Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Marketing Creative Director Hồ Chí Minh 14/06/2017
2 Chuyên viên Khách hàng Ưu tiên Hồ Chí Minh 11/05/2017
3 Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Tuân thủ (Khối Tuân thủ, Quản trị rủi ro hoạt động và Pháp chế - Hội sở) Hà Nội 20/10/2017
4 Giao dịch viên (Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Vũng Tàu) Bình Thuận
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Bình Phước
18/10/2017
5 Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân (Đà Nẵng) Đồng Nai 18/10/2017
6 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp (Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Định) Bình Định
Khánh Hòa
18/10/2017
7 Nhân viên Hỗ trợ và triển khai hạ tầng Hồ Chí Minh 18/10/2017
8 Chuyên gia phê duyệt tín dụng (mảng cá nhân), Khối Quản trị rủi ro Hà Nội 18/10/2017
9 Data Analyst Manager Hồ Chí Minh 16/10/2017
10 Internal Communication Manager Hồ Chí Minh 16/10/2017
11 Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân Hồ Chí Minh 16/10/2017
12 Chuyên viên khách hàng cá nhân - Hub Vin (Dự án Vincity Hồ Chí Minh 16/10/2017
13 Data Architect/modeler Hà Nội 14/10/2017
14 Data/ Information Architect manager Hà Nội 14/10/2017
15 Data Governance Expert Hà Nội 14/10/2017
16 Giám đốc Phát triển năng lực Hà Nội 13/10/2017
17 Chuyên gia Phát triển Sản phẩm (Tín dụng/ Huy động/ Dịch vụ) Hà Nội 13/10/2017
18 Chuyên viên cao cấp sáng kiến chiến lược, Khối Ngân hàng giao dịch Hà Nội 13/10/2017
19 Giám đốc Phát triển sản phẩm Hà Nội 13/10/2017
20 Chuyên viên cao cấp quan hệ hợp tác đổi tác, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân Hà Nội 13/10/2017
Kết nối LinkedIn

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.