Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Email Liên Lạc

Email: anhlh14@techcombank.com.vn

Thông Tin Tuyển Dụng

 • Chiến lược và phát triển ngân hàng, Quản lý chất lượng (QA/QC), Quản trị Nguồn nhân lực
 • Lương thỏa thuận
 • Giám đốc
 • Hà Nội
 • Nhân viên chính thức
 • Khối Quản trị Nguồn nhân lực
 • 4 - 7 Năm

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ

30/09/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Giám đốc Hoạch định QLNNL, Thu nhập và phúc lợi

Các nhiệm vụ chính:

 • Chịu trách nhiệm về đào tạo, điều phối nhân sự trong nhóm.
 • Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm theo định hướng hoạt động của chức năng.
 • Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 • Các công việc khác do Giám đốc chức năng chỉ đạo.

Các nhiệm vụ chuyên môn:

 • Phối hợp với Giám đốc Chiến lược và Hiệu quả NNL nghiên cứu, xây dựng và đề xuất chiến lược thu nhập phù hợp với mục tiêu kinh doanh và nhất quán với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng
 • Xây dựng & hoạch định kế hoạch nhân sự; hệ thống thu nhập bao gồm: đánh giá công việc, xây dựng hệ thống thang bảng lương, định biên và chi phí nhân sự, chính sách thu nhập ngắn hạn/ dài hạn, các chương trình khen thưởng, phúc lợi cho CBNV… phù hợp với mục tiêu chiến lược đã được phê duyệt đảm bảo công bằng nội bộ và cạnh tranh với thị trường;
 • Xây dựng, điều chỉnh bộ chính sách về thu nhập, phúc lợi và các chính sách khác trong phạm vi chức năng
 • Hướng dẫn, tổ chức và giám sát việc triển khai, thực thi các chính sách đảm bảo tuân thủ và đạt đúng mục tiêu chính sách đề ra;
 • Phân tích và đánh giá dữ liệu thị trường, dữ liệu nội bộ để lên kế hoạch và đưa ra các dự báo định biên, ngân sách nhất quán với mục tiêu đề ra;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc chức năng.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành kinh tế, quản trị nhân lực hoặc các ngành có liên quan
 • Am hiểu Tổ chức: Hiểu đầy đủ về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của TCB; Hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng và các sản phẩm dịch vụ của Khối QTNNL, mục tiêu và tầm nhìn của Khối QTNNL;

 • Kinh nghiệm 4-7 năm, TOEIC

 • Am hiểu các lý thuyết, công cụ và phương pháp liên quan lương thưởng

 • Nắm vững luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Thuế TNCN và các chế độ chính sách khác có liên quan

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông, Khả năng phục vụ và làm hài lòng khách hàng, Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

 • Mức độ gắn bó tổ chức, Khả năng tư duy logic, Khả năng làm việc hướng tới kết quả 

 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc, Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi 

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.