kinh nghiệm: Tối thiểu 8 năm tại các vị trí liên quan lĩnh vực bán hàng, quản lý và thúc đẩy bán hàng lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp

4/ Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 650 hoặc tương đương

B. Các kỹ năng

Khả năng triển khai các định hướng, chính sách kinh doanh đến kênh bán/ LLB/ LL HTB

Khả năng xây dựng, phân bổ, quản lý các kế hoạch kinh doanh đối với kênh bán/ LLB/ LL HTB

Khả năng phân tích, quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành mảng khách hàng doanh nghiệp

C. Năng lực cốt lõi

C1. Năng lực cốt lõi chung

Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

Khả năng giao tiếp và truyền thông

C2. Năng lực cốt lõi chuyên môn/ đặc thù

Khả năng đàm phán

Khả năng xây dựng các mối quan hệ

Khả năng nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh

C3. Năng lực quản lý/ lãnh đạo

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

Kỹ năng đánh giá và ra quyết định

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.