Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: ngandq@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Accounting / Auditing / Tax
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Internal audit
 • 3 - 5 Years

Deadline to Apply

30/06/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Kiểm toán viên/kiểm toán viên cao cấp

Trực tiếp triển khai thực hiện các chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn trong Mảng kiểm toán theo sự phân công, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Tham gia lập kế hoạch kiểm toán tổng thể hàng năm đối với mảng nghiệp vụ trực thuộc bằng cách cung cấp thông tin “bottom-up” về hồ sơ rủi ro do mình phụ trách.
 • Trực tiếp lập kế hoạch kiểm toán cho các cuộc kiểm toán chi tiết trong kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt và triển khai thực hiện các cuộc kiểm toánđó sau khi thống nhất kế hoạch chi tiết với Giám đốc kiểm toán/Trưởng đoàn.
 • Đánh giá mức độ đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) tại đơn vị kiểm toán trên các phương diện (cơ cấu quản trị điều hành; năng lực và tính sẵn sàng của nguồn nhân lực; tính đầy đủ và hiệu quả của các văn bản/quy trình; tính hiệu quả trong việc triển khai nhiệm vụ chính...). Kịp thời phát hiện các rủi ro, các lỗ hổng trong hệ thống KSNB và đưa ra khuyến nghị thực tế để nâng cao chất lượng hệ thống KSNB và giảm thiểu rủi ro tới mức chấp nhận được.
 • Đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng nguồn lực, chất lượng dịch vụ của đối tượng được kiểm toán.
 • Tổng hợp kết quả kiểm toán, tham gia lập biên bản kiểm toán và tổ chức họp kết thúc kiểm toán để thống nhất kết quả kiểm toán với đơn vị kiểm toán; lập báo cáo kiểm toán cho phần việc đảm trách hoặc cho cả cuộc kiểm toán (trong vai trò trưởng nhóm) trình Giám đốc kiểm toán/Trưởng đoàn soát xét.
 • Đảm bảo các tài liệu, bằng chứng kiểm toán, giấy tờ làm việc được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định.
 • Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của KTNB trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ.
 • Thực hiện theo dõi khắc phục sau kiểm toán theo sự phân công của GĐKT/Trưởng đoàn.
 • Duy trì sự trao đổi công việc hiệu quả với đối tượng được kiểm toán, các đơn vị kiểm tra/kiểm soát/QTRR trực thuộc Ban điều hành.
 • Trao đổi, phối hợp với các nhóm kiểm toán khác nhằm đánh giá toàn diện hơn đối với những vấn đề liên quan tới nhiều mảng nghiệp vụ.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng KTNB/ GĐKT giao.

 

 

 • Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, CNTT/ĐTVT.
 • Ưu tiên: có chứng chỉ chuyên môn chuyên nghiệp (như CPA, ACCA, CA, CIA, CISA, FRM, CFA).
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính ngân hàng trong đó có ít nhất 3 năm trong lĩnh vực kiểm toán/kiểm tra/quản trị rủi ro ngân hàng.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý nhóm kiểm toán nội bộ ở vị trí tương đương.
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh;

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.