Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên gia Hoạch định chính sách nhân sự (Khối Khối Quản trị nguồn nhân lực) Hà Nội 20/12/2017
2 Giám đốc Dự án - Khối Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 20/12/2017
3 CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP Hồ Chí Minh 13/12/2017
4 Chuyên viên Khách hàng cá nhân (RBO) - Mảng Ô tô Hồ Chí Minh 12/12/2017
5 Chuyên viên Tuyển dụng (Nhân sự dịch vụ) - Khối Quản trị nguồn nhân lực Hà Nội 12/12/2017
6 Trưởng nhóm/ Chuyên viên cao cấp tuyển dụng - Khối Quản trị nguồn nhân lực Hà Nội 12/12/2017
7 Chuyên viên quản lý tài năng - Khối Quản trị nguồn nhân lực Hà Nội 12/12/2017
8 Chuyên viên quản lý tài năng - Khối Quản trị nguồn nhân lực Hà Nội 12/12/2017
9 Giám đốc Phát triển tổ chức - Khối Quản trị nguồn nhân lực Hà Nội 12/12/2017
10 Chuyên viên cao cấp kiểm tra miền Bắc (Khối Kiểm soát Tuân thủ và Pháp chế) Hà Nội 12/12/2017
11 Giám đốc dự án IFRS 9 - Khối Tài chính Kế Hoạch Hà Nội 11/12/2017
12 Giám đốc dự án ERP - Khối Tài chính Kế hoạch Hà Nội 11/12/2017
13 Giám đốc dự án Basel 2 - Khối Tài chính kế hoạch Hà Nội 11/12/2017
14 Chuyên viên phân tích kinh doanh bán hàng và kênh phân phối Hà Nội 08/12/2017
15 Trưởng nhóm phân tích kinh doanh bán hàng và kênh phân phối Hà Nội 08/12/2017
16 Chuyên viên cao cấp phân tích kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 08/12/2017
17 Chuyên viên phân tích kinh doanh bán lẻ Hà Nội 08/12/2017
18 Chuyên viên cao cấp kế toán và báo cáo tài chính Hà Nội 08/12/2017
19 Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp quản lý nguồn lực Hà Nội 08/12/2017
20 Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực lãnh đạo Hà Nội 08/12/2017
Kết nối LinkedIn
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.