Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Email Liên Lạc

Email: hr.ta@techcombank.com.vn; hr.ta.mn@techcombank.com.vn

Thông Tin Tuyển Dụng

 • Vận hành và Công nghệ ngân hàng
 • Lương thỏa thuận
 • Sinh viên/ Thực tập sinh
 • Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Tự Do
 • Khối Vận hành và Công Nghệ
 • Đại học
 • Chưa có kinh nghiệm

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ

31/12/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

[TTS2020 HO] - Thực tập sinh Khối Vận hành và Công nghệ (OnT)

Phòng Kiểm soát sau
1. Thực hiện các chương trình rà soát hoạt động vận hành từ xa của các chi nhánh qua sổ liệu trên hệ thống T24, qua camera và các công cụ khác.
2. Phối hợp cùng Kiểm soát vận hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề.
3. Phối hợp xây dựng hệ thống quy định, hướng dẫn kiểm soát sau giao dịch và lưu trữ chứng từ của Khối S&D.
4. Tổ chức đào tạo, phổ biến các phương pháp, kinh nghiệm kiểm soát, sắp xếp chứng từ hạch toán cho các chuyên viên tại bộ phận Quản lý vận hành chi nhánh Khu vực.
5. Tổng hợp, đánh giá, ghi nhận, kiểm soát các giao dịch hạch toán đã được thực hiện; ghi nhận các lỗi vi phạm và theo dõi tình hình khắc phục 
6. Thực hiện và tổng hợp các báo cáo vận hành để đề xuất các cải tiến .
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc Quản lý Vận hành Chi nhánh Miền Bắc
Tài trợ thương mại Nhập khẩu
1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Thực hiện kiểm tra và tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) của Ngân hàng
4. Tiếp nhận và nhập liệu yêu cầu mở/ sửa đổi/ huỷ L/C và phát hành Bảo lãnh của toàn hệ thống.
5. Tiếp nhận và thực hiện thanh toán LC nhập/DP/DA của toàn hệ thống.
6. Tiếp nhận và kiểm tra/ xử lý chứng từ nhập khẩu của LC/DP/DA của toàn hệ thống.
7. Tiếp nhận yêu cầu và làm thủ tục ký hậu vận đơn /phát hành bảo lãnh nhận hàng cho khách hàng đối với các giao dịch của các Ngân hàng có sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Techcombank. 
8. Theo dõi các bộ chứng từ quá hạn thanh toán để đôn đốc chi nhánh thanh toán.
9. Đối chiếu giao dịch cuối ngày với bộ phận Testkey.
10. In liệt kê giao dịch và chấm chứng từ kế toán liên quan đến các bút toán hạch toán. Lưu hồ sơ và đóng chứng từ.
11. Nhận và xử lý các điện ngân hàng nước ngoài gửi về và các điện của Techcombank gửi đi  liên quan đến nghiệp vụ tài trợ thương mại nhập khẩu của toàn hệ thống
12. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm.
Kiều hối và dịch vụ khách hàng
1. Quản lý dịch vụ chuyển tiền kiều hối cá nhân; thực hiện các công việc liên quan tới nghiệp vụ kiều hối theo đúng quy định/quy trình/hướng dẫn của Techcombank và đối tác;
2. Quản lý dịch vụ thanh toán và quản lý tiền mặt; Quản lý và thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới tài khoản Vostro của khách hàng (đóng, mở, quản lý thông tin, cung cấp dịch vụ,..)
3. Cập nhập ID ngân hàng đại lý vào hệ thống corebanking. Tra cứu và cung cấp thông tin về ngân hàng cho các bộ phận nghiệp vụ, các đơn vị khác.
4. Trao đổi thông tin với các ngân hàng trong nước và nước ngoài yêu cầu thiết lập mã khóa điện tử (RMA) trên hệ thống Swift. Quản lý việc trao đổi mã khóa, theo dõi ngày hiệu lực gia hạn mã khóa khi đến hạn, đảm bảo việc trao đổi mã khóa thực hiện tốt, đúng ngày giờ quy định.
5. Nhận điện SWIFT hàng này, in, phân loại, giao điện cho các bộ phận liên quan; Quản lý điện SWIFT Techcombank nhận được: Nhận, đọc điện hệ thống, xử lý điện liên quan.
6. Thực hiện kiểm tra và xử lý/báo cáo/giải phóng các giao dịch bị giữ lại bởi phần mềm chống rửa tiền (AML).
Nghiệp vụ Quản lý thông tin:
1. Quản lý, kiểm soát các thông tin nội bộ và các thông tin cung cấp ra bên ngoài của TT như:lập các báo cáo về nghiệp vụ, chất lượng và báo cáo quản trị nội bộ của TT theo tháng/quý/năm; Phân tích các thông tin quản trị nhằm hạn chế chi phí, tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động, duy trì chất lượng dịch vụ của TT…
2. Nhập liệu/sửa đổi code phí trên T24
3. Điều phối các hoạt động dự án của TT: Cải tiến quy trình hoạt động, các dự án mới của TT, các sáng kiến cải tiến công việc… Tham gia các dự án chung của Techcombank.
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng:
1. Tiếp nhận và giải quyết các thông tin tra soát, thắc mắc, khiếu nại của Đơn vị; Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ cho các Đơn vị trong Techcombank về các sản phẩm, dịch vụ của TT.
2. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về các tra soát, thắc mắc, khiếu nại của Đơn vị và trả lời các yêu cầu đó. Ghi nhật ký trực và báo cáo các công việc thực hiện theo định kỳ.
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý
Chuyển tiền quốc tế
1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Thực hiện kiểm tra và tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) của Ngân hàng.
4. Thực hiện lệnh chuyển tiền Quốc tế đi nước ngoài/phát hành Bank draft  nhận từ các đơn vị trên hệ thống Techcombank/Ngân hàng sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế của Techcombank.
5. Thực hiện hạch toán ghi có điện chuyển  tiền Quốc tế đến từ nước ngoài  của toàn hệ thống Techcombank nhận từ hệ thống Swift.
6. Thực hiện nghiệp vụ nhờ thu séc thương mại Quốc tế của các đơn vị trên toàn hệ  thống Techcombank.
7. Thực hiện các yêu cầu sửa đổi/tra soát từ đơn vị trên toàn hệ thống và từ ngân hàng nước ngoài; quản lý, theo dõi và kiểm soát tình trạng các hồ sơ tra soát liên quan đến nghiệp vụ thuộc Phòng Chuyển tiền Quốc tế.
8. Kiểm tra và đối chiếu các giao dịch cuối ngày.
9. In liệt kê giao dịch và chấm chứng từ kế toán liên quan đến các giao dịch hạch toán, Lưu hồ sơ chứng từ nghiệp vụ.
10. Hỗ trợ các đơn vị Techcombank về giải đáp các thắc mắc, yêu cầu, khiếu nại liên quan đến các giao dịch thuộc Bộ phận Chuyển tiền Quốc tế.
11. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm hoặc Giám đốc Chuyển tiền quốc tế

Tài trợ thương mại Xuất khẩu
1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Thực hiện kiểm tra và tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) của Ngân hàng.
4. Tiếp nhận và nhập liệu yêu cầu mở/ sửa đổi/ huỷ L/C và phát hành Bảo lãnh của toàn hệ thống.
5. Tiếp nhận và thực hiện thanh toán LC nhập/DP/DA của toàn hệ thống.
6. Tiếp nhận và kiểm tra/ xử lý chứng từ nhập khẩu của LC/DP/DA của toàn hệ thống.
7. Tiếp nhận yêu cầu và làm thủ tục ký hậu vận đơn /phát hành bảo lãnh nhận hàng cho khách hàng đối với các giao dịch của các Ngân hàng có sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Techcombank. 
8. Theo dõi các bộ chứng từ quá hạn thanh toán để đôn đốc chi nhánh thanh toán.
9. Đối chiếu giao dịch cuối ngày với bộ phận Testke
10. In liệt kê giao dịch và chấm chứng từ kế toán liên quan đến các bút toán hạch toán. Lưu hồ sơ và đóng chứng từ.
11. Nhận và xử lý các điện ngân hàng nước ngoài gửi về và các điện của Techcombank gửi đi  liên quan đến nghiệp vụ tài trợ thương mại nhập khẩu của toàn hệ thống
12. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm.

Thanh toán trong nước
1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) của Ngân hàng.
4. Quản lý giao/nhận chứng từ thanh toán, chứng từ ngoại bảng liên Ngân hàng với các đơn vị TCB trên địa bàn Hà nội.
5. Theo dõi, cập nhật khả năng thanh khoản, luồng thanh toán đi và đến các hợp đồng liên Ngân hàng của TCB, phối hợp cùng Bộ phận thanh khoản nguồn vốn trong việc điều vốn thanh toán trong nước đảm bảo thanh khoản cho các đơn vị Techcombank trên toàn quốc.
6. Thực hiện thanh toán chuyển tiền, tra soát, xử lý điều chỉnh khắc phục sự cố lỗi toàn bộ các giao dịch liên ngân hàng trong nước và các giao dịch Telebank, TIB,  thanh toán Ngân hàng điện tử cho toàn hệ thống qua các Nostro thanh khoản của Techcombank Hội sở.
7. Hạch toán cập nhật  tiền về qua thanh toán liên Ngân hàng trong nước qua các phương thức thanh toán Citad, BIDV, VCB, bảng kê Ngân hàng Nhà nước, qua các tài khoản tiền gửi Nostro thanh khoản của Techcombank Hội sở.  
8. Cập nhật kiểm soát thay đổi mã Ngân hàng trong thanh toán Liên Ngân hàng trong nước sử dụng cho điện đi thanh toán Liên ngân hàng.             
9. Trực tiếp đối chiếu, quản lý và lập báo cáo các tài khoản trung gian thanh toán, chờ thanh toán nội bộ dùng cho các phương thức thanh toán liên ngân hàng tại book XNV và Ngân hàng điện tử liên quan tại book BNK. 
10. Thực hiện đối chiếu thanh toán, phí và thời hạn thực hiện các hợp đồng liên quan trong thanh toán song phương mở rộng với các Ngân hàng thương mại trong nước khác, các hợp đồng dịch vụ thanh toán điện tử trực tuyến với các Khách hàng (Nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa, Nhà cung cấp cổng thanh toán) của TCB
11.  Thực hiện đối chiếu cân khớp hàng ngày số lượng và doanh số thanh toán tại T24 với các hệ thống thanh toán tại Bộ phận thanh toán trong nước.
12. Trực tiếp đi thanh toán giao dịch liên Ngân hàng: giao và nhận chứng từ gốc, chứng từ ngoại bảng, bảng kê các chứng từ thanh toán với các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà nội.
13. Có trách nhiệm báo cáo các sự cố phát sinh trong công tác thanh toán cho Kiểm soát viên/Trưởng Nhóm/Giám đốc Thanh toán trong nước.
14. Hoàn thiện, đóng nhật ký chứng từ hàng ngày và chuyển giao kế toán tài chính hội sở theo quy định chế độ kế toán chứng từ.
15. Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự phân công của Giám đốc Thanh toán trong nước/Trưởng nhóm.  
Chuyên viên kho vận
1. Quản lý và bảo đảm an toàn hàng hóa trong kho
2. Xuất/ nhập kho hàng hóa: công nghệ, nội thất, ấn phẩm, giấy tờ quan trọng
3. luân chuyển chứng từ và follow up hạch toán với Kế toán
4. kiểm kê và dối chiếu định kỳ
5. Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng và dọn dẹp vệ sinh kho định kỳ
6. Quản lý dữ liệu tài sản trong kho trên phần mềm FAM 
QLTS
Nhận yêu cầu cấp phát, thanh lý, điều chuyển, cập nhật thông tin tài sản -> xử lý, trình cấp phê duyệt -> cập nhật lên hệ thống. Kiểm tra tình trạng tài sản, kiểm kê tài sản, thu thập thông tin tài sản tại các CN và HO Miền Bắc
Team COB
Hỗ trợ các cán bộ trong phòng trong các mảng công việc sau:

1. Trách nhiệm trong phát triển các ứng dụng
o Thiết kế chi tiết ứng dụng.
o Lập trình ứng dụng.
o Kiểm thử ứng dụng.
o Đóng gói phát triển để chuyển giao cho đơn vị triển khai.
o Xây dựng các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu.
2. Trách nhiệm trong vận hành các ứng dụng
o Thực hiện các công việc vận hành thông thường: Giám sát hệ thống, chạy các job/service hàng ngày, khóa ngày, khóa tháng, khóa năm.
o Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện archive, kiểm thử dự phòng, restoration test, kiểm thử các bản vá nâng cấp.
o Quản lý, cập nhật CMDB cho cấu hình tầng ứng dụng.
o Báo cáo tình trạng hệ thống.
o Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
3. Hỗ trợ người dùng ứng dụng

- Sinh viên năm cuối các trường Đại học thuộc khối ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông... cam kết thực tập tối thiểu 30 giờ/ tuần trong vòng 3 tháng, đủ điều kiện xét tốt nghiệp trong năm 2020;
- Trung thực, cẩn thận, chủ động trong công việc;
- Có tính tuân thủ cao

B1: Tải, điền vào phiếu thông tin ứng tuyển theo mẫu Techcombank (lưu dưới dạng file excel)

B2: Click vào nút “Ứng tuyển” để gửi CV

Kết Nối Với Techcombank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.