Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Chuyên viên cao cấp Tiêu chuẩn và Cải tiến chất lượng (Quản lý và Cải tiến chất lượng - Hội sở) Hà Nội 08/06/2018
2 Giám đốc dự án (Dự án CRM/ Loyalty) Hà Nội 06/06/2018
3 [BG] Giám đốc dự án (triển khai ERP) Hà Nội 06/06/2018
4 Chuyên viên Quản lý Chất lượng Công nghệ (Quản lý và Cải tiến Chất lượng, Khối Vận hành và Công nghệ) Hà Nội 25/05/2018
5 CVCC/ CV hỗ trợ và triển khai hạ tầng Hà Nội 07/07/2018
6 CVCC/CV Kiểm thử Hà Nội 07/07/2018
7 CVCC/CV Hỗ trợ Dự án Hà Nội 07/07/2018
8 Chuyên viên cao cấp vận hành Corebanking Hà Nội 07/07/2018
9 Chuyên viên cao cấp Network và VoIP Hà Nội 28/06/2018
10 Chuyên viên Cao cấp thiết kế hạ tầng (mảng System) Hà Nội 28/06/2018
11 CVCC/CV Kiểm thử Hà Nội 28/06/2018
12 Chuyên viên cao cấp phát triển giải pháp Hà Nội 18/06/2018
13 Chuyên viên vận hành hệ thống máy chủ và lưu trữ (VMWare, Linux) Hà Nội 18/06/2018
14 Chuyên viên cao cấp Quản trị Cơ sở dữ liệu Hà Nội 18/06/2018
15 Chuyên viên cao cấp quản trị hệ thống Hà Nội 18/06/2018
16 Tư vấn nghiệp vụ Hà Nội 18/06/2018
17 Chuyên viên cao cấp quản trị hệ thống Hà Nội 18/06/2018
18 Tư vấn nghiệp vụ Hà Nội 18/06/2018
19 Chuyên gia/CVCC/ CV đánh giá an ninh thông tin Hà Nội 05/06/2018
20 Kiến trúc sư giải pháp (Solution Architect) Hà Nội 31/05/2018
Kết nối LinkedIn

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.