Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
21 Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/02/2019
22 Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp phát triển năng lực - Khối KHDN Hà Nội 15/02/2019
23 Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp Upper SME Hà Nội 15/02/2019
24 Chuyên viên dịch vụ hỗ trợ khách hàng Hồ Chí Minh 15/02/2019
25 Giám đốc phát triển năng lực, Khối Quản trị Nguồn nhân lực Hà Nội 15/02/2019
26 Giám đốc Siêu chi nhánh/ Chi nhánh đa năng Hà Nội 15/02/2019
27 Chuyên gia Phát triển năng lực (Capability Development Specialist), Khối Quản trị Nguồn nhân lực Hà Nội 15/02/2019
28 Giám đốc Quản lý Khách hàng ĐCTC Phi ngân hàng (NBFI SRM) Hà Nội 15/02/2019
29 Initiative Expert Hà Nội 15/02/2019
30 Initiative Expert Hà Nội 15/02/2019
31 Chuyên viên Quản lý dữ liệu nhân sự, Khối Quản trị Nguồn nhân lực Hà Nội 15/02/2019
32 Giám đốc khách hàng doanh nghiệp Vùng, Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/02/2019
33 Chuyên viên cao cấp quản lý hiệu quả kênh bán và Lực lượng bán, Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/02/2019
34 Chuyên viên cao cấp Quản trị dữ liệu và hệ thống thông tin, Khối khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/02/2019
35 Giám đốc Quản trị dữ liệu và hệ thống thông tin, Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/02/2019
36 Giám đốc Phân tích, Quản trị hiệu quả, Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/02/2019
37 Chuyên viên cao cấp Phân tích (Quản lý hiệu quả), Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/02/2019
38 Chuyên viên cao cấp Kế hoạch và Quản lý hiệu quả, Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/02/2019
39 Giám đốc Quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán, Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/02/2019
40 Chuyên viên cao cấp Quản trị hiệu quả kinh doanh, Khối Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân Hà Nội 15/02/2019
Kết nối LinkedIn
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.