Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm Kiếm

Ngành

Phòng Ban

Nơi Làm Việc

Hình Thức

Cấp Bậc

Tìm thấy 240 việc làm

Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn Mức Lương

Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp SME

2 - 5 Năm

Hà Nội 01/10/2019 Lương thỏa thuận

Chuyên viên cao cấp kiểm soát rủi ro hoạt động và tuân thủ

3 - 10 Năm

Hà Nội 01/10/2019 Lương thỏa thuận

Chuyên viên cao cấp kế toán thanh toán

3 - 5 Năm

Hà Nội 31/10/2019 Lương thỏa thuận

Chuyên gia kế toán và báo cáo tài chính

3 - 5 Năm

Hà Nội 31/10/2019 Lương thỏa thuận

Trưởng nhóm kế toán và báo cáo tài chính

3 - 5 Năm

Hà Nội 31/10/2019 Lương thỏa thuận

Chuyên viên cao cấp chính sách tài chính

3 - 5 Năm

Hà Nội 31/10/2019 Lương thỏa thuận

Chuyên gia Quản lý tài năng, Khối Quản trị Nguồn nhân lực

5 - 8 Năm

Hà Nội 16/10/2019 Lương thỏa thuận

Chuyên viên cao cấp kinh doanh giấy tờ có giá (kinh doanh trái phiếu chính phủ), Khối Ngân hàng giao dịch toàn cầu

3 - 8 Năm

Hà Nội 16/10/2019 Lương thỏa thuận

Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp tư vấn chiến lược (Special project and Consultant), Khối Chiến lược và phát triển ngân hàng

3 - 10 Năm

Hà Nội 16/10/2019 Lương thỏa thuận

Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp tư vấn chiến lược (Corporate performance Management), Khối Chiến lược và phát triển ngân hàng

3 - 10 Năm

Hà Nội 16/10/2019 Lương thỏa thuận

Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp tư vấn chiến lược (Strategic Planning and Management), Khối Chiến lược và phát triển ngân hàng

3 - 10 Năm

Hà Nội 16/10/2019 Lương thỏa thuận

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm thẻ, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

2 - 8 Năm

Hà Nội 15/10/2019 Lương thỏa thuận

Chuyên viên cao cấp quản trị hiệu quả sản phẩm, Khối Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân

3 - 7 Năm

Hà Nội 17/10/2019 Lương thỏa thuận

Chuyên gia phát triển kinh doanh theo phân khúc (phân khúc khách hàng thu nhập khá), Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

5 - 8 Năm

Hà Nội 17/10/2019 Lương thỏa thuận

Chuyên gia phát triển kênh thay thế (ATM/ Call center), Khối Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân

3 - 7 Năm

Hà Nội 17/10/2019 Lương thỏa thuận

Kết Nối Với Techcombank

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.