Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên khánh tiết Hà Nội 21/02/2019
2 Chuyên viên cao cấp Đầu tư và Cấu trúc nợ, Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính Hà Nội 20/02/2019
3 Chuyên viên cao cấp hoạch định chính sách nhân sự, khối Quản trị Nguồn nhân lực Hà Nội 19/02/2019
4 Senior Data Scientist Hà Nội 18/02/2019
5 Giám Đốc Phân Tích Tín Dụng Hà Nội 18/02/2019
6 Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp phân tích tín dụng Hà Nội 18/02/2019
7 [Hà Nội] Chuyên viên Bán hàng Trực tiếp Hà Nội 16/02/2019
8 Data Scientist, Khối Bảo Hiểm Hà Nội 16/02/2019
9 CVCC/ CV Hỗ trợ Sáng kiến, Khối Ngân hàng Giao dịch Hà Nội 16/02/2019
10 Chuyên viên cao cấp Phân tích (Quản lý hiệu quả), Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/02/2019
11 Chuyên viên cao cấp Kế hoạch và Quản lý hiệu quả, Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/02/2019
12 Giám đốc Quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán, Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 15/02/2019
13 Chuyên viên cao cấp Quản trị hiệu quả kinh doanh, Khối Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân Hà Nội 15/02/2019
14 Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ Tài chính Cá nhân Hà Nội 15/02/2019
15 Nhân viên quản lý hiệu quả kinh doanh (cộng tác viên), Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân Hà Nội 15/02/2019
16 Chuyên gia tư vấn chiến lược, Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng Hà Nội 15/02/2019
17 Chuyên viên cao cấp tư vấn Chiến lược, Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng Hà Nội 15/02/2019
18 Chuyên gia Phát triển kinh doanh - phân khúc AFF, Khối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính cá nhân Hà Nội 15/02/2019
19 Chuyên gia phát triển kinh doanh theo phân khúc, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân Hà Nội 15/02/2019
20 Giám đốc Phát triển năng lực Hà Nội 22/06/2018
Kết nối LinkedIn
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.