Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Tiếp thị sản phẩm tài chính cá nhân (Vay/Thẻ/ Tiết kiệm/ Chương trình KH thân thiết & Chăm sóc KH Priority)

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Advertising / PR / Communications, Banking, Commercial Banking Division, Corporate banking Division, Finance / Investment, Online Marketing, Sales and Distribution Division, Sales / Business Development
 • 31/01/2019

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Mục tiêu:

Đảm bảo kế hoạch tiếp thị cho từng sản phẩm được xây dựng theo sát với kế hoạch kinh doanh và nhu cầu của khách hàng trong từng phân khúc

Đảm bảo việc thiết kế và triển khai các hoạt động marketing 360 độ trên các kênh tiếp thị đúng với kế hoạch và đo lường hiệu quả của các hoạt động tiếp thị trên từng kênh

Đảm bảo việc phối hợp với BP  PTSP được hiệu quả để có thể xây dựng được các gói  sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng cá nhân trong từng phân khúc khách hàng

Trách nhiệm chính:

 • Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tiếp thị cho các sản phẩm tài chính cá nhân được giao
 • Phối hợp với Bộ phận PTSP PFS, S&D, MSTT, Vận hành & Công nghệ, Tài chính để triển khai các hoạt động tiếp thị được giao
 • Thiết lập các KPI và đo lường hiệu quả các hoạt động MKT phụ trách
 • Hoàn thành các báo cáo MKT  liên quan đến các sản phẩm được giao
 • Tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm để đảm bảo các sản phẩm được giao phát triển phù hợp với nhu cầu/ mong đợi của khách hàng
 • Xây dựng và Quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên và trung thành
 • Quản lý và phân tích cơ sở dữ liệu của các chương trình care

Báo cáo công việc:

 • Cấp lãnh đạo trực tiếp: Giám đốc Kinh doanh tiếp thị Sản phẩm Tài chính cá nhân
 • Cấp dưới báo cáo trực tiếp: Chuyên viên cao cấp tiếp thị sản phẩm Tài chính cá nhân
 • Quan hệ nội bộ:  Chức năng kinh doanh, Khối Bán hàng & Kênh phân phối, Com&Legal, Finance, Mua sắm tập trung, IT
 • Quan hệ bên ngoài: Dịch vụ truyền thông và marketing/ các cơ quan bên ngoài.

Job Requirement

A. Kiến thức

1/ Bằng cấp/Nghiệp vụ: Đại học

2/ Kiến thức chuyên môn

3/ Kinh nghiệm: 2 năm

4/ Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

B. Kỹ năng chuyên môn

1/ Kỹ năng chuyên môn về xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing

2/ Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu

3/ Kiến thức về ngành ngân hàng và tài chính

4/ Kỹ năng quản lý dự án

C. Năng lực cốt lõi

C1. Năng lực chung

1/ Khả năng  áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

2/ Tinh thần trách nhiêm

3/ Khả năng chủ động trong công việc

C2. Năng lực chuyên môn/đặc thù

1/ Khả năng làm việc hướng tới kết quả

2/ Chú trọng đến chi tiết

3/ Khă năng phân tích định lượng

C3. Năng lực quản lý/lãnh đạo

1/ Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi

2/ Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

Hình thức nộp hồ sơ:

Tải đơn ứng tuyển theo mẫu Techcombank và Gửi trực tiếp Đơn ứng tuyển  (hoặc CV) về email: trangnnd2@techcombank.com.vn

Survey

Which channel do you know about Techcombank alent Network ?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.