Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: liendt2@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Accounting / Auditing / Tax, Banking
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Kiểm toán Nội bộ
 • 4 - 7 Years

Deadline to Apply

31/08/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Kiểm toán viên/ Kiểm toán viên cao cấp, bộ phận Kiểm toán nội bộ

 • Đóng vai trò thành viên nhóm khi tham gia các Đoàn, cuộc kiểm toán.
 • Chủ động, lên kế hoạch kiểm toán chi tiết theo chỉ đạo, hướng dẫn của trưởng đoàn, trưởng nhóm; tiến hành kiểm toán thực tế đơn vị theo kế hoạch đã được duyệt, tổng hợp kết quả kiểm toán trình Trưởng nhóm soát xét, tham gia họp thống nhất biên bản kiểm toán với lãnh đạo đơn vị được kiểm toán (nếu cần).
 • Chịu trách nhiệm theo dõi công tác khắc phục kiểm toán của đơn vị được kiểm toán (theo phân công Lãnh đạo).
 • Đảm bảo chất lượng công việc và giấy tờ làm việc của cá nhân tuân thủ các quy định của TCB và của Kiểm toán nội bộ.
 • Đảm bảo các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán nội bộ phải được tuân thủ trong quá trình làm việc.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ phận

Bằng cấp:  Có trình độ đại học trở lên các ngành có liên quan (kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, CNTT, ĐTVT).

Ưu tiên CPA, ACCA, CIA

Am hiểu quy trình, quy định kiểm toán, đánh giá rủi ro  liên quan tới mảng kiểm toán

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực kiểm toán tại các công ty kiểm toán lớn hoặc có kinh nghiệm kiểm toán nội bộ trong ngân hàng

 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi lại CV cá nhân hoặc bản thông tin ứng viên theo mẫu Techcombank về địa chỉ mail liendt2@techcombank.com.vn

 

Lưu ý:

+ Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm

+ Techcombank sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên phù hợp

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.