Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: yennth32@techcombank.com.vn

Employment Information

 • IT - Software, IT and Operation Division
 • Competitive
 • Manager
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Khối Vận hành và Công Nghệ
 • 5 - 10 Years

Deadline to Apply

26/09/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Kiến trúc sư doanh nghiệp cao cấp (Enterprise Architect)

 • Thực hiện xây dựng khung kiến trúc tổng thể, đáp ứng chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
 • Thực hiện xây dựng các tiêu chuẩn công nghệ, phương pháp thiết kế theo từng thời kỳ, đáp ứng chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
 • Nghiên cứu và đề xuất các hướng tiếp cận công nghệ mới và đưa vào ứng dụng thực tế trong ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng dịch vụ và tiên phong trong các lĩnh vực mới.
 • Hướng dẫn cán bộ nhân viên IT về các tiêu chuẩn công nghệ và phương pháp thiết kế.
 • Đánh giá và/hoặc tham gia thiết kế kiến trúc các giải pháp cũng như lựa chọn giải pháp.
 • Đánh giá và/hoặc phê duyệt những kiến trúc giải pháp đảm bảo nhất quán với các tiêu chuẩn kiến trúc và chiến lược.
 • Thực hiện rà soát kiến trúc theo các kế hoạch, đánh giá cấp độ tuân thủ theo kiến trúc tiêu chuẩn.
 • Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
 • Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Ngân hàng
 • Nắm rõ chiến lược và lộ trình phát triển CNTT của ngân hàng trong 5 năm tới
 • Có khả năng đề xuất kiến trúc giải pháp cho một số mảng nghiệp vụ chính của ngân hàng như Payment, BPM, DW, Risks, Lending…
 • Có khả năng phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện công việc từ ý tưởng, tới thiết kế và triển khai vận hành
 • Có chuyên môn, hiểu biết sâu sắc về phân tích, thiết kế, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật
 • Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm triển khai thực tế nhiều giải pháp chính trong ngân hàng mức độ end-to-end từ nghiệp vụ tới ứng dụng và hạng tầng triển khai như thẻ, core, internet banking, data warehouse…
 • Ngoại ngữ (Tiếng Anh) - TOEIC tối thiểu 700
 • Thành thạo về quản lý kiến trúc công nghệ, nắm vững các tiêu chuẩn, phương pháp quản trị tiên tiến trong quản lý kiến trúc tổng thể (EA)/ quản trị công nghệ (TOGAF/COBIT/ITIL/...)
 • Sử dụng, ứng dụng thành thạo các công cụ phân tích thiết kế giải pháp ứng dụng.
 • Áp dụng kiến thức để lựa chọn công nghệ trong ngành dịch vụ tài chính cũng như thiết kế và xây dựng hệ thống công nghệ cho tổ chức có khối lượng giao dịch lớn trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, an toàn và hiệu quả
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng tư duy chiến lược
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.