Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Chuyên viên Thu hồi nợ tín chấp (CÔNG TY AMC)

 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên
 • Lương thỏa thuận
 • Luật / Pháp lý, Mới tốt nghiệp / Thực tập, Ngân hàng, Quản trị rủi ro
 • Tuyển dụng
 • 31/12/2017

Mô Tả Công Việc

 • Chịu trách nhiệm thu hồi các khoản nợ Tín Chấp quá hạn từ ngày 60 trở lên
 • Thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ các khoản nợ tín chấp, thực hiện tác nghiệp theo các quy định/ quy trình của Công ty Techcombank AMC
 • Tham mưu cho Trưởng phòng các phương thức xử lý nợ một cách có hiệu quả; Đề xuất chuyển khoản nợ sang các bộ phận khác theo quy định dựa trên sự đánh giá đúng đắn và chính xác
 • Tham mưu cho Trưởng phòng các vấn đề pháp lý, chính sách liên quan đến công tác thu hồi nợ thuộc phạm vi nhiệm vụ của Phòng và của công ty để đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, khắc phục, hoàn thiện;
 • Theo dõi và phối hợp với các cán bộ, chuyên viên thuộc các chi nhánh của Techcombank/đối tác 

A. Trách nhiệm chung

 • Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty;
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết về chỉ tiêu, chất lượng.
 • Thực hiện công việc theo sự phân công của lãnh đạo có thẩm quyền.

    B. Trách nhiệm chính trong từng mảng công việc

 1. Trong hoạt động tham mưu:
 • Tham gia góp ý kiến, tham mưu cho trưởng phòng các phương án xử lý nợ phù hợp, hiệu quả;
 • Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc phối hợp cùng Phòng Pháp chế theo dõi những thay đổi về pháp luật có liên quan đến hoạt động của Techcombank, Techcombank AMC để kịp thời phổ biến cho toàn hệ thống nhằm ngăn ngừa những rủi ro trong tranh chấp, kiện tụng;
 • Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác xử lý nợ thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng, của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Công ty;
 • Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc tổ chức phối hợp với các đơn vị, bộ phận liên quan theo dõi, quản lý và phân loại các khoản nợ có vấn đề;
 • Tham mưu cho Trưởng phòng trong việc kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý cán bộ/nhân viên Techcombank, Techcombank AMC có sai phạm trong việc thực hiện quy định nội bộ của Techcombank, Techcombank AMC và quy định pháp luật dẫn đến phát sinh các khoản nợ xấu hoặc tổn thất về lợi ích trên cơ sở kết quả tổng hợp, đánh giá hồ sơ và thực tế xử lý các khoản nợ.
 1. Trong hoạt động xử lý, thu hồi các Khoản Nợ:
 • Tiếp nhận hồ sơ  khoản nợ  từ Trung tâm hỗ trợ xử lý nợ và thực hiện kiểm tra, đánh giá khoản nợ, hồ sơ khoản nợ.
 • Quản lý, lưu trữ an toàn các hồ sơ các khoản nợ được giao xử lý bao gồm hồ sơ được cá đơn vị bàn giao và hồ sơ phát sinh trong quá trình xử lýnợ;
 • Thực hiện theo đúng các tác nghiệp được quy định để thu hồi nợ có hiệu quả

Lập phương án xử lý phù hợp với từng khoản nợ và đề xuất cấp

 • có thẩm quyền phê duyệt;
 • Giám sát việc xử lý  khoản nợ trong suốt quá trình xử lý nợ tại Hệ thống Techcombank AMC;
 • Thiết lập, duy trì đầu mối làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị, tổ chức khác có liên quan để hỗ trợ công tác xử lý nợ đạt hiệu quả;
 • Chịu trách nhiệm bàn giao đầy đủ danh sách các khoản nợ phải thực hiện bàn giao cho Phòng Thu Hồi Nợ Trực Tiếp/ Khối Xử Lý Nợ.
 • Chịu trách nhiệm cập nhật chính xác các thông tin của quá trình tác nghiệp.
 1. Trong hoạt động hướng dẫn và phối hợp trong nghiệp vụ xử lý nợ:
 • Tư vấn cho các Đơn vị trong toàn hệ thống theo chỉ đạo của Trưởng phòng hoặc Ban lãnh đạo công ty về những vấn đề pháp lý liên quan đến công tác xử lý nợ. ;
 • Phối hợp với Phòng pháp chế theo chỉ đạo của ban lãnh đạo Công ty trong việc chuẩn bị ý kiến góp ý với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về giao dịch bảo đảm, các văn bản pháp luật về tố tụng, thi hành án và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
 • Phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện các phương án xử lý nợ xấu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;
 • Phối hợp với Đơn vị/Bộ phận làm việc với cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện công tác thu hồi, xử lý nợ;
 • Gửi thông báo tới các đơn vị/bộ phận liên quan để thực hiện hạch toán thu nợ theo quy định của Công ty/Techcombank.
 1. Trong công tác kiểm tra, kiến nghị xử lý vi phạm:
 • Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty đối với các hoạt động thu hồi nợ tại các Đơn vị trên toàn hệ thống;
 • Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc công tác thu hồi nợ trong toàn hệ thống;
 • Kiểm tra lại tính hợp pháp của các hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, hồ sơ tài sản bảo đảm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Techcombank, Techcombank AMC và quy định pháp luật, đánh giá, tổng hợp và báo cáo Trưởng phòng để đề xuất cấp cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý, khắc phục, hoàn thiện;
 • Kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý đối với cán bộ/nhân viên Techcombank, Techcombank AMC có sai phạm trong việc thực hiện quy định nội bộ của Techcombank, Techcombank AMC và quy định pháp luật dẫn đến phát sinh các Khoản khoản Nợ nợ xấu hoặc tổn thất về lợi ích trên cơ sở kết quả tổng hợp, đánh giá hồ sơ và thực tế xử lý các khoản nợ..
 1. Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác xử lý nợ và quản lý tài sản thu nợ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền

C. Thực hiện các công việc khác đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm, mục tiêu của Trung tâm/cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm thu nợ hoặc kinh doanh các sản phẩm tín chấp tại các tổ chức Tài chính hoặc Ngân hàng và các Công ty Thu Hồi Nợ.

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xử lý nợ trên trên 180 ngày.
 • Kiên nhẫn, siêng năng và trung thực
 • Có kỹ năng thương lượng và đàm phán tốt
 • Có tinh thần làm việc theo nhóm và độc lập
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
 • Giới tính: Ưu tiên Nam, Nữ
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Talent Network của Techcombank thông qua :

 • Internet, quảng cáo banner
 • Báo / Tạp chí, truyền hình
 • Bạn bè, người thân
 • Mạng xã hội
 • Khác

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.