Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Email Liên Lạc

Email: trangnnd2@techcombank.com.vn

Thông Tin Tuyển Dụng

 • Ngân hàng, Khách hàng doanh nghiệp lớn, Quản lý điều hành
 • Lương thỏa thuận
 • Giám đốc
 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên chính thức
 • Khối Khách hàng Doanh nghiệp
 • 5 - 7 Năm

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ

29/02/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

[BB] Giám đốc Am hiểu Khách Hàng - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp

Xây dựng triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm cho các tiểu phân khúc phụ trách thuộc USME [SME/MSME]

 • Xây dựng tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động hàng năm cho các tiểu phân khúc phụ trách
 • Quản lí kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh đối với các tiểu phân khúc, chương trình kinh doanh theo các tiểu phân khúc phụ trách

Nghiên cứu, phân tích, xác định các tiểu phân tiềm năng thuộc USME [SME/MSME]

 • Tham gia, góp ý xây dựng các tiêu chí để xác định tiểu phân khúc khách hàng
 • Nghiệm cứu, phân tích nhằm am hiểu đặc điểm, nhu cầu, xác định tiềm năng theo từng tiểu phân khúc và đưa ra các yêu cầu về giá tương ứng
 • Thu thập thông tin thị trường theo các tiểu phân khúc [GSO, thuế, hiệp hội ngành]
 • Đánh gia các yếu tố tác động đến đặc điểm, nhu cầu, hành vi… của các tiểu phân khúc
 • Phân tích, lập báo cáo am hiểu khách hàng theo từng tiểu phân khúc (đặc điểm, nhu cầu, hành vi, các yêu cầu về giá, mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, mức độ rủi ro, tiềm năng, cơ hội)
 • Phối hợp xây dựng và quản lý các CTKD, chương trình thúc đẩy bán cho các tiểu phân khúc phụ trách
 • Tìm kiếm, phát triền nguồn KH tiềm năng cho LLB theo các tiểu phân khúc
 • Xây dựng quan hệ với các hiệp hội, nagnhf, BQL HCN, khu kinh tế… nhằm tìm kiếm thông tin về khách hàng thuộc tiểu phân khúc phụ trách
 • Chọn lọc danh sách KH tiềm năng (warm leads), phân bổ danh sách đến kênh bán, LLB để khai thác

Quản lí hiệu quả các tiểu phân khúc phụ trách thuộc USME [SME/MSME]:

 • Đề xuất các định hướng về chính sách kinh doanh, các yêu cầu về CTKD, SP, kênh bán, yêu cầu quản trị rủi roc ho các tiểu phân khúc phụ trách
 • Phối hợp xây dựng mô hình kinh doanh cho các tiểu phân khúc trọng tâm (phương thức tiếp cận, nhận diện chuỗi giá trị bán thêm, bán chéo các yêu cầu về kênh bán , LLB, LL hỗ trợ bán)
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho phân khúc, các tiểu phân khúc:
 • Chi tiết kế hoạch kinh doanh cho Vùng/BBC/CN chú lực được lựa chọn trong việc triển khai kinh doanh đối với từng tiểu phân khúc trọng tâm
 • Kế hoạch hỗ trwoj, thúc đây bán cho các tiểu phân khúc trọng tâm
 • Quản lí hiệu quả của các tiểu phân khúc (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nợ quá hạn,…)
 • Đánh giá định kì (tháng/quý/năm) hiệu quả kinh doanh của từng tiểu phân khúc
 • Đề xuất chính sách, giải pháp nhằm tang hiệu quả kinh doanh tiểu phân khúc
 • Xây dựng quy trình, công cụ quy trình phân bổ, quản lí danh sách khách hàng tiềm năng
 • Theo dõi, đánh giá tiến trình, hiệu quả khai thác nguồn KH tiềm năng, đề xuất giải pháp cải thiện
 • Trách nhiệm khác:
 • Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân khúc USME [SME/MSME] phân công
 • Trình độ đai học trở lên chuyên ngành Kinh tế/ Ngân hàng/Marketing/ Quản trị Kinh Doanh
 • Tối thiểu 5 năm tại vị trí liên quan phân tích tài chính/tín dụng/ nghiên cứu thị trường, marketing ngành tai chính ngân hàng. Ưu tiên kinh nghiệm làm việc liên quan đến KHDN
 • Am hiểu sâu về chiến lược, mô hình, định hướng kinh doanh, phương pháp xác định giá trị cho từng phân khúc/ tiểu phân khúc và phương thức tiếp cận thuộc USME [SME/MSME]
 • Am hiểu sâu các quy định pháp luật về lĩnh vực tài chính ngân hàng/doanh nghiệp
 • Ngoại ngữ: tối thiểu TOEIC 650 hoặc tương đương
 • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích nắm bắt xu hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngành tài chính ngân hàng đối với KHDN
 • Kỹ năng xây dựng các mô hình kinh doanh, chương trình kinh doanh cho từng phân khúc/tiểu phân khúc dối với KHDN
 • Khả năng am hiểu, quản lí trải nghiệm của KHDN theo tiểu phân khúc

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và gửi CV về mail trangnnd2@techcombank.com.vn

Kết Nối Với Techcombank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.