Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Kết quả bài test ngày 20/12/2016-Ngân hàng TECHCOMBANK tại Tuần lễ sinh hoạt công dân cuối khóa của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Ngân hàng TECHCOMBANK xin chân thành cảm ơn những bạn sinh viên đã tham dự bài test của chương trình

TECHCOMBANK  thông báo kết quả bài test ngày 20/12/2016 như sau:

1. Danh sách những bạn vượt qua bài test::

STT Họ tên Ngày sinh Số CMT Điểm test
1 Mạnh Thị Huyền  7/22/1995 187922651 19
2 Nguyễn Thị Thục Huyền 3/20/1995 184220291 24
3 Phan Đình Hiếu 2/23/1995 184219859 22
4 Nguyễn Hồng Anh 1/16/1995 122196766 23
5 Nguyễn Linh Trang 4/13/1995 017429212 21
6 Nguyễn Ngọc Anh 13/01/1995 034195002069 26
7 Hoàng Thị Xuân 12/17/1995 031918952 22
8 Phạm Thị Tâm 1/1/1995 152027427 23
9 Phạm Thị Nhung 6/3/1995 017429209 23
10 Hà Thanh Thảo 12/14/1995   17
11 Hoàng Thị Tuyết 6/6/1995 163353194 24
12 Trần Hải Vân 2/1/1995 013206305 25
13 Trần Thị Thùy Dương 7/25/1995 013175654 26
14 Nguyễn Phương Mai 4/28/1995 013322872 22
15 Nguyễn Thanh Hằng 6/19/1995 125645099 23
16 Trần Ngọc Tú 11/11/1995 145601152 20
17 Nguyễn Thị Nga 2/18/1995 187157863 24
18 Hà Thu Thảo 5/23/1994 070997533 21
19 Nguyễn Thảo Vi 9/23/1995 122104602 22
20 Nghiêm Thúy Hằng 8/2/1995 187406764 20
21 Vũ Trung Kiên 4/30/1995 132174819 27
22 Nguyễn Hồng Hạnh 6/30/1995 013154207 23
23 Lưu Thị Thanh  2/11/1995 017386886 24
24 Cồ Thị Thanh Phương 3/13/1995   26
25 Phạm Trần Diệu Linh 9/8/1995   25
26 Lê Đức Anh 5/14/1994 132257023 22
27 Nguyễn Thị Long Vân 8/23/1995 031195001993 19
28 Đỗ Văn Hoàng 12/19/1995 145607904 19
29 Bùi Đức Thanh 2/17/1995 163256021 24
30 Hà Văn Minh 3/8/1994 173966764 17
31 Phạm Thị Hải Phượng 8/13/1995 031946259 19
32 Hoàng Vân Anh 12/14/1995 101274710 24
33 Phạm Thị Trang 9/1/1995 142769045 22
34 Ngô Thị Thanh Hải 4/20/1995 184097768 24
35 Cao Việt Tú Linh 7/23/1995 132287529 25
36 Bùi Thị Thu 11/16/1995 163342761 23
37 Đào Thị Nhung 6/7/1995 164564877 24
38 Vũ Thị Ninh Hương 1/25/1995 001195005861 24
39 Lê Thị Tố Uyên 7/4/1995 187366186 24
40 Trần Thị Thoa 4/2/1995 152042686 24
41 Nguyễn Thị Vân Thảo 8/15/1995 125593909 23
42 Đỗ Thanh Nga 8/8/1995 152106209 26
43 Chu Thị Lệ Giang 3/15/1995 0611196595 23
44 Vũ Thị Hải Yến 2/3/1995 145604285 23
45 Vũ Thị Tâm  11/22/1995 145627697 25
46 Đào Thị Hương 11/9/1994 145610609 21
47 Nguyễn Thị Phương Trâm 8/6/1995 187547559 24
48 Phạm Trâm Anh 1/21/1995 070967497 24
49 Lê Thị Vân Anh 11/7/1995 135686612 24
50 Ngô Thị Mai Anh 1/21/1995 031896248 24
51 Vũ Thanh Tùng 6/10/1995 013142940 25
52 Nguyễn Duy Sơn 8/20/1995 187534257 22
53 Đào Thị Hoa 10/14/1995 145639312 23
54 Phạm Thị Ngọc  9/4/1995 152066197 23
55 Nguyễn Thị Phương Ngân 4/28/1995 122164503 25
56 Đỗ Thị Phương Thúy 9/14/1995 017338850 22
57 Nguyễn THị Huyền 7/5/1995 125644816 28
58 Hoàng Thanh Hương 1/19/1995 031195001293 20
59 Nguyễn Thị Hằng 3/18/1995 125600336 21
60 Đào Duy Quang 4/30/1995 013166549 23
61 Mẫn Thị Huyên 10/2/1995 125578147 21
62 Đào Thị Thúy Hường 4/15/1995 145701813 21
63 Đỗ Thị Mỹ Phượng 5/24/1995 001195004616 21
64 Nguyễn Thị Thúy An 11/27/1995 187443398 27
65 Nguyễn Thị Vân 8/19/1995   17
66 Nguyễn Thị Loan 4/22/1995 031872461 22
67 Bùi Thị Bích Ngọc 11/22/1995 071016727 22
68 Trần Thị Bảo Yến 1/1/1995 152070089 23
69 Trần Kim Dũng 9/19/1995 187547393 23
70 Đỗ Thị Thảo 11/5/1995 145627150 18
71 Nguyễn Xuân Đức 2/17/1995 017183990 24
72 Nguyễn Thị Hải Yến 9/8/1995 125725886 27
73 Nghiêm Thị Thu Hà 5/27/1995 125569113 19
74 Trần Huyền Trang 3/14/1995 001195001885 23
75 Bùi Thị Thanh Huyền 10/27/1995 113580683 23
76 Nguyễn Thị My 9/12/1995 145593603 20
77 Phạm Thị Thu Hiền 9/18/1995 163355569 25
78 Nguyễn Thị Thùy 5/2/1995 031872402 25
79 Lê Thanh Diệu Linh 1/31/1995 135763203 26
80 Hoàng Thị Phương Liễu 5/28/1994 063387612 23
81 Trần Thị Hoài 9/24/1995 152100967 25
82 Nguyễn Thị Trang 3/18/1995 174716559 28
83 Nguyễn Thái Luật 4/4/1995 017340063 22
84 Đào Thùy Dung 10/16/1995 142800408 23
85 Phạm Thị Phương 8/8/1995 163208229 24
86 Đặng Anh Hào 10/16/1995 143680972 23
87 Phạm Thị Hồng Ánh 7/11/1995 017123724 23
88 Trần Hồng Quân 9/30/1995 135760067 24
89 Ninh Thế Anh 3/9/1995   23
90 Bùi Việt Dũng 5/21/1995 063418185 30
91 Nguyễn Thị Thanh Nhã 12/28/1995 031195002034 24
92 Nguyễn Thị Hương Trà 4/24/1995 184167067 23
93 Hoàng Thị Thanh Huyền 11/14/1995 001195004452 22
94 Nguyễn Thùy Hương 11/25/1995 174732123 25
95 Nguyễn Thị Phương Thảo 4/9/1995 031860299 22
96 Trịnh Minh Sơn 10/28/1995 174218119 24
97 Phạm Thị Vân 4/12/1995 142795841 24
98 Nguyễn Quỳnh Trang 1/30/1995 101227926 23
99 Phan Thị Vân 8/6/1995 184208522 20
100 Nguyễn Thùy Dung 3/12/1995 031195000499 24
101 Ngô Quang Huy 20/01/1995 013157021 24
102 Tạ Hằng Ngân 11/14/1995 164556841 19
103 Ngô Ngọc Linh 8/17/1995 073380919 25
104 Trần Thị Sao Mai 8/30/1995 013157855 26
105 Võ Trí Trung 2/6/1995 013150971 25
106 Nguyễn Đức Anh 9/27/1995 187403038 24
107 Vũ Thị Phương 5/24/1995 163361057 21
108 Nguyễn Thị Phương Thảo 5/18/1995 031889527 23
109 Nguyễn Thị Thanh Giang 6/8/1995 187407015 20
110 Trần Việt Hằng 9/4/1995 163242161 26
111 Lê Hải Yến 7/1/1995 017319458 28
112 Nguyễn Đăng Đỗ 10/9/1995 132259945 21
113 Thân Văn Vinh 4/6/1995 122129677 26
114 Nguyễn Thị Thu 1/26/1994 174779595 26
115 Nguyễn Khánh Linh 11/18/1995 031818059 25
116 Trần Thị Kim Dung 3/25/1995 163342557 24
117 Nguyễn Văn Hòa 12/24/1995 168529425 25
118 Phạm Việt Mỹ 9/11/1995 013569329 25
119 Vũ Thị Minh Hằng 2/7/1995 017453136 17
120 Nguyễn Đức Hiếu 11/6/1995 101258287 24
121 Lê Trọng Nghĩa 5/24/1995   23
122 Nguyễn Thị Hương Giang 6/18/1995 168527163 23
123 Lại Thị Kiều 7/29/1995 152066690 21
124 Bùi Thị Bình 11/21/1995 125615907 24
125 Nguyễn Thị Thanh Tâm 2/7/1995 132097816 24
126 Trịnh Văn Liên 2/19/1994 173712392 23
127 Nguyễn Thị Nhật Lệ 11/17/1995 187230960 22
128 Trần Thị Điểm Sương 6/2/1995 184137571 22
129 Nguyễn Văn Chí 5/2/1995 125569395 24
130 Mai Thị Thạch 2/5/1995 017167223 25
131 Võ Ngọc Thúy 1/14/1995   23
132 Vũ Hải Đăng 6/14/1995 040451767 19
133 Bùi Thị Thủy 7/16/1995 152030924 24
134 Bùi Lê Vân 12/9/1995 174531604 22
135 Nguyễn Thị Thanh Vân 9/11/1995 163253214 21
136 Chảo A Lâu 5/3/1994 061019856 19
137 Bùi Thế Đức 4/14/1995 145598649 23
138 Nguyễn Thị Giang 3/10/1995 174530848 27
139 Đoàn Thị Phương Thảo 3/10/1994 095190190 22
140 Nguyễn Thị Thanh Hằng 5/23/1995 184239958 18
141 Phạm Phương Thủy 5/1/1995 034195000091 17
142 Nguyễn Hoàng Anh 10/4/1995 184234688 23
143 Nguyễn Thị Trang 12/17/1995 030195000517 24
144 Nguyễn Thị Cúc 1/14/1995 031837101 21
145 Phạm Thị Hiếu 2/10/1995 142667830 18
146 Ngô Thị Lương 2/6/1995 125680375 27
147 Nguyễn Chí Bảo 12/17/1995 168436249 25
148 Lê Đức Kiên 3/11/1995 070998499 25
149 Phan Mỹ Linh 6/13/1995 063418395 26
150 Ngô Thị Xuyến 12/9/1995 125704068 24
151 Nguyễn Ngọc Thúy 5/8/1995 101193429 22
152 Nguyễn Thị Hạnh 6/16/1995 013570083 23
153 Ngô Thị Mai Hương 1/4/1995 013289895 24
154 Phan Thị Nhẫn  8/15/1995 184214540 20
155 Lò Thúy Quỳnh 7/18/1995 040443000 23
156 Nguyễn Thúy An 8/17/1995 184237777 23
157 Đào Thị Thu 2/25/1995 001195005551 24
158 Chu Thị Thu Trang 1/24/1995 163370093 22
159 Võ Thị Duyên 4/22/1995 033195000545 26
160 Vương Việt Hưng 3/28/1995 013150431 25
161 Phạm Bích Thạch 3/23/1995 013157037 23
162 Nguyễn Văn Tín 5/16/1995 017379992 24
163 Dương Việt Hà 8/13/1995 091848719 25
164 Nguyễn Xuân Huy 11/11/1995 030095000201 24
165 Nguyễn Thành Long 10/6/1995 145616820 24
166 Phan Thị Thu Thảo 5/6/1995 017308367 24
167 Lại Thị Hải Anh 10/25/1995 034195000541 28
168 Nguyễn Hương Giang  12/27/1995 142853681 25
169 Hoàng Thị Hồng 3/24/1995 034195001847 23
170 Ngô Trọng Khánh 8/18/1995 013179842 25
171 Phạm Minh Hải 1/31/1995 013250876 25
172 Trần Thu Trang 9/11/1995 163309919 23
173 Mai Thị Thơm  10/22/1995 036195001143 21
174 Tống Thị Loan 4/29/1995 174854226 20
175 Nguyễn Vân Anh 10/16/1995 017414304 22
176 Hoàng Việt Hà 4/25/1995 122105027 19
177 Nguyễn Vân Khánh 3/18/1995 070995875 17
178 Ngô Đình Tú 4/15/1995 125593199 18
179 Phạm Ngọc Quân 2/9/1995 187405234 19
180 Đậu Thị Thủy Thảo 2/2/1995 187494906 22
181 Phan Thị Vân Thu 4/9/1995 184203949 19
182 Nguyễn Mai Khánh Vân 6/14/1995 187408375 24
183 Lê Hoàng Diệu Anh 7/28/1995 132174216 26
184 Vũ Thị Thùy Linh 10/26/1995 101274681 20
185 Đậu Thị Hằng 10/12/1995   21
186 Đặng Thị Thu Thảo 8/21/1995 187379082 23
187 Nguyễn THị Hà 7/19/1995 174900683 23
188 Phạm Minh Tuân 9/27/1995   21
189 Vũ Thị Nga 1/2/1995 145633854 24
190 Lưỡng Tiến Phi 11/27/1995 132331724 25
191 Nguyễn Thanh Liêm 1/31/1995 017415596 24
192 Bế Thị Ngân Hà 7/13/1995 095217523 18
193 Phạm Thị Thúy Hằng 9/12/1995 174835299 23
194 Ngô Thị Thu Thủy 3/10/1995 132237264 22
195 Đỗ Việt Trinh 9/14/1995 125646874 25
196 Đỗ Linh Chi 9/21/1995 152070327 26
197 Phạm Thị Minh Trang 10/18/1995 164556546 22
198 Nguyễn Thị Thu 1/31/1995 013432371 24
199 Đào Hải Ngọc 8/23/1995 145686186 19
200 Mai Thu Quỳnh 6/8/1995 017185668 20
201 Đoàn Thị Hà 12/31/1995 163217642 25
202 Dương Thị An 3/12/1995 017414301 22
203 Hoàng Dạ Hương Huệ 11/2/1995 101194204 23
204 Nguyễn Hạnh Duyên 10/3/1995 152102332 23
205 Nguyễn Thị Tâm 1/21/1995 174731928 23
206 Trần Hồng Nhung 10/4/1995 013318932 17
207 Đoàn Nghĩa 3/6/1995 013196883 22
208 Hồng Quân 8/6/1995 187508758 19
209 Phan Trung Hiếu 2/11/1995 101206963 21
210 Nguyễn Đức Thịnh 4/24/1995 013185969 19
211 Ngô Quốc Huy 6/23/1995 013164316 21
212 Thân Thị Quý 2/26/1994 122154818 23
213 Võ Thị Hoài Thu 12/4/1995 187404529 25
214 Phạm Thị Thu Hà 6/4/1994 122060867 21
215 Cao Thị Phượng 11/9/1995 125744251 20
216 Phạm Thị Dịu 5/26/1995 142667365 24
217 Nguyễn Thị Cương 12/16/1995 187372685 19
218 Nguyễn Thị Diệu Ngân 6/10/1995 184228885 25
219 Nguyễn Thị Mai Anh 8/17/1995 187320530 23
220 Phùng Thúy Lợi 11/12/1995 031846702 22
221 Nguyễn Thị Tố Như 7/25/1995 017206125 27
222 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1/8/1995   24
223 Dương Thị Thúy Hằng 11/19/1995 187476888 27
224 Phan Thị Hải Lý 3/2/1995   24
225 La Thị Hằng 3/18/1994 085019583 21
226 Phan Thị Mai Hoa 4/19/1995   26
227 Nguyễn Thu Hương  6/15/1995 145646913 21
228 Nguyễn Hương Xoan 9/15/1995 038195000697 21
229 Trần Trung Thành 7/9/1995 163256851 23
230 Đoàn Bật Hưng 11/22/1995 163288688 26
231 Vũ Hoàng Quân 6/19/1995 013401915 17
232 Bùi Thị Phượng 2/1/1995 125701431 20
233 Nguyễn Vũ Hà Anh 9/15/1995 013177634 25
234 Dương Vân Hạnh 10/10/1995 091848324 24
235 Phạm Hoàng Anh 6/18/1995 013316403 18
236 Nguyễn Nhật Phương 7/29/1995 013159744 25
237 Trần Việt Anh 5/13/1995 013552767 24
238 Nguyễn Thành Trung 10/27/1995 001095003841 19
239 Đỗ Quang Trung 11/24/1995 031095001216 24
240 Nguyễn Minh Hiếu 6/1/1995 187499637 23
241 Lê Trọng Khoa 10/5/1995 164555362 24
242 Trần Duy Hoàn 9/10/1995 050568501 25
243 Chứ Văn Đống 8/28/1995 001095009039 26
244 Nguyễn Việt Anh 11/9/1995 001095001180 19
245 Cao Mai Vân 12/21/1995 013178996 21
246 Nguyễn Thành Hương 5/27/1995 013206012 24
247 Nguyễn Thị Mai Trang 8/30/1995 132174936 27
248 Đặng Nguyệt Anh 10/3/1995 013241907 19
249 Nguyễn Thị Thùy Linh 4/22/1995 063392829 20
250 Trần Thị Linh Phương  11/6/1995 184169909 24
251 Trần Thị Tú Anh 10/9/1995 187536333 26
252 Nguyễn Thị Ngân 6/9/1995 174712782 17
253 Nông Thị Hà My 9/8/1994 082237200 22
254 Phạm Quốc Toàn 8/9/1995 001095004939 24
255 Nguyễn Thị Thùy Dung 8/10/1995 125602132 23
256 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 11/23/1995 017294830 21
257 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 7/20/1995 017434909 22
258 Nguyễn Thị Như Trang 5/21/1995 174187102 25
259 Đỗ Thị Trang  1/1/1995 036195001290 22
260 Cao Thanh Thảo 9/16/1995 173898054 25
261 Nguyễn Thị Thu Uyên 6/24/1995 0163356312 23
262 Nguyễn Thị Minh Trang 9/14/1995 031195000543 21
263 Vũ Thị Linh 11/16/1995 033195000220 24
264 Nguyễn Thị Huyền 2/6/1996 017540969 23
265 Vũ Thị Quỳnh 8/6/1995 034195000766 24
266 Hoàng Thị Nga 12/30/1995 142812682 26
267 Nguyễn Thị Thanh Huyền 2/16/1995 017444389 23
268 Dương Thị Thùy Linh 9/13/1995 145654173 19
269 Đinh Thị Mai 2/14/1995 122171112 21
270 Phạm Hoài Thu Uyên 9/19/1995 037195000550 22
271 Trương Mỹ Thương 11/17/1995 174676123 23
272 Lê Thị Thắm 12/30/1995 174676112 26
273 Huỳnh Thị Chi 2/12/1995 036195001318 21
274 Nguyễn Thị Thu Trang 5/28/1995 174531511 21
275 Nguyễn Phương Hoa 4/8/1995 013389075 21
276 Đinh Thị Hiền 2/2/1995 163351628 23
277 Hoàng Thị Hằng 6/13/1994 060961967 23
278 Tống Thu Thảo 6/14/1994 085019309 22
279 Nguyễn Thanh Lam  3/4/1994 091827947 25
280 Nguyễn Anh Tuấn 11/21/1995 001095001851 23
281 Nguyễn Thị Hồng Loan 10/11/1995 145610010 25
282 Nguyễn Duy Thăng 6/6/1995 152105327 18
283 Nguyễn Việt Anh 10/26/1995 013166055 22
284 Hoàng Thị Hạnh 2/9/1995 013513508 24
285 Chu Thị Hoa 1/13/1995 001195003709 23
286 Phí Thị Thu Hà 11/4/1994 013085037 22
287 Lê Thanh Thư 12/11/1995 070998486 22
288 Nguyễn Minh Huyền 9/3/1995 003395002532 21
289 Phạm Thị Thanh Nga 11/21/1995 101282241 18
290 Thái Thị Huyền Trang 1/27/1995 183983013 20
291 Ngô Phương Thảo 12/6/1995 168500847 19
292 Đào Thị Loan 5/19/1995 017439136 20
293 Nguyễn Chí Anh 9/19/1995 132307278 26
294 Phạm Thị Linh 2/12/1996 152129863 20
295 Nguyễn Thị Huyền 12/26/1995 174811487 22
296 Vũ Thị Quỳnh Hoa 11/9/1995 031887759 23
297 Nguyễn Thị Nga 10/3/1995 122177200 21
298 Đàm Thu Thảo 12/14/1995 142760813 26
299 Trần Thị Hải Yến 10/26/1995 163329417 21
300 Nguyễn Hoàng Anh 12/10/1995   22
301 Nguyễn Thị Khánh Huyền 3/30/1995 187549218 22
302 Lê Thái Hoàng Anh 11/9/1995 030095000313 27
303 Trần Thu Thảo 7/15/1995 031851525 23
304 Đặng Thị Thảo 2/28/1995 163346140 21
305 Đinh Thị Mai Linh 2/18/1995 187235107 18
306 Đinh Thị Thảo Anh 9/4/1995 187266228 22
307 Phan Thúy Hà 1/14/1995 187526728 27
308 Hà Lê Thu 8/5/1995 174920439 23
309 Lò Duy Lộc 8/7/1995 174926780 20
310 Lại Thị Huyền     21
311 Phạm Thị Lan 9/5/1995 125637763 28
312 Hoàng Thị Trang 8/31/1995 163328872 23
313 Bùi Xuân Lộc 5/1/1995 017404593 24
314 Nguyễn Thị Yến Linh 1/29/1995 142751978 19
315 Nguyễn Thùy Dương 8/13/1995 013348650 26
316 Nguyễn Việt Chinh 3/14/1995 132341543 24
317 Đào Thùy Linh 9/4/1995 013166833 22
318 Triệu Việt Dũng 8/20/1994 013446038 26
319 Nguyễn Thảo Vân 7/7/1995 026195000745 24
320 Nguyễn Ngọc Thảo Phương 7/31/1995 122187887 24
321 Bùi Thị Thư 2/6/1995 142751102 25
322 Nguyễn Thị Hiền 8/12/1995 125683873 20
323 Vũ Đức Anh  1/4/1996 031936267 25
324 Dương Thị Hương Giang 3/1/1995   28
325 Lục Ánh Ngân 4/20/1995   22
326 Nguyễn Thị Thu Hương 9/1/1995 125632072 25
327 Phùng Hoài Anh 6/11/1995 082236870 24
328 Đào Thị Minh Phương 8/30/1995 187547194 24
329 Vy Thị Phong 5/23/1994 060977229 24
330 Bùi Việt Trinh 8/23/1994 085029558 18
331 Nguyễn Trần Hoàng 11/9/1995 187595159 24
332 Dương Thái Bảo 3/2/1993 183982254 25
333 Nguyễn Bích Hạnh 8/14/1995 187257895 27
334 Nguyễn Thị Nga  5/25/1995 125584483 23
335 Nguyễn Thu Thủy 12/28/1995 101274922 24
336 Phạm Thị Khánh Hảo 9/30/1995 184155553 21
337 Mai Hoàng Tùng 3/29/1995 174184678 24
338 Nguyễn Trọng Khanh 11/6/1995 187384594 26
339 Nguyễn Thị Huyền My 4/14/1995   25
340 Lưu Thị Hoa 11/21/1995 174833300 26
341 Phạm Thị Nhi 1/14/1995   21
342 Nguyễn Thị Mai Phương 7/30/1995 085056971 22
343 Sithavone KOONSI VI LAI 8/17/1992   20
344 Nguyễn Thị Diệu Thùy 10/31/1995 163359656 21
345 Hoàng Oanh Lâm 4/5/1995 101274247 22
346 Đặng Quang Thánh 3/23/1995 142844273 21
347 Nguyễn Lê Nhân 9/5/1995 013580077 25
348 Lương Trường Thọ 2/27/1995 001095010079 25
349 Đỗ Vũ Linh 2/17/1995 017181071 20
350 Nguyễn Thành An 1/28/1995 101227284 25
351 Nguyễn Thị Thu Ngân 3/21/1995 031823579 26
352 Nguyễn Thị Minh Lý 1/1/1995   22
353 Nguyễn Thị Hồng Vân 8/12/1995 017299453 22
354 Lê Thị Huyền Trang 11/4/1995 174811788 28
355 Nguyễn Thị Phượng 5/20/1995 168554956 18
356 Nguyễn Hương Giang 3/5/1995 031838333 23
357 Phạm Thị Lan Anh 6/29/1995 163357702 20
358 Bạch Công Khánh 10/15/1994 113536932 23
359 Nguyễn Trịnh Dũng 1/1/1995 125578015 18
360 Nguyễn Thị Lan Anh 2/25/1995 026195001056 22
361 Phạm Thị Ninh 10/4/1995 125590678 23
362 Đào Thị Mai An 3/15/1995 142746438 20
363 Vũ Thị Thúy Nga 5/7/1995 163318758 20
364 Vũ Xuân Huấn 1/11/1995 187488836 23
365 Trương Quang Ngọc 9/11/1995 013340174 22
366 Nguyễn Thị Thanh Bình 5/14/1995 174190345 24
367 Nguyễn Mạnh Hiệp 10/20/1995 187481062 21
368 Vi Thị Hương Giang 2/23/1995 101275680 18
369 Đỗ Thị Thảo Nguyên 3/18/1995 122107977 22
370 Nguyễn Thi Nga 2/17/1995 013140281 23
371 Nguyễn Thị Hồng Vân 11/12/1995 142736232 20
372 Nguyễn Đức Kiên 2/17/1995 101206700 17
373 Lê Thị Thu Hà 8/26/1994 174106760 22
374 Hoàng Thị Nguyệt Thu 9/10/1995 132098242 24
375 Đỗ Thị Phương Thảo 12/8/1995 152024320 24
376 Trần Thị Hạnh 5/13/1995 125593096 20
377 Ngô Sỹ Thanh 1/9/1995 187407892 25
378 Nguyễn Đức Bảo Châu 4/2/1995 187407839 19
379 Phừng Thị Kiều Chang 2/23/1994 132191407 26
380 Lê Hoàng Sơn 9/19/1994 031800352 24
381 Nguyễn Thị Tươi 4/18/1995 145722181 30
382 Nguyễn Thị Liên 4/23/1995 174651671 26
383 Đỗ Thị Ngân 6/4/1995 152048685 23
384 Nguyễn Thị Hương Ly 11/17/1995 001195006629 22
385 Đoàn Thị Huệ 4/28/1995 163325657 20
386 Nguyễn Ngọc Huyền 10/14/1995 187541437 23
387 Nguyễn Thị Thùy Linh 8/17/1995 142851576 20
388 Phạm Thị Vân Anh 10/29/1995 013258222 18
389 Nông Thị Ánh 9/8/1995 095197856 22
390 Hoàng Thị Thùy Linh 3/26/1995 187482137 22
391 Nguyễn Thị Thu Hà 10/15/1995 187436205 26
392 Vũ Mạnh Tuấn 3/5/1995 163329237 24
393 Hoàng Anh Minh 10/22/1995 174561804 21
394 Nguyễn Duy Tùng 7/3/1995 031860452 23
395 Phạm Nguyên Đức 10/14/1995 082190992 22
396 Dương Hải Linh 10/27/1995 125634646 19
397 Dương Thị Thùy Linh 10/30/1995   19
398 Bùi Linh Huệ 10/10/1994 173969110 20
399 Nguyễn Thị Trà Giang 4/23/1995 187380528 23
400 Nguyễn Đoàn Trung 6/25/1994 017340131 25
401 Ngô Thị Kim Anh 1/21/1995 132289917 21
402 Đào Thị Liên 3/19/1995 125602990 22
403 Dương Xuân Chung 5/15/1995 031841449 22
404 Nguyễn Hồng Vân 4/20/1995 174187138 21
405 Trương Thị Hoàng Lưu 9/25/1995 241593211 24
406 Trịnh Thị Minh Phương 7/30/1995 142716446 22
407 Phạm Tiến Thành 11/22/1995 132097838 21
408 Hoàng Huyền Trang 1/25/1995 163329527 21
409 Hoàng Thị Quỳnh Hoa 11/10/1995 085050306 21
410 Đặng Cẩm Nhung 10/5/1995 187574539 18
411 Phạm Thị Toàn 5/15/1995 142780278 24
412 Hoàng Mai Chi 11/6/1995 174854826 24
413 Đỗ Thị Thu Thủy 3/10/1995 017341662 23
414 Trần Thị Hồng Oanh 7/23/1995 135673331 26
415 Nguyễn Thị Hằng 4/13/1995 125578096 18
416 Nguyễn Thiị Mai Loan 11/15/1995 164549593 20
417 Vũ Thị Hồng Ngân 6/25/1995 013625332 22
418 Phan Thị Thanh Thủy 11/14/1995 187432052 22
419 Ngô Việt Anh 11/16/1995 174190376 23
420 Trần Thị Linh Chi 2/11/1995 184201399 22
421 Lê Thị Thảo Sương 9/18/1994 187389846 18
422 Lê Đức Anh 5/11/1995 187460438 25
423 Giàng Thị Dú 11/14/1993 040470875 17
424 Nguyễn Thị Quế 5/14/1995 017392182 26
425 Lâm Thị Lan Cát 5/25/1995 164556752 23
426 Trương Văn Hòa 6/16/1993 187352138 19
427 Nguyễn Tuấn Anh 5/26/1995 187260711 19
428 Phan Thị Thu Trà 8/11/1995 187541492 22
429 Nguyễn Huy Hoàng 6/16/1995 017173227 23
430 Lê Thị Hằng 8/1/1995 030195000665 18
431 Nguyễn Thị Quỳnh Như 2/15/1995 184232699 23
432 Lê Văn Dũng 1/1/1995   22
433 Phan Thị Phương 2/28/1995 125551488 24
434 Trần Thùy Linh 3/21/1995 101211022 20
435 Nguyễn Văn Hậu 3/10/1995 135784838 25
436 Phạm Hồng Quân 10/7/1995 091817842 24
437 Hảng A Tỉnh 6/10/1994 061014780 22
438 Nguyễn Văn Sơn 7/17/1995   23
439 Đối Thị Phương 1/4/1995   24
440 Nguyễn Thị Dương 10/11/1995 145574945 23
441 Tô Thị Thoa 12/26/1993 082149663 20
442 Hoàng Khánh Linh 10/14/1995 031860292 25
443 Đoàn Thị Thu Hà 5/5/1995 017414281 25
444 Nguyễn Công Cường 10/25/1995 187547173 25
445 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 11/2/1995   26
446 Trần Thị Cẩm Linh 8/20/1995 184237336 24
447 Vũ Phương Anh 9/9/1995 163333725 22
448 Ngô Thị Bích 12/17/1995 122199687 25
449 Nguyễn Thị Ngọc Anh 9/9/1995 152027240 23
450 Tạ Anh Dũng 3/23/1995 013496259 27
451 Ngô Thị Hằng 7/5/1995 174586612 21
452 Trần Thu Thảo 8/4/1995 031920256 18
453 Nguyễn Hà Thu 12/8/1995   19
454 Trịnh Đình Chung 8/19/1995 174905230 22
455 Phạm Thị Thanh Hoa 6/25/1995 03139970 18
456 Nông Thị Bích Bản 10/21/1995 082202004 23
457 Nguyễn Thị Hằng Nga 1/11/1995 013513422 19
458 Lê Thị Thanh Huyền 1/17/1995 152062848 19
459 Trần Thị Đào 12/11/1995 163294867 21
460 Nguyễn Thùy Linh 7/6/1995 187454999 22
461 Ngô Phương Thảo 7/4/1995 187351883 23
462 Ngô Tiến Đạt 6/11/1995 174674099 25
463 Nguyễn Thị Hương 7/19/1995 142750300 25
464 Đỗ Thị Thanh Thủy 2/24/1995 017428968 20
465 Hà Thị Hạnh 1/14/1995 122095345 25
466 Đặng Thị Kim 6/12/1995 001195006456 24
467 Vũ Thị Ánh Minh 1/14/1995   22
468 Nguyễn Thị Huệ Ngân 12/16/1995 013578806 21
469 Trương Thảo Anh 7/24/1995 168556538 19
470 Lê Thảo Quỳnh 9/15/1995 013142770 21
471 Đặng Thị Như 12/26/1995 184063130 19
472 Đặng Thảo Linh 9/21/1995 174502002 17
473 Nguyễn Mai Lan 8/31/1995 013298953 24
474 Phan Cương 2/3/1995 013209026 22
475 Đoàn Đức Duy 10/31/1995 013270282 24
476 Phương Thị Quỳnh Mai 10/21/1995 174502014 17
477 Nguyễn Thế Cường 4/24/1995 001095002760 23
478 Mai Thế Sơn 7/10/1995 174502351 24
479 Nguyễn Thu Hà 11/16/1995 122158820 19
480 Phùng Thảo Vân 9/7/1995   17
481 Vũ Khánh Linh 11/26/1995 063444219 24
482 Nguyễn Xuân Chung 6/1/1995 036095000014 18
483 Trần Thị Minh Hằng 7/27/1995 142742789 20
484 Nguyễn Thị Khánh Hòa 12/3/1995 01317826 21
485 Nguyễn Thị Mai Hương 11/22/1995 091866721 19
486 Nguyễn Thị Ngân 2/7/1995 125726338 23
487 Nguyễn Thị Thúy 2/1/1995 017339939 21
488 Trần Diễm Quỳnh 8/2/1995 031195001356 24
489 Đinh Hồng Giang 1/22/1995 184132709 23
490 Nguyễn Thu Trang 7/24/1995 001195001407 23
491 Vũ Văn Đạt 11/20/1995 031952523 21
492 Tô Thị Tuyết Nhung 4/11/1995 174189062 22
493 Nguyễn Hữu Quân 2/12/1994 173845363 25
494 Lê Ngọc Anh 10/19/1995 174558288 21
495 Cao Thị Thúy 7/29/1995 187434486 20
496 Lê Thị Châu 9/15/1995 184187198 20
497 Nguyễn Sỹ Tuấn 9/14/1995 184229994 24
498 Đỗ Thị Yến Hoa 12/22/1995 125564530 24
499 Lê Thị Huyền Thanh 8/30/1995 184119670 19
500 Đoàn Thị Mai 6/5/1995 125593043 24
501 Đồng Thị Phương Thảo 12/2/1997 101339407 22
502 Nguyễn Thị Khánh Linh 8/2/1995 033195000621 23
503 Phạm Thị Thu Trang 5/16/1995 001195002265 26
504 Nguyễn Tiến Đạt 2/6/1995 013213382 25
505 Mai Việt Hòa 9/23/1995 095217566 21
506 Trần Quốc Anh 7/10/1995 174986789 21
507 Hà Thị Phương Thảo 5/26/1995 091848277 20
508 Phạm Thị Phương Thảo 6/1/1995 184132229 25
509 Nguyễn Thị Vân Anh 6/10/1995 1457222214 22
510 Nguyễn Cảnh Hoàng 10/12/1995 187547596 27
511 Trần Thị Hồng Hạnh 6/30/1995   22
512 Nguyễn Thế Trung 3/15/1995   21
513 Hà Duy Minh 12/3/1995 174190419 23
514 Phạm Duy Khiêm 1/10/1994 173966572 21
515 Trần Quốc Vương 6/9/1995 145598229 25
516 Nguyễn Thị Thoa 1/6/1995 163357686 26
517 Phạm Thị Hương Giang 11/12/1995 163363222 22
518 Phan Thị Lan Anh 8/17/1995 132097812 19
519 Đinh Phương Thảo 11/16/1994 085070211 20
520 Cao Văn Cường 6/28/1995 173966770 24
521 Mai Thị Thanh Hằng 9/12/1995 135683938 21
522 Nông Thị Hằng 4/17/1994 085001771 20
523 Đinh Thu Hiền 8/24/1995   23
524 Hoàng Thị Lan 5/19/1995 174051028 23
525 Nguyễn Thị Thùy Linh 5/19/1995 152070662 24
526 Ngô Thị Quỳnh Hương 8/10/1995 031841855 23
527 Trần Thị Hương Giang 12/21/1995   22
528 Trần Thị Thanh Huyền 1/3/1995 037195000130 19
529 Nguyễn Thị Lan Hương 12/5/1995 091869551 22
530 Nguyễn Thanh Huyền 12/11/1995 019157198 22
531 Nguyễn Thị Hằng 10/15/1995 125644872 23
532 Nguyễn Thị Dịu 6/3/1995 125600293 22
533 Nguyễn Thúy Ngân 4/6/1995 132286483 20
534 Đỗ Thị Lệ Mỹ 5/19/1995 017414290 17
535 Nguyễn Thị Hân 6/19/1995 026195000468 21
536 Nguyễn Thị Hồng Nhung 9/14/1995 152151372 25
537 Bùi Thị Thu Phương 12/30/1995 168571338 22
538 Doãn Thị Ngọc Hà 5/9/1995 093456694 21
539 Nguyễn Thị Dung 10/12/1995 184083381 22
540 Trần Thị Hà Linh 3/5/1995 135768025 22
541 Hoàng Thị Hạnh 8/10/1995 091833002 22
542 Nguyễn Thị Hải Anh 9/6/1995 031838212 24
543 Lê Thị Thanh Hiền 2/18/1995 184011532 21
544 Đỗ Thị hà 5/20/1995 038195000658 20
545 Nguyễn Thị Hoa 10/17/1994 163316374 20
546 Phạm Thiện Trang 4/12/1995 013142999 21
547 Nguyễn Thị Phương Anh 7/20/1995 004195000004 17
548 Đoàn Diệu Linh 7/31/1995 085057176 20
549 Phạm Thị Thúy 10/16/1995 142704131 21
550 Đào Thị Mến 10/14/1995 142750665 20
551 Trần Ngọc Tú 5/12/1995 038095000111 21
552 Phạm Thị Ngọc  8/20/1994 0916927242 23
553 Phạm Thiị Thuyên 8/23/1995 125683810 23
554 Nguyễn Thị Hạnh Linh 8/2/1995 135683923 21
555 Nguyễn Thị Tuyết Mai 11/26/1995 02619500689 25
556 Lê Thị Thùy Linh 6/26/1994 174750114 23
557 Đỗ Mỹ Linh 3/5/1994 082253743 19
558 Nguyễn Văn Tuấn 4/29/1995 135627762 22
559 Nguyễn Thị Tuyền 2/14/1995 142687359 23
560 Đặng Thị Ánh Tuyết 6/20/1995 125596029 19

2. Danh sách những bạn không vượt qua bài test:

STT Họ tên Ngày sinh Số CMT Điểm test
1 Nguyễn Thị Lan Anh 7/19/1995 142744691 12
2 Song Dina 2/27/1994   9
3 Lương Thị Hương 3/5/1995 017328080 15
4 Nguyễn Văn Thạch 3/30/1995 125569430 15
5 Nguyễn Thế Hùng 7/30/1995 013298701 16
6 Nguyễn Công Tú 11/11/1995 013213252 15
7 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/23/1994 085026449 13
8 Hoàng Đức Việt 9/3/1995 101277837 11
9 Phạm Thị Minh 7/17/1995 125684525 16
10 Bùi Thu Hà 9/8/1995 013177476 12
11 Đinh Văn Điện 10/14/1994 092209228 13
12 Nguyễn Thanh Bình 7/22/1995   8
13 Boen Bunnan 2/9/1993 N1259165 6
14 Nguyễn Khánh Linh 4/4/1995 187403467 16
15 Choen Ou 12/31/1992   15
16 Trịnh Thị Dinh 10/20/1995 152030645 16
17 Benly KENEMANY 8/2/1995 01029534 11
18 Phonepasend Sengmany 9/23/1993   10
19 Trần Đức Hiếu 10/30/1995 187596999 15
20 Nguyễn Văn Hùng 11/21/1995 184062998 14
21 Vũ Ngọc Linh 10/28/1995 013195530 16
22 Nguyễn Hồng Vân 5/20/1995 163347776 14
23 Trần Thị Thu Trang 10/5/1995 145609440 14
24 Triệu Tố Nữ 5/24/1994 080570617 16
25 Vương Thị Tuyết 2/21/1995 125740021 13


Ngân hàng TECHCOMBANK sẽ gửi thông báo tới các bạn vượt qua bài test về vòng phỏng vấn tiếp theo trong thời gian sớm nhất, khi nhận đủ CVs của các bạn 

Các bạn vui lòng gửi lại thông tin Số điện thoại & Email kèm CVs (nếu chưa đầy đủ trong danh sách) liên hệ về địa chỉ email: tuyendungmienbac@techcombank.com.vn

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham dự chương trình!

Tìm việc làm
Kêt nối với Techcombank
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Talent Network của Techcombank thông qua :

  • Internet, quảng cáo banner
  • Báo / Tạp chí, truyền hình
  • Bạn bè, người thân
  • Mạng xã hội
  • Khác

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.