Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nganpp@techcombank.com.vn

Employment Information

 • IT - Software, IT - Hardware / Network, IT and Operation Division
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Operations and Technology Division
 • Bachelor
 • No Experience

Deadline to Apply

30/09/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Tư vấn nghiệp vụ (BA)

 

OB DESCRIPTION

 1. Tiếp nhận, phân tích và chủ động tư vấn các yêu cầu công nghệ cho các Khối nghiệp vụ.
 • Tiếp nhận các yêu cầu phát triển, cải tiến sản phẩm, quy trình, tính năng… nghiên cứu, phân tích các yêu cầu này cho các đơn vị nghiệp vụ, trao đổi với bộ phận phát triển để thiết kế giải pháp cho các yêu cầu này, soạn thảo đặc tả chi tiết về yêu cầu theo ngôn ngữ phù hợp với lập trình viên (developer); đảm bảo yêu cầu phát triển là rõ ràng và khả thi về mặt công nghệ.
 • Trên cơ sở hiểu biết chuyên môn về các hệ thống công nghệ ngân hàng đang khai thác, chủ động tư vấn cho các Khối nghiệp vụ về định hướng phát triển, cải tiến sản phẩm đang có, từ đó góp phần xây dựng nên những sản phẩm công nghệ mới đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ đồng thời khai thác tối đa tính năng của hệ thống công nghệ.
 • Lập và chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cho yêu cầu phát triển và chuyển cho bộ phận lập trình thực hiện.
 • Tham gia phối hợp với đơn vị nghiệp cụ kiểm tra kết quả phát triển, đảm bảo phù hợp với nội dung yêu cầu đã thống nhất với đơn vị nghiệp vụ.
 • Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ cho người dùng cuối.

-Tham gia đào tạo trực tiếp về sản phẩm, tính năng công nghệ cho bộ phận hỗ trợ IT và cán bộ nghiệp vụ nếu cần thiết.

       2. Thực hiện nhiệm vụ phân tích và tư vấn nghiệp vụ cho các dự án công nghệ được phân công tham gia.

 • Tham gia vào các dự án công nghệ với vai trò phân tích và tư vấn nghiệp vụ theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

JOB REQUIREMENT

Bằng cấp/Nghiệp vụ
Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học.
Ưu tiên có chứng chỉ phân tích nghiệp vụ

Kiến thức chuyên môn

Am hiểu về nghiệp vụ ngân hàng

Hiểu biết về các giải pháp ứng dụng công nghệ ngân hàng

Kinh nghiệm

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ trong ngân hàng

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

TOEIC trên 600 điểm

Kỹ năng chuyên môn

Nắm vững quy trình nghiệp vụ, sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng trong mảng mình phụ trách.

Am hiểu các giải pháp ứng dụng công nghệ ngân hàng trong mảng nghiệp vụ mình phụ trách

Nắm vững các kỹ năng thu thập, phân tích nghiệp vụ. Vận dụng thành thạo As-Is vs. To-be Model

Nẵm vững, vận dụng thành thạo use-case, activity diagram

Năng lực cốt lõi

Năng lực chung

Khả năng áp dụng Kiến thức vào công việc hiệu quả

Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

Khả năng chủ động trong công việc

Năng lực chuyên môn đặc thù

Khả năng tư duy logic

Khả năng làm việc hướng tới kết quả

Khả năng nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.