Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Kết quả bài test ngày 21/12/2016-Ngân hàng TECHCOMBANK tại Tuần lễ sinh hoạt công dân cuối khóa của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Ngân hàng TECHCOMBANK xin chân thành cảm ơn những bạn sinh viên đã tham dự bài test của chương trình

TECHCOMBANK  thông báo kết quả bài test ngày 21/12/2016 như sau:

1. Danh sách những bạn vượt qua bài test:

STT Họ tên Ngày sinh Số CMT Điểm test
1 Trần Thanh Phương 12/12/1995 013185972 24
2 Đỗ Thị Bảo Ngọc 10/24/1995 031827440 21
3 Mai Thị Hồng Vân 2/19/1995 163318781 24
4 Đỗ Thị Trà My 11/16/1995 017381841 21
5 Đặng Thị Như Quỳnh 4/11/1995 031850085 24
6 Quách Thị Đào 12/14/1994 174105743 20
7 Nguyễn Thị Thu Trang 3/3/1995 125646680 20
8 Nguyễn Thị Huyền 4/20/1995 125585130 20
9 Nguyễn Thị Huyền 7/12/1995 173899161 23
10 Nguyễn Thị Thanh Hiền 2/19/1995 187366096 27
11 Quách Thị Minh Phương 5/16/1995 031195001549 19
12 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12/4/1995 017340198 21
13 Bùi Thị Nhung 7/2/1995 174501638 25
14 Trịnh Ngọc Hân 11/17/1995 013305346 21
15 Nguyễn Thị Thanh Hường 12/28/1995 013437106 21
16 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 4/1/1995 122215593 27
17 Nguyễn Thị Phương Hoa 4/15/1995 125732502 24
18 Nguyễn Thị Hồng Hoa 12/2/1995 125727279 26
19 Phạm Thanh Tùng 5/16/1995 163342172 26
20 Trần Đức Chính 3/10/1995 174503460 22
21 Đào Minh Thành 9/14/1995 174180785 21
22 Lê Huyền Linh 10/22/1995 135768654 23
23 Lê Thanh Hằng 7/24/1995 132345182 26
24 Phạm Lê Minh 3/29/1995 082219891 22
25 Phạm Thị Thúy My 4/26/1995 036195000307 23
26 Đào Thùy Linh 9/26/1995 145631024 23
27 Kim Văn Đông 9/3/1994 017350775 24
28 Nguyễn Thị Tố Uyên 10/9/1995 122209713 18
29 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12/10/1995 125612455 22
30 Mai Thu Phương 1/26/1995 000195000025 26
31 Nguyễn Thị Lan Hương 11/15/1995 013556562 25
32 Đinh Công Đạt 1/1/1995 001095006840 23
33 Nguyễn Thị Hoàng Yến 4/4/1995 142798227 23
34 Lê Thị Khánh Linh 2/27/1995   22
35 Lê Phương Ánh Hồng 5/22/1994 168519861 19
36 Mai Thị Thanh Hằng 9/12/1995 135683938 25
37 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10/23/1995 063454097 20
38 Nguyễn Ngọc Sao Ly 9/23/1995 017291786 26
39 Phạm Thị thảo 4/29/1995 152064891 23
40 Đặng Thị Ngọc Trâm 5/28/1995 187408377 23
41 Phùng Thanh Thúy 4/15/1995 026195000253 19
42 Trần thị Minh Phương 2/28/1995 187338819 24
43 Mai Thị Thim 9/11/1995 163342522 23
44 Phạm Thị Thúy Hằng 6/17/1995 164556012 23
45 Hồ Nguyễn Yến Nhi 10/5/1995 187406106 21
46 Đặng Thị Phương Thu 11/16/1995 031931650 18
47 Hồ Thị Minh Huyền 5/6/1995 142669118 24
48 Nguyễn Gia Long 11/13/1995 001095009284 23
49 Nguyễn Quốc Việt 10/4/1995 013150345 23
50 Ngô Đức Hiệp 1/12/1995 036095001202 25
51 Lê Ngọc Giáp 3/21/1995 184200717 23
52 Nguyễn Tiến Dũng 1/15/1995 152037613 22
53 Nhữ Duy Anh 12/19/1995 013203144 24
54 Nguyễn Thị Duyên 4/27/1995   24
55 Hoàng Thị Tuyết 3/31/1995 142743987 23
56 Hoàng Thảo Vy 8/7/1995 145756344 21
57 Đỗ Hoàng Long 2/25/1995 142853364 21
58 Bùi Mai Hiên 2/25/1995 152063503 21
59 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 6/25/1995 142751957 21
60 Nguyễn Thị Hoài 2/11/1995 152113828 25
61 Trần Thị Như Quỳnh 6/20/1995 163286752 19
62 Nguyễn Thị Phượng 5/21/1995 050846893 25
63 Lê Thị thu Hồng 1/4/1995 163353766 22
64 Nguyễn Thị Thu Hương 8/30/1995 152013676 26
65 Nguyễn Thị Phương 8/4/1995 125726570 22
66 Nguyễn Thị Như 1/6/1995 125562492 23
67 Hoàng Phương Trang 9/17/1995   24
68 Ngô Minh Đạt 10/23/1995 135476598 25
69 Nguyễn Thị Thảo Hà 1/2/1995   21
70 Nguyễn Như Tiến 10/28/1995 040451808 27
71 Nguyễn Thị Thắm 1/20/1995 013413728 21
72 Phạm Xuân Trường 12/21/1995   20
73 Nguyễn Quang Lượng 12/6/1995   22
74 Trần Đình Mười 10/6/1995   20
75 Trần Thanh Hải 11/12/1995 031846368 21
76 Đỗ Thế Hùng 5/2/1995 050864162 22
77 Trần Thị Dịu 9/12/1995 163342763 24
78 Trịnh Phan Cường 6/20/1995 184090696 23
79 Nguyễn Thị Khánh Linh 12/5/1995 026198000718 19
80 Đinh Hạnh Ngân 10/25/1995 184163053 20
81 Đoàn Thị Quỳnh 7/13/1995 174700369 23
82 Nguyễn Thị Hậu 4/1/1995 017422532 23
83 Triệu Hồng Thúy 10/11/1995 0918503900 21
84 Lăng Thị Mai 10/24/1994 091738739 25
85 Nguyễn Thị Thu Thủy 6/25/1995 013219664 26
86 Nguyễn Thu Hà 5/26/1995 031195001994 27
87 Phan Thị Thu Hằng 8/10/1995 168499935 21
88 Đào Thu Hương 11/20/1995 152070165 24
89 Đặng thị Diệp Anh 3/25/1994   19
90 Ngô Thị Phương Ly 7/15/1995 132289518 21
91 Dư Thị Lan Hương 6/9/1995 152069025 23
92 Trần Thị Thúy Ngân 7/21/1995 152070553 24
93 Hàn Thị Hiệu 9/2/1995 174586349 24
94 Triịnh Ánh Tuyết 6/2/1994 145613673 24
95 Nguyễn Thị Nguyên 1/13/1995 152089604 25
96 Nguyễn Thu Hương 12/28/1995 132340754 24
97 Nguyễn Thị Hiền 7/16/1995 125645366 19
98 Lê Phương Anh 10/13/1995 036195000508 25
99 Đỗ Thị Vân 5/23/1995 163341859 19
100 Trần Thị Thanh Hiền 8/29/1995 122183980 24
101 Đoàn Thanh Nga 5/23/1995 101258637 24
102 Nông Thị Thanh Thảo 3/1/1995 122113931 20
103 Trần Thị Hà Trang 11/16/1995 135519411 20
104 Đỗ Thị Ninh Trang 2/5/1995 163318775 22
105 Nguyễn Thị Quỳnh Như 8/3/1995 031952505 23
106 Hoàng Thị Vui 10/20/1995 152042542 26
107 Nguyễn Thị Phượng 6/16/1995 168499454 24
108 Hoàng Thị Hồng Dung 2/4/1995 174618703 24
109 Đinh Mỹ Huyền 2/7/1995 031838310 23
110 Nguyễn Thu Thảo 3/7/1995 013168088 23
111 Đào Thị Huyền 7/22/1995 122177129 21
112 Nguyễn Thị Hòa 8/4/1995 152084148 19
113 Hoàng Hồng Hạnh 3/22/1995 085042054 24
114 Phạm Quỳnh Trang 10/12/1995 013179375 24
115 Trần Thị Kim Anh 9/10/1995 122099701 20
116 Lê Thị Hiền 8/23/1995 031957644 23
117 Trương Thị Khánh Dung 11/26/1995 187394753 24
118 Nguyễn Thị Thu 12/10/1995 135728730 19
119 Phạm Thị Thủy 11/20/1994 187481243 24
120 Lê Thị Thanh Vân 1/1/1995 033195000738 25
121 Nguyễn Thanh Thảo 9/17/1995 145606110 24
122 Nguyễn Minh Khang 10/25/1995 031823598 27
123 Phạm Thế Thiều 11/7/1995 0174274401 24
124 Nguyễn Thị Vân 3/4/1995 187459327 29
125 Đặng Thảo Trang 6/5/1995 184139218 25
126 Trần Thị Việt Anh  3/15/1995 184056217 22
127 Hà Thu Nga 3/6/1995 031928348 22
128 Vũ Ngọc Huyền 12/21/1995 031828835 26
129 Nguyễn Thị Thơm 10/15/1995 142812141 28
130 Nguyễn Thị Huyền 10/10/1995 017304904 25
131 Kiều Chí Tâm 8/18/1995 001095010924 29
132 Võ Tá Hiếu 1/13/1995 187260248 24
133 Vũ Qúi Hùng 12/26/1995 063465562 21
134 Mai Thị Khuyên 5/9/1995 034195001664 28
135 Nguyễn Minh Hằng 5/19/1995   23
136 Võ Thị Huyền Trang 6/17/1995 187391222 22
137 Phan Thị Trâm 2/2/1995 187372992 17
138 Nguyễn Thị Mỹ Linh 9/18/1995 125590797 23
139 Mai Thị Hồng Vân 5/15/1995 031841255 21
140 Hoàng Mạnh Thắng 7/9/1995 10257622 23
141 Nguyễn Thị Diễm Hằng 12/16/1995 164556193 27
142 Nguyễn Thị Thùy Ngân 6/2/1995 152062123 24
143 Vương Huyền My 9/17/1995 013178569 24
144 Phí Thu Hường 5/21/1995 135681502 20
145 Khương Viết Khang 5/11/1995   18
146 Nguyễn Thị Hoa 10/4/1995 145611190 23
147 Ngô Thị Phượng 5/5/1995 152083483 25
148 Đặng Thị Hồng Dinh 8/11/1995 135784618 24
149 Lê Thị Diệu Huyền 9/6/1995 101274359 23
150 Phạm Thục Anh 8/29/1995 187388133 20
151 Trần Thị Huyền 2/20/1995 142709201 26
152 Nguyễn Thanh Xuân 9/26/1995 135627768 20
153 Nguyễn Khắc Trang 3/17/1995 017281288 24
154 Bùi Huy Hoàn     22
155 Đỗ Thị Mỹ Phượng 5/24/1995 001195004614 25
156 Trần Thị Nga 2/22/1995 145624116 22
157 Trần Gia Ly 12/5/1995 013571434 27
158 Tiêu Khánh Linh 3/23/1995 013217821 27
159 Phạm Thị Hồng Dung 8/22/1995 013310069 26
160 Lê Thị Thúy Quỳnh 12/10/1995 122210583 22
161 Nguyễn Thị Tú Oanh 11/3/1995 125645329 20
162 Lê Thị Kim Thoa 10/17/1995 125678061 26
163 Lưu Thị Phương Thảo 8/24/1995 145788415 25
164 Trần Phương Nga 11/18/1995 163350568 25
165 Lưu Thị Nguyệt 7/16/1995 026195000387 27
166 Nguyễn Thị Vân Anh 9/3/1995 125726592 17
167 Nguyễn Minh Tùng 10/19/1994 082267483 20
168 Tiên Thị Ngọc Yến 9/2/1995 142750751 28
169 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 7/28/1995 187406791 25
170 Phạm Mai Huyền 12/19/1995 152070152 22
171 Nguyễn Thượng Huyền 5/1/1995 173369495 23
172 Lê Thị Vân Anh 2/28/1995 145600281 23
173 Ngô Thị Thảo 11/5/1995 142699774 24
174 Phạm Thị Dịu 5/20/1995 152070618 25
175 Trịnh Thị Lan Anh 4/18/1995 163345444 22
176 Thái Thị Thảo 8/21/1995 187468595 26
177 Vũ Thị Minh Huyền 11/18/1995 152069046 19
178 Tạ Thị Phương 8/13/1995 152086323 23
179 Nguyễn Thị Hiền 12/5/1995 142732235 21
180 Nguyễn Thu Hằng 11/27/1995 017405046 24
181 Trần Hữu Tiến 10/2/1995 142599546 21
182 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/5/1995 142748698 19
183 Nguyễn Thị Loan 7/10/1995 122177189 19
184 Lưu Thị Kim Dung 3/1/1995 152072183 19
185 Hoàng Quỳnh Nha 12/1/1994 085001917 17
186 Lê Thị Khuyền 10/7/1995 168305984 22
187 Nguyễn Thị Huyền 7/22/1995 142669430 19
188 Phan Thị Thu 8/31/1995 142688339 25
189 Phạm Thị Thu Trang 9/25/1995 0913814184 25
190 Nguyễn Phương Hoa 10/2/1995 122193786 21
191 Trần Thị Hải Yến 11/22/1995 184195513 21
192 Trương Huyền Nhã 2/4/1995 026195000800 24
193 Nguyễn Minh Ngọc 1/19/1995 013198412 25
194 Nguyễn Mai Hồng 7/6/1995 013475325 25
195 Nguyễn Tuấn Anh 5/2/1995 142852521 23
196 Nguyễn Thị Mỹ Linh 7/11/1995   24
197 Đào Minh Hoàng 7/11/1995   18
198 Ngô Phương Hoa 5/2/1995 125754783 23
199 Phạm Đăng Toàn 12/10/1995 142771038 29
200 Vũ Ngọc Trinh 9/18/1994 031840555 19
201 Nguyễn Thị Xuân Mai 10/27/1995 079195000870 23
202 Đỗ Thùy Linh 8/24/1995 036195000320 24
203 Thái Thị Xuân Mỹ 11/18/1995 145634707 20
204 Nguyễn Trọng Cường 4/1/1995 013176813 22
205 Vương Thu Hương 10/29/1995 001195002604 23
206 Lê Thị Mai Anh 4/1/1995 001195002038 23
207 Đàm Thị Vân 1/30/1995 001195004589 25
208 Nguyễn Thị Yến 7/1/1995 187233379 22
209 Bùi Thị Việt Anh 12/1/1995 152089631 26
210 Đinh Thị Duyên 10/1/1995 184132653 25
211 Trần Thị Kim Oanh 4/14/1995 174787152 22
212 Nguyễn Thị Xuân Chúc 2/4/1995 125580034 22
213 Nguyễn Thành Công   031850789 24
214 Trần Hải Yến 9/29/1995 091825044 22
215 Cù Trí Thức 2/28/1995 174531498 23
216 Ngô Phương Linh 8/1/1995 125640429 21
217 Phạm Đăng Đạo 3/28/1995 142794537 19
218 Tôn Thị Hương 3/25/1995 187547220 27
219 Vũ Thị Bích Ngọc 6/1/1995 174615297 22
220 Nguyễn Thị Huyền Trang 3/23/1995 030195000257 24
221 Trần Thanh Quí 12/24/1995   20
222 Vũ Thị Thu Hiền 10/22/1995 164548348 24
223 Nguyễn Thị Loan 12/10/1995 174561390 24
224 Trần Đạo Đức 1/26/1995 017173267 26
225 Nguyễn Thành Đạt 5/14/1995 125614053 24
226 Nguyễn Minh Đạt 11/27/1995 187408194 29
227 Võ Trung Hiếu 11/13/1995 031949548 27
228 Vũ Ngọc Sơn 4/20/1995 163248802 23
229 Nguyễn Thị Phúc 2/9/1994 017347252 22
230 Nguyễn Thị Bình Yên 10/21/1995 145634704 22
231 Nguyễn Thị Phương Thùy 2/15/1994 095180514 22
232 Nguyễn Thị Nga 11/21/1995 017441148 24
233 Lê Thị Hà 4/14/1995 135665054 22
234 Lưu Hoàng Lan 5/15/1995 132289805 22
235 Vũ Trúc Quỳnh 10/26/1995   23
236 Tạ Văn Thiệu  11/10/1995 013572856 24
237 Nguyễn Trang Linh 8/13/1995 001195003035 27
238 Hà Diệu Hương 6/1/1995 013324055 25
239 Bùi Thị Mỹ Linh 11/26/1995 017453423 22
240 Nhâm Trọng Chính 3/14/1995   20
241 Tống Khánh Linh 3/30/1995 164556834 23
242 Đỗ Thùy Linh 1/6/1995 174217760 23
243 Phạm Thị Thùy Linh 7/27/1995 122206190 21
244 Nguyễn Thu Phương 12/13/1995 145598588 23
245 Nguyễn Thị Minh Hằng 3/8/1995 142790234 20
246 Lại Thị Duyên  7/19/1995 152066580 21
247 Lưu Thị Dung 3/5/1995 135756204 20
248 Nguyễn Thị Kim Ánh 12/15/1995 013574840 22
249 Mạc Văn An 3/2/1995   19
250 Hoàng Văn Tiên 7/21/1995 174586670 22
251 Trần Minh Hải 6/12/1995 031856631 21
252 Nông Việt Anh 10/10/1994 082207630 23
253 Trịnh Thị Quỳnh 12/17/1995 163353824 22
254 Hoàng Diệu Linh 5/26/1995 017195676 21
255 Nguyễn Hồng Liên 2/12/1995 013225723 22
256 Nguyễn Thanh Kim Trà 9/14/1995 013276642 22
257 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 4/8/1995 152035443 21
258 Nguyễn Thị Kiều Loan 8/21/1995 132306489 23
259 Phạm Thị Hồng Ngọc 9/9/1995 013182727 18
260 Trưởng Thị Hà 1/27/1995 142751534 25
261 Nguyễn Thị Thư 11/4/1995 034195000010 24
262 Triệu Đức Hiếu 6/20/1995 001095009350 27
263 Nguyễn Thị Hương Danh 6/26/1995 184207094 23
264 Nguyễn Thị Mai Châm 9/26/1995 174732038 23
265 Hồ Lê Phương Anh 5/9/1995 187595678 20
266 Lê Tiến Thành 12/23/1995 037095000694 22
267 Ngô Dương Đức 10/30/1995 031095002526 19
268 Trần Thị Lệ 10/16/1995 142732162 25
269 Nguyễn Thị Thủy 9/13/1995 017294829 25
270 Vũ Thị Thơm 3/21/1995 125661105 20
271 Thân Thị Mai 4/10/1995 122160324 24
272 Nguyễn Quang Hùng 1/14/1995 013497298 25
273 Nguyễn Thị Hiền 3/3/1995 174615200 20
274 Vũ Thị Nhi 7/28/1995 031195000761 25
275 Giang Thị Vân Trang 8/20/1995 050868470 23
276 Đường Thị Hà 11/17/1995 113580872 22
277 Lê Khánh Ly 5/5/1995 168519809 23
278 Nguyễn Phương Ngân 11/19/1995 013145334 22
279 Lê Quang Toàn 9/12/1995 013277748 20
280 Vũ Thị Nhãn 8/12/1995 152066289 24
281 Lê Anh Hiếu 8/23/1995 184129929 20
282 Lê Trung Kiên 5/6/1995 013581410 23
283 Đoàn Tiến An 12/24/1995 091916877 22
284 Trần Kim Loan 8/11/1995 001195006359 22
285 Lê Huy Giang 5/11/1995 063432545 17
286 Trần Tiến Đạt 12/5/1995 187409516 24
287 Nguyễn Đức Long 1/20/1995 024095000049 27
288 Nguyễn Hoàng Giang 5/12/1995 135655603 26
289 Nguyễn Thị Thu Hà 8/25/1995 091848245 24
290 Chu Thị Thu Hà 8/15/1995 082236285 25
291 Nguyễn Thị Bích Ngọc 8/25/1995 073345329 25
292 Nguyễn Thị Phương Thảo 7/2/1995 037195000544 27
293 Lỗ Quốc Tuấn 10/5/1995 135517714 25
294 Vũ Thanh Hòa 4/15/1995 013162557 24
295 Vũ Thị Thanh Hương 2/11/1994 145637538 29
296 Lã Thùy Linh 10/27/1995 013258279 21
297 Nguyễn Minh Châu 2/18/1995 017154736 23
298 Nguyễn Tuấn Anh 2/15/1995 001095001581 17
299 Trần Anh Tuấn 8/24/1995 187338896 22
300 Nguyễn Thị Thúy An 8/7/1995 187403464 23
301 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 8/3/1995 186636761 19
302 Nguyễn Hoài Nam 3/7/1995 122104511 22
303 Ngọ Thị Hiền 8/16/1995 091731562 18
304 Nguyễn Văn Thắng 10/15/1995 013179454 23
305 Phạm Thúy Quỳnh 9/23/1995 013140571 20
306 Nguyễn Trung Thành 8/7/1995 013145976 23
307 Bùi Thanh Liêm 2/9/1995 152066968 25
308 Hoàng Khánh Linh 5/16/1994 184048809 18
309 Phạm Hùng Phi 10/29/1995 017427130 17
310 Phạm Thùy Linh 10/1/1993   23
311 Vũ Thùy Anh 10/21/1995   20
312 Trần Khánh Bảo Anh 8/6/1995 031828541 25
313 Nguyễn Ngọc Anh 5/18/1994 187387592 21
314 Mai Thanh Nga 10/4/1995 017379583 23
315 Nguyễn Minh Trang 12/31/1995 163329759 22
316 Nguyễn Văn Hoàng 5/16/1996 168557577 27
317 Đặng Thị Hà Phương 8/3/1995 013241465 20
318 Phan Thùy Dương 10/16/1995 001195003172 23
319 Hà Lâm Tùng 8/14/1994 091713535 24
320 Nguyễn Văn Mạnh 1/28/1995 013411298 26
321 Hà Phương Thảo 7/7/1995 163329436 23
322 Nguyễn Thị Lan 11/6/1995 013591876 22
323 Trần Thị Trang 7/9/1995 013606577 24
324 Trần Minh Đức 7/5/1995 122107867 22
325 Hà Ngọc Minh 3/4/1995   21
326 Ngô Lan Anh 5/7/1995 101277371 25
327 Nguyễn Thị Thu Trang 8/26/1995 031951806 19
328 Bế Thị Hồng Trang 11/29/1994 070982644 20
329 Nguyễn Thị Trung 7/27/1995 187530697 25
330 Nguyễn Văn Huấn 10/15/1995 125572226 24
331 Nguyễn Thị Như Ngọc 11/1/1995 034195000896 23
332 Mạc Quốc Hùng 9/11/1995 142813505 24
333 Vũ Thị Hà Phương 5/24/1995 152102363 24
334 Mai Ngọc Quý 4/17/1995 163343197 22
335 Nguyễn Hùng Trường 11/21/1993 174185788 25
336 Nguyễn Thị Thủy 3/17/1995 142715322 26
337 Nguyễn Thị Thu Hương 6/15/1995 132239960 24
338 Mai Thị Hồng Diệu 6/13/1995 164549577 24
339 Bùi Phương Hoa 9/18/1995 157070931 25
340 Nguyễn Quang Trung 9/26/1995 164549336 27
341 Nguyễn Xuân Phương 7/3/1995 163228736 21
342 Tô Thị Tú Anh 7/8/1995 000195000069 24
343 Cao Huyền Thủy 6/4/1995 063454116 20
344 Cao Trúc Quỳnh 8/10/1995 174503462 25
345 Nguyễn Thanh Loan 5/29/1995 174653756 24
346 Vũ Thị Phương Anh 8/28/1995 132273769 23
347 Đặng Thị Thúy 12/6/1995 125645642 23
348 Vũ Hồng Vân 11/3/1995 174674250 22
349 Nguyễn Thị Mơ 8/8/1995 122114500 22
350 Nguyễn Thị Mai 11/2/1995 017311376 17
351 Vũ Thị Hồng Nhung 4/20/1995 142770414 22
352 Nguyễn Thị Thu Hương 9/6/1995 163327741 24
353 Trần Thị Hải Anh 1/18/1995 017162639 22
354 Ngô Quang Huy 12/10/1995 163363197 24
355 Nguyễn Hoàng Tùng 3/3/1995 001095000186 21
356 Nguyễn Thị Thu 12/28/1995 163356328 24
357 Phạm Xuân Ngọc 9/20/1994 038094000036 24
358 Hoàng Trung Hiếu 8/1/1995 013583127 26
359 Nguyễn Thị Đức Yến 6/8/1995 013496258 22
360 Nguyễn Thu Quỳnh 5/28/1995 013513507 28
361 Nguyễn THị Huyền Trang 1/10/1995 135754041 19
362 Phạm Thị Mai Phương 7/21/1995 022195000189 22
363 Hoàng Mai Phương 12/29/1995 017366734 24
364 Trinh Thi Quynh Giang 7/30/1995 184203788 24
365 Nguyễn Thảo Vi 9/23/1995 122104602 23
366 Nguyễn Thị Ngọc 11/12/1995 142751016 23
367 Nguyễn Thị Thanh Huyền 4/25/1995 168551411 17
368 Cao Thị Huyền 7/28/1995 181470578 27
369 Nguyễn Ngọc Ánh 11/1/1995 122214354 24
370 Nguyễn Thị Thảo 3/24/1994 142815284 23
371 Hoàng Thị Thùy Dương 5/30/1995 164550461 22
372 Phùng Minh Ngọc 12/5/1995 013166531 22
373 Nguyễn Thị Lan Anh 6/22/1995 001195003667 20
374 Phạm Huy Hoàng 2/15/1995 031095001305 21
375 Đinh Thị Minh Trang 3/28/1995 017427251 23
376 Hà Minh Nam 2/25/1995 122095339 27
377 Đoàn Thị Thu 2/8/1995 163265138 21
378 Nguyễn Hoàng Ngân 9/30/1995 013154170 25
379 Trương Thị Hà Trang 8/2/1995 101193530 24
380 Đặng Quang Duy 7/4/1995 163241265 21
381 Cao Thị Thanh Thùy 4/27/1995 163351995 24
382 Nguyễn Thị Phượng 10/6/1995 001195006626 22
383 Trương Thị Huyền 8/22/1995 174042002 18
384 Vũ Thị Ngọc Hiền 9/3/1995 142599619 20
385 Phạm Mỹ Linh 4/30/1995 142800521 20
386 Nguyễn Thị Hồng Gấm 11/26/1995 163232932 22
387 Nguyễn Thị Huyền 3/20/1995 163363395 17
388 Hà Thị Lý 5/25/1993 173963176 17
389 Lê Thị Thu Hằng 4/21/1995 163309462 24
390 Nguyễn Thị Thúy Nga 8/13/1995 001195002389 24
391 Tăng Thị Ngọc Hà 7/26/1995 142845549 21
392 Ngô Thị Thu Huyền 8/15/1995 031841776 23
393 Trần Thị Xuân 8/7/1995   21
394 Nguyễn Thanh Tú 5/14/1995 142747840 20
395 Tống Hoàng Huy 11/7/1995 122188080 23
396 Bạch Thị Khánh Linh 8/27/1995 125694557 18
397 Trần Thị Phương Anh 11/12/1995 163329139 18
398 Nguyễn Thanh Hiền 19/4/1994 013349136 19
399 Đào Chí Dũng 9/6/1995 132241045 24
400 Phùng Thúy Huyền 2/28/1995 063414668 18
401 Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc 10/5/1995 013234350 20
402 Phạm Minh Khuê 12/29/1995 082219924 20
403 Nguyễn Hồng Nhung 3/19/1995 013175904 20
404 Nguyễn Đức Thịnh 8/19/1995 123614296 17
405 Phạm Thu Huệ 2/27/1995 031945233 26
406 Nguyễn Thị Kim Oanh 7/4/1995 031195000259 22
407 Nguyễn Thị Tâm 11/27/1995 017431803 26
408 Nguyễn Thanh Huyền 8/31/1995 125551726 24
409 Đào Thị Nhinh 5/8/1995 145612078 21
410 Phan Thị Thảo 5/19/1995 187348185 23
411 Nguyễn Thị Thùy DƯơng 9/30/1995 194513596 24
412 Phạm Ngọc Thắng 4/14/1994   24
413 Vũ Đức Trung 10/6/1995   27
414 Lê Ngân Hà 12/5/1995   21
415 Đoàn Thùy Dương 8/1/1995 142749717 19
416 Vũ Thị Minh Hiền 4/4/1995 152093583 21
417 Phạm Thị Thu Hằng 1/25/1995 031831942 24
418 Đặng Thị Yến 5/11/1995 184225883 19
419 Ngô Thị Thúy Phương 12/26/1995 187443676 23
420 Nguyễn Ngọc Huyền 9/22/1995 135850181 20
421 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11/21/1995 031944944 23
422 Nguyễn Thị Hồng 8/14/1995 031854067 29
423 Trần Đức Phong 7/14/1995 163350727 24
424 Phạm Yến Trang 2/5/1995 101220762 21
425 Nguyễn Thúy Ngân 2/21/1995 013142963 21
426 Đỗ Hải Ly 7/27/1995 001195007332 23
427 Trần Việt Hoàng 9/13/1995 013357611 24
428 Nguyễn Việt Anh 7/3/1995 125709373 25
429 Đỗ Đăng Khoa 2/10/1995   23
430 Lê Thanh Thảo 9/19/1995 017317008 21
431 Nguyễn Anh Thư 2/20/1995 013185954 23
432 Nguyễn Thị Hội 1/31/1995 125569359 18
433 Phạm Ngọc Cường 10/8/1995 031838109 23
434 Lê Văn Hùng 12/13/1995 187597763 21
435 Lê Minh Hoàng 10/29/1995 013192514 23
436 Đặng Thị Minh Phương 12/23/1995 095217562 20
437 Phan Thị Phương Anh 5/26/1995   18
438 Vũ Thị Thu Hà 7/8/1995   23
439 Nguyễn Tuấn Anh 5/31/1995 013202178 25
440 Nguyễn Thị Cúc 1/14/1995 031952509 24
441 Bùi Huy Hiệp 1/8/1995 063418227 20
442 Trương Thị Hoài Phương 10/12/1995 184144816 18
443 Trần Thanh Tùng 5/20/1995 001095006839 21
444 Dương Vũ Anh 9/4/1994 187406362 24
445 Nông Trung Dũng 9/3/1995 063420969 23
446 Nguyễn Mạnh Tuấn 9/18/1995 163168999 25
447 Vũ Anh Chung 7/14/1995 063418116 23
448 Đinh Trọng Minh 6/23/1993 063347209 18
449 Nguyễn Thị Ngọc Anh 2/12/1995 013194178 18
450 Nguyễn Lê Minh Hạnh     19
451 Nguyễn Đức Hiếu 6/22/1995 013174245 23
452 Lê Thanh Giang 12/25/1994 085008983 21
453 Nguyễn Phan Phương Thúy 7/20/1995 187366388 17
454 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1/17/1995 001195002939 22
455 Đào Nhật Bình 1/13/1995 031827797 18
456 Nguyễn Quang Huy 10/26/1995 061019666 20
457 Đặng Thị Nga 2/26/1995 163292948 20
458 Trần Diệu Linh 7/6/1995 013156502 23
459 Nguyễn Thị Anh 4/4/1995 187525784 25
460 Nguyễn Thị Dung 8/15/1995 125601492 24
461 Nguyễn Thị Linh 7/17/1995 125569837 17
462 Cao Thị Trang 7/12/1995 001195007868 20
463 Đặng Thị Nga 4/6/1995 017353036 28
464 Võ Thị Khánh Hòa 3/14/1994 184145736 23
465 Phạm Thị Minh Hằng 2/8/1995 184010912 22
466 Hồ Thị Hồng Huệ 2/10/1995 184152375 22
467 Nguyễn Quỳnh Mai 9/13/1995 035195000155 20
468 Trần Diệu Linh 8/22/1995   18
469 Mai Thanh Hường 3/20/1995 073340370 19
470 Thạch Thị Anh Ngọc 9/6/1995 132237284 21
471 Trần Thị Tố Uyên 10/5/1995 036195001376 19
472 Bùi Thị Hằng 10/26/1995 142751106 23
473 Trịnh Thị Thanh Nhàn 9/3/1995 031853061 24
474 Nguyễn Thị Thu Hương 2/2/1995 122146215 24
475 Hoàng Thanh Tùng 8/20/1995 113638225 20

2. Danh sách những bạn không vượt qua bài test:

STT Họ tên Ngày sinh Số CMT Điểm test
1 Trần Bá Nam Hoàng 5/30/1995 013179389 15
2 Hồ Thị Ngọc Mai 8/11/1995 174651691 14
3 Nguyễn Thị Mai Châm 1/4/1995 174810551 16
4 Nguyễn Quỳnh Mai 1/20/1995   11
5 Đỗ Thị Lan 8/24/1995 135788112 16
6 Vann Phirum 12/10/1993 N1259182 14
7 Ngét Long 1/1/1994 N1259178 16
8 Vũ Thị Phương Trang 8/10/1995 116334568 7
9 Đỗ Hồng Vân 2/28/1995 017173196 16
10 Nguyễn Trọng Chung 10/11/1995 187399103 15
11 Nguyễn Thị Trang 12/12/1995 187230826 15
12 Lê Thu Hương 2/21/1994 173369413 4
13 Bùi Hữu Nhật 5/13/1995 142718914 13
14 Vũ Văn Thái 6/11/1995 142717636 9
15 Đỗ Thanh Bình 12/8/1995 013154208 15
16 Nguyễn Hồng Ngọc 9/11/1995 164550478 15
17 Hồ Anh Dũng 1/11/1995 132284892 Vi phạm
18 Nguyễn Thị Thúy 8/3/1995 142800445 14
19 Phạm Xuân Thành 2/26/1994   16
20 Nguyễn Sơn Tùng 2/24/1994 101191534 8

 

Ngân hàng TECHCOMBANK sẽ gửi thông báo tới các bạn vượt qua bài test về vòng phỏng vấn tiếp theo trong thời gian sớm nhất, khi nhận đủ CVs của các bạn 

Các bạn vui lòng gửi lại thông tin Số điện thoại & Email kèm CVs (nếu chưa đầy đủ trong danh sách) liên hệ về địa chỉ email: tuyendungmienbac@techcombank.com.vn

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham dự chương trình!

Tìm việc làm
Kêt nối với Techcombank
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Talent Network của Techcombank thông qua :

  • Internet, quảng cáo banner
  • Báo / Tạp chí, truyền hình
  • Bạn bè, người thân
  • Mạng xã hội
  • Khác

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.