Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: duytnc@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Sales / Business Development, Sales and Distribution Division, Personal and Financial Service Division, Corporate banking Division, Commercial Banking Division, Financial Institution Division, Banking, Transaction Banking Division, Treasury Division, Risk Division, Project Management, Executive management, Finance / Investment
 • Competitive
 • Director
 • Ho Chi Minh
 • Permanent
 • Techcom Securities JSC
 • MBA
 • 5 - 7 Years

Deadline to Apply

31/07/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Giám đốc Tư vấn và Phát triển kinh doanh Vùng

I. Mục tiêu:

 1. Đảm bảo đi theo chiến lược phát triển chung theo từng thời kỳ của mảng tư vấn và phát triển kinh doanh  sản phẩm Ngân hàng đầu tư (NHĐT) tới khách hàng cá nhân (KHCN) và KHDN  theo định hướng của Techcom Securities (TCBS).
 2. Triển khai, kiểm soát và phát triển hoat động bán và phân phối toàn bộ sản phẩm NHĐT cho KHCN, KHDN tại Vùng được giao phụ trách.
 3. Xây dựng , quản lý và phát triển năng lực đội ngũ bán và cộng tác viên bán hàng của Vùng giao phụ trách
 4. Đảm bảo sự phối hợp với các công ty con/thành viên/công ty công cụ, các khối kinh doanh và các bộ phận liên quan của Techcombank (TCB) để tối đa hóa lợi nhuận và cơ hội bán chéo sản phẩm NHĐT.

II. Trách nhiệm công việc:

 1. Tiếp nhận và lập kế hoạch, phân công, điều phối, giám sát, kiểm soát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch công việc được giao của mảng theo định hướng hoạt động của Bộ phận Tư Vấn và Phát triển kinh doanh của Vùng được giao phụ trách  
 2. Tư vấn và phát triển kinh doanh :
  • Xây dựng và mở rộng mạng lưới bán và phân phối tại khối NHĐT, đồng thời kết hợp với mạng lưới hiện có của Techcombank để phát triển bán và phân phối sản phẩm NHĐT
  • Quản lý doanh số bán và hoạt động bán hàng trong phạm vi vùng phụ trách.
  •  Quản lý và phát triển các sáng kiến kinh doanh thành các chương trình hành động cho mạng lưới phân phối  và cộng tác với các đối tác của Vùng được giao phụ trách 
  • Xây dựng kế hoạch bán hàng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán cho năm tài chính và của từng thời kỳ để đẩy mạnh doanh số bán hàng theo định hướng hoạt động của Khối NHĐT
  • Thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với khách hàng để  tư vấn , chăm sóc các khách hàng hiện có, tìm kiếm và mở rộng quan hệ với các khách hàng mới để bán các sản phẩm NHĐT hiện có cũng như đề xuất phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
 3. Xây dựng và quản lý các kế hoạch phát triển năng lực đội ngũ bán hàng  của Vùng được giao phụ trách 
  • Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ bán theo định hướng của ban lãnh đạo
  • Triển khai các chương trình đào tạo theo định hướng bán hàng và nhu cầu đào tạo của đội ngũ bán để nâng cao doanh số và chất lượng bán
 4. Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm và chương trình mới
 5. Tham gia tổ chức chương trình sơ kết và tổng kết năm cho sản phẩm trên toàn hệ thống theo định hướng của ban lãnh đạo
 6. Xây dựng chính sách :
  • Tham gia xây dựng và đề xuất các phương án bán sản phẩm, giá cả, điều khoản điều kiện giao dịch, cấu trúc và cơ chế của sản phẩm hiện tại trên cơ sở tuân theo định hướng của lãnh đạo TCBS và Khối NHĐT
  • Trong trường hợp được ủy quyền, đại diện bộ phận Kinh doanh và Phân Phối KHCN (KD&PP KHCN) tham gia vào dự án NHĐT để xây dựng, cấu trúc và phát triển sản phẩm mới.
  • Phối hợp cùng các bộ phận khác trong khối NHĐT để xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ.
  • Hỗ trợ Giám đốc/Giám đốc KD&PP KHCN miền giám sát và triển khai thực hiện các nghiệp vụ khác thuộc phạm vi của mảng chức năng tuân theo định hướng hoạt động của Khối NHĐT.
 7. Thiết lập và duy trì quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính,  Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các Sàn giao dịch chứng khoán… và các ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư và ngân hàng đầu tư, các tổ chức tài chính, v.v... phục vụ  cho việc khai thác cập nhật thông tin thị trường, các sản phẩm mới cũng như các phản hồi có liên quan đến giao dịch NHĐT.
 8. Quản lý nguồn lực của nhóm được giao phụ trách trong bộ phận KD&PP KHCN: Đề xuất, tham gia  xây dựng kế hoạch định biên nhân sự, tìm kiếm, điều phối nhân lực hợp lý, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng để có nguồn nhân lực phù hợp với chức năng nhiệm vụ của nhóm; Quản lý cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV trong nhóm, đảm bảo bộ máy của nhóm vận hành hiệu quả, công bằng cho tất cả CBNV, đồng thời để duy trì tính tuân thủ kỷ luật lao động theo quy định của Techcombank.
 9. Triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong nhóm quản lý, điều hành, kiểm soát hoạt động của nhóm quản lý nhằm trực tiếp cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng, phối hợp sát sao với các đơn vị liên quan của TCBS như Giải pháp tài chính, Pháp chế, Tuân thủ, Kế toán, Quản lý nguồn vốn, Vận hành hoạt động, E-Securities…và công ty con/thành viên/công ty công cụ, các khối kinh doanh và các bộ phận liên quan của Techcombank để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán sản phẩm/giao dịch.
 10. Đảm bảo các hoạt động của nhóm quản lý tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).

III. Báo cáo công việc:

 1. Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Tư Vấn và Phát triển kinh doanh Miền, ;  GĐ Tư vấn và PTKD,  Giám đốc Tư Vấn và Kinh doanh,  Giám đốc TCBS,
 2. Cấp dưới báo cáo trực tiếp: Chuyên gia, Chuyên viên  thuộc nhóm quản lý..
 3. Quan hệ nội bộ: Các bộ phận liên quan thuộc mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư (Techcom Securities, Techcom Capital…), Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính, Khối Ngân hàng bán buôn, Khối Quản trị rủi ro và các Khối kinh doanh khác của Techcombank và các tổ chức khác thuộc hệ thống Techcombank;
 4. Quan hệ bên ngoài: Hệ thống các ngân hàng quốc doanh, ngân hàng thương mại chi nhánh trong nước và nước ngoài, các quỹ đầu tư và ngân hàng đầu tư, các tổ chức tài chính; BOD, BOM các tập đoàn, doanh nghiệp, các khách hàng Priority; các doanh nghiệp và các đối tác tiềm năng khác sẽ tham gia vào mảng NHĐT;

A. Kiến thức

1. Bằng cấp/Nghiệp vụ

- Có trình độ Cao học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng;

- Ưu tiên có bằng cấp quốc tế và chứng chỉ nghề nghiệp về phân tích tài chính, đầu tư.

2. Kiến thức chuyên môn

- Am hiểu tổ chức;

- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị;

- Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị.

3. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn: Ưu tiên đã làm việc 5-7 năm tại các lĩnh vực liên quan như thị trường vốn, đầu tư, sản phẩm cấu trúc trong ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc doanh nghiệp;

- Kinh nghiệm quản lý: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành.

4. Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Bằng TOEIC >= 700 (hoặc tương đương)

B. Kỹ năng chuyên môn

1. Có kỹ năng tốt trong việc xây dựng chiến lược, định hướng và thực hiện các công việc liên quan đến cung cấp dịch vụ bán, phân phối và sau bán hàng cho khách hàng.

2. Có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế tổng quát trong việc phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề

3. Có kỹ năng khai thác phát triển lực lượng bán hàng và mạng lưới khách hàng

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.