Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 CVCC/ CV Phát triển Năng lực, khối Vận hành & Công nghệ Hà Nội 02/11/2018
2 Chuyên viên Quản lý Nguồn lực, Khối Vận hành & Công nghệ Hà Nội 02/11/2018
3 [Thực tập sinh] Công nghệ, Khối Ngân hàng đầu tư (IB19) Hà Nội
Hồ Chí Minh
30/10/2018
4 Giám đốc Phát triển Năng lực, Khối Vận hành và Công nghệ Hà Nội 26/10/2018
5 Chuyên viên cao cấp Phát triển & Vận hành Ứng dụng (Senior DevOps) Hà Nội 24/10/2018
6 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Tuân thủ An ninh Thông tin Hà Nội 22/10/2018
7 Chuyên viên Cao cấp Quản lý Rủi ro Công nghệ Hà Nội 22/10/2018
8 Chuyên viên Cao cấp vận hành các thiết bị đầu cuối Hà Nội 20/10/2018
9 Chuyên viên Cao cấp Vận hành Hệ thống Thông tin Liên lạc Hà Nội 02/08/2018
10 Chuyên viên Cao cấp Vận hành Hệ thống Máy chủ (Linux) Hà Nội 04/08/2018
11 Chuyên viên cao cấp Vận hành Hệ thống Lưu trữ và Cơ sở Dữ liệu Hà Nội 04/08/2018
12 CVCC/ CV Thiết kế giải pháp (Solution Designer) Hà Nội 04/08/2018
13 Giám Đốc Triển khai Thay đổi Hệ thống (Mảng Hạ tầng) Hà Nội 20/10/2018
14 Kiến trúc sư giải pháp (Solution Architect) Hà Nội 04/08/2018
15 Chuyên gia/CVCC/ CV đánh giá an ninh thông tin Hà Nội 04/08/2018
16 Tư vấn nghiệp vụ Hà Nội 04/08/2018
17 Chuyên viên cao cấp quản trị hệ thống Hà Nội 04/08/2018
18 Chuyên viên Cao cấp thiết kế hạ tầng (mảng System) Hà Nội 02/08/2018
19 Chuyên viên cao cấp vận hành Corebanking Hà Nội 02/08/2018
20 CVCC/CV Hỗ trợ Dự án Hà Nội 02/08/2018
Kết nối LinkedIn
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.