Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Hướng dẫn đặc biệt để ứng tuyển thành công CT “Tài năng Lãnh đạo Vượt trội”

 

Giới thiệu tóm tắt / What actually is this?

Đây là chương trình huấn luyện thường xuyên ngay tại môi trường kinh doanh và đặc biệt giành cho các tài năng trẻ có ước mơ trở thành lãnh đạo cao cấp ngành tài chính ngân hàng. Trước khi được luân chuyển và làm việc thực sự tại những vị trí trọng yếu khác nhau trong khối Nguồn vốn, các ứng viên xuất sắc này được trải qua chương trình huấn luyện cán bộ mới cùng các đồng nghiệp đương nhiệm tại Techcombank và tạo lập mạng lưới kết nối chuyên nghiệp ngay từ ngày đầu tiên. Nội dung chương trình huấn luyện toàn diện này cho phép mở rộng tối đa cơ hội phát triển nghề nghiệp kết hợp với đào tạo chuyên sâu nghề trong bối cảnh văn hóa doanh nghiệp đặc sắc và chiến lược phát triển đột phá của Techcombank.

Our extensive training program is widely accepted as the best in the business, and it is one of the reasons so many top undergraduates choose to join our firm. Prior to your first rotation, you'll participate in new-hire training with peers from Techcombank and build your network right from day one. Our holistic curriculum focuses on broader career development and training specific to Markets Trading & Sales, our strategy and culture.

Lộ trình phát triển của bạn / What is the training & coaching program?

Tổng quan về nội dung chương trình / Our Curriculum

Khi tham gia chương trình, ứng viên được phát triển sự nghiệp tại Techcombank thông qua các bài giảng trên lớp kết hợp với đào tạo thực hành tại vị trí làm việc: / You begin your career at TechcomBank in this Fast Track program that covers both classroom and on-the-job components:

 • Học tập trực tiếp và thực tế với Chuyên gia hàng đầu/ Learning side by side with the best practitioners,
 • Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp quốc tế ngay từ ngày đầu tiên / You will network with peers from around the world and build your own global network from day one.
 • Đào tạo chuyên sâu về kiến thức kỹ thuật sản phẩm và thực tiễn vận hành trên thị trường kinh doanh / In-depth study of market and product knowledge as well as business applications.
 • Ứng dụng các công cụ đào tạo trực quan bao gồm tình huống kinh doanh, mô phỏng và bài tập thực hành / Learn & use a variety of interactive learning tools including case studies, simulations and hands-on exercises to teach you what you need to know.
 • Đạo tạo và thực hành trong bối cảnh kinh doanh thực tiễn tại ngân hàng hàng đầu (văn hóa doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh) / Advance curriculum and pragmatic application at the first local bank (corporate culture & strategy)

Đào tạo về sản phẩm và hoạt động kinh doanh / Product & Business Training:

Những nội dung đào tạo chính bao gồm: Tổng quan về hoạt động kinh doanh, Phân tích, Mô hình, Thị trường quốc tế, Quản trị rủi ro, Kỹ thuật và Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng quản lý thời gian-quản lý bản thân, Hoạt động gắn kết đội ngũ, lộ trình Phát triển nghề nghiệp (hướng dẫn, huấn luyện, mạng lưới nghề nghiệp chiến lược, xây dựng văn hóa hiệu quả) You will be trained on Business Overviews, Analysis, Modeling, Global Markets, Risk Management, Technical and Sales Skills Personal Skill-Building Time Management, Teambuilding Activities, Career Development: Mentoring, Coaching, Strategic Networking, Building our culture of excellence.

Đào tạo về kỹ năng kinh doanh và giao dịch / On-job training Sales & Trading:

Trong nội dung đào tạo thực hành, ứng viên được giao công việc thực tế tại các vị trí kinh doanh, giao dịch hoặc vận hành, ở mức độ và phạm vi chuyên sâu. In the Sales & Trading program, you will be assigned to a Sales, Trading, or Chief Operating Office role, specializing in their respective area of expertise.

Ứng viên trực tiếp thực hành giao dịch với khách hàng tổ chức./ You'll work with top professionals to advise and facilitate transactions with institutional and corporate clients.

Ứng viên được yêu cầu tham gia làm việc nhóm và gây ảnh hưởng cá nhân ngay từ đầu / As an integral member of a team, you will be expected to make a personal impact right from the start.

Sau khi trải qua chương trình huấn luyện chung, ứng viên bắt đầu phát triển chuyên sâu theo mảng sản phẩm và mở rộng mạng lưới nghề nghiệp đồng thời nắm bắt sự vận hành các luồng đầu tư của các tổ chức đầu tư lớn nhất thế giới, các tổ chức tài chính đến các doanh nghiệp trong nước. / After completing what we believe is a superior training program, you will begin to develop your expertise in a specific product area, while expanding your professional network and observing firsthand how capital flows from the world's largest institutional investors as well as local corporate and medium enterprises.

Cơ cấu tổ chức chương trình / Program structure:

Chương trình xen kẽ giữa các khóa đào tạo và các vị trí làm việc được giao thực hiện kết hợp với các cơ hội giao lưu với lãnh đạo khối qua các sự kiện xây dựng mạng lưới. Your rotations will include work assignments integrated with training sessions, as well as opportunities to meet with Treasury leaders through networking events.

Trong chương trình, ứng viên được phân công làm việc với 1 người hướng dẫn và tham gia vào 1 nhóm chuyên gia huấn luyện xen kẽ với các thảo luận thường xuyên với phụ trách trực tiếp và quản lý tài năng về đánh giá kết quả làm việc./ During the program, you'll be assigned a mentor and participate in group and peer coaching sessions, as well as meet regularly with your direct manager and program manager to discuss your performance.

Những đối tác tham gia đào tạo / Key Players in the program:

 • Người dẫn dắt / Mentor: là các Giám đốc trung tâm, Giám đốc Khối, Chuyên gia tư vấn nước ngoài/ Directors, head of markets, expatriates-expert, and consultants. Nhóm này hướng dẫn, định hướng và tư vấn / They provide with guidance, driving ideas & counseling
 • Người huấn luyện/ Coach: là các trưởng bộ phận, chuyên viên kinh doanh cao cấp, giám đốc mảng hỗ trợ, chuyên viên cao cấp mảng hỗ trợ/ Head of Desks, senior dealers, head of support functions, senior officer in support functions. Nhóm này đào tạo, chỉ dẫn đào tạo, lập đánh giá định kỳ/ They provide with training, assign to senior to train, provide PA report
 • Quản lý tài năng/ Talent Manager: là bộ phận Nhân sự/ HR. Họ cung cấp dịch vụ quản trị nhân tài, theo dõi báo cáo đánh giá, thu xếp các kỳ đánh giá/ They provide with all administrative HR support, track the PA, arrange and facilitate bi-annual feedback meeting.

 

Ứng viên phải làm gì? What you have to perform?

Thách thức khi bước vào chương trình / Your Responsibility from the start

Tóm tắt nhiệm vụ tại các vị trí kinh doanh / As a Sales & Trading

1. Đọc và phân tích biến động Thị trường và sản phẩm đang kinh doanh tại khối Nguồn vốn & TTTC / Read and discuss Market development and product which are traded or hedge in the Financial Markets

2. Tham gia các buổi họp tóm tắt kinh doanh đầu giờ giao dịch hàng ngày và chia sẻ đánh giá tổng kết kinh doanh/ Attend daily morning 0830 briefing and participate with views or summarizes views for Sales distribution

3. Chuẩn bị tài liệu trình bầy và tham gia đánh giá portfolio cho quản lý cấp trên/ Prepare presentation materials and participate in portfolio reviews for senior management

4. Làm quen với các nhiệm vụ của Chuyên viên kinh doanh cao cấp và các vai trò của vị trí kinh doanh/ Become familiar with Senior Traders & Sales roles

5. Thực thi nhiều loại hình phân tích sử dụng dữ liệu và kỹ thuật cơ bản/ Perform various types of analysis using fundamental and technical data

6. Giám sát biến động của thị trường để đề xuất các ý tưởng kinh doanh thường xuyên/ Monitor a variety of markets in order to develop trade ideas in regular discussions among team members

7. Theo sát và hỗ trợ quản lý rủi ro, quản lý kết quả kinh doanh của bộ phận/ Understand and assist with monitoring risk and P&Ls for the desk

8. Học hỏi và hỗ trợ triển khai ý tưởng kinh doanh và nắm vững vận hành phục vụ Khách hàng/ Learn and assist with trade idea generation and understand execution for Clients

Thách thức sau 2 năm huấn luyện / After 2 Years - Your career path

Sau hai năm tốt nghiệp chương trình, những ứng viên tốt nhất có thể được mở rộng phạm vi trách nhiệm/ công việc và làm việc như Thành Viên (Associates) trước khi đảm nhiệm vị trí quản lý. Ngoài ra, kiến thức và mạng lưới nghề nghiệp gây dựng được trong thời gian tham gia chương trình sẽ cho phép ứng viên sử dụng và phát huy tối đa sau này. / After two years, high-performers may assume increasing responsibilities and be asked to stay on as Associates before taking management role. In addition, the knowledge and network you establish during your time in the program provides you with a wealth of information and resources to help you both during and after the program.

Đánh giá và nhận xét/ Appraisal and Feedback

Chuyên gia huấn luyện của mỗi ứng viên thực hiện báo cáo đánh giá đầy đủ thái độ, năng lực và các tiêu chí yêu cầu cần thiết khác để đảm bảo ứng viên trưởng thành như mong đợi qua chương trình. Báo cáo đánh giá của ứng viên được gửi tới Người dẫn dắt trước các phỏng vấn đánh giá. Các phỏng vấn đánh giá (45’) sau mỗi học kỳ 6 tháng được tổ chức bởi Phụ trách phát triển tài năng và Người dẫn dắt của ứng viên. / Your coaches will submit a one page report about your attitude, aptitude and any other aspects which will be important in making this program successful. Your PA will be submitted to the Mentor prior to the meeting. There will be semiannual meeting (45 minutes) will be organized by your Talent Manager with your Mentor.

Bộ Tiêu chí đánh giá. / Performance Appraisal Score card

Ứng viên sẽ được đánh giá toàn diện về mức độ phát triển năng lực, kỹ năng và thái độ sau từng giai đoạn. Bộ tiêu chí đánh giá tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. / You will be widely assessed in term of knowledge, aptitude and attitude. The key performance appraisal score card will be finalized in the coming days.

Các chương trình e-learning và tự nghiên cứu khác. /The specific e-learning or self-learning

Sẽ được phát triển theo Hệ thống phân nhóm năng lực Vị trí / will be done from Job Category.

Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên xuất sắc nhất! / What we look for?

Bởi thực tế công việc đòi hỏi kết quả nhanh, chất lượng hoàn chỉnh và huy động năng lực tư duy cao, chúng tôi tìm kiếm các tài năng trẻ đam mê kinh doanh, óc phân tích sắc bén, tư duy số liệu xuất sắc và năng lực giao tiếp hoàn hảo. Các ứng viên phải là người khao khát đối mặt với tình huống cạnh tranh, tập trung vào nhu cầu của khách hàng và tương tác tốt với đồng nghiệp trong môi trường công việc áp lực. Họ cũng mang trong mình đam mê theo đuổi sự nghiệp kinh doanh sản phẩm tài chính, yêu thích củng cố trình độ chuyên môn cao với thái độ tích cực. /The work is fast paced, demanding and intellectually stimulating. We are looking for entrepreneurial candidates with strong analytical, quantitative and communication skills. You should be someone who thrives on the challenge of competitive pressures. You should also be focused on client needs and work well with colleagues in an intense environment. We are seeking candidates with a passion for following the markets, academic strength, and a 'can do attitude'.

Chúng tôi lựa chọn ứng viên theo ngành nghề đào tạo – ưu tiên các ngành khoa học tư duy cơ bản và khuyến khích các ứng viên có hiểu biết cơ bản ngành ngân hàng. Tuy nhiên, với các ứng viên không phát triển trong ngành tài chính & kinh doanh, chúng tôi yêu cầu ứng viên thể hiện bản thân bằng khả năng tư duy số liệu (qua kết quả học tập hoặc kinh nghiệm làm việc) và khả năng sẵn sàng chuyển hóa nền tảng kiến thức cá nhân để phát triển sự nghiệp tại Techcombank/ We recruit candidates from many academic backgrounds — but numeracy and basic understanding of banking are key. However without a strong financial or business background, we encourage you to tell your story by demonstrating your quantitative aptitude, both scholastically (SATs, coursework) and practically (former jobs, for example) and being ready to articulate how your background will enhance your career at Techcombank Markets.

Cuối cùng, chúng tôi khẳng định rằng mức độ cam kết và xả thân luôn là yếu tố quyết định sự nghiệp thành công của ứng viên tại Techcombank/ Finally, we understand that the most successful route to a career within Techcombank Markets Sales & Trading group is through your participation and engagement.

Tìm việc làm
Kêt nối với Techcombank
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Talent Network của Techcombank thông qua :

 • Internet, quảng cáo banner
 • Báo / Tạp chí, truyền hình
 • Bạn bè, người thân
 • Mạng xã hội
 • Khác

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.