Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
21 Chuyên viên Sáng kiến chiến lược Hà Nội 13/10/2017
22 Chuyên viên cao cấp phân tích tín dụng Hà Nội 13/10/2017
23 Chuyên gia phát triển kinh doanh theo phân khúc, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân Hà Nội 13/10/2017
24 Chuyên gia phát triển sản phẩm, Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 13/10/2017
25 Chuyên viên cao cấp quan hệ đối tác, Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 13/10/2017
26 Chuyên viên PTSP Tài trợ thương mại - Khối Ngân hàng giao dịch Hà Nội 13/10/2017
27 Chuyên viên cao cấp tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp lớn, Khối Quản trị rủi ro Hà Nội 13/10/2017
28 Chuyên viên cao cấp phân tích, Khối Quản trị rủi ro Hà Nội 13/10/2017
29 Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Mô hình và Công cụ Quản trị rủi ro Hà Nội 13/10/2017
30 Chuyên viên cao cấp thẩm định tín dụng cá nhân và tài trợ tiêu dùng, Khối Quản trị rủi ro Hà Nội 13/10/2017
31 Trưởng phòng thu nợ - TECHCOMBANK AMC Hà Nội 13/10/2017
32 Chuyên viên cao cấp sản phẩm cấu trúc, Khối Nguồn vốn Hà Nội 13/10/2017
33 Chuyên viên tư vấn Chiến lược cao cấp, Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng Hà Nội 13/10/2017
34 Chuyên viên cao cấp sáng kiến chiến lược (Data Governancecontrol), Văn phòng chuyển đổi Hà Nội 13/10/2017
35 Chuyên viên Sáng kiến chiến lược (mảng khách hàng doanh nghiệp/ Khách hàng cá nhân, Văn phòng chuyển đổi Hà Nội 13/10/2017
36 Chuyên viên hỗ trợ tín dụng (Khối Vận hành - Hội sở) Hà Nội 12/10/2017
37 Chuyên viên Quản lý dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp Cần Thơ
Long An
An Giang
12/10/2017
38 Giao dịch viên (Làm việc tại Long An) Long An 12/10/2017
39 Chuyên viên tố tụng và thi hành án- TECOMBANK AMC Hà Nội 11/10/2017
40 Chuyên viên phát triển tài năng Hồ Chí Minh 11/10/2017
Kết nối LinkedIn

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.