Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: yennth32@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Banking, Finance / Investment, Personal and Financial Service Division, Strategy and corporate development division, Transaction Banking Division
 • Negotiable
 • Manager
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Văn phòng chuyển đổi Quản trị Nguồn nhân lực
 • 10 - 15 Years

Deadline to Apply

31/08/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Investment Appraisal Manager

Tổ chức, điều phối và giám sát thực hiện phân tích, đánh giá hiệu quả, quản lý các chỉ số tài chính liên quan đến tiến độ thực hiện  các dự án đầu tư Công nghệ Thông tin nội bộ, Trụ sở, chi nhánh và các chương trình khác của toàn ngân hàng.

 • Phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động và quản lý nhân sự của bộ phận theo phê duyệt của Giám Đốc Tài Chính tập đoàn
 • Chịu trách nhiệm và là đầu mối thẩm định hiệu quả về mặt tài chính các dự án đầu tư Công nghệ thông tin nội bộ, mua sắm xây dựng Trụ sở, chi nhánh và các tài sản có giá trị lớn khác  của toàn hàng, các công ty con (nếu có). Tư vấn trực tiếp cho Giám đốc mảng, giám đốc Khối về quyết định đầu tư bằng các phân tích chuyên sâu giúp quá trình ra quyết định.
 • Đầu mối tổ chức, điều phối, giám sát công tác lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm và chiến lược 5 năm của Ngân hàng liên quan đến Capex và Dự án Đầu tư Công nghệ Thông tin nội bộ. Chịu trách nhiệm chính trong việc lên số budget Capex và Dự án Đầu tư Công nghệ Thông tin nội bộ, đồng thời giám sát chi phí, đảm bảo đủ chi tiêu trong hoạch định, không lên thừa, lãng phí nguồn lực. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí Capex và Dự án Đầu tư Công nghệ Thông tin nội bộ, tư vấn đưa ra các khuyến nghị cho lãnh đạo về quản lý chi phí. Đầu mối của Khối Tài chính trong việc tổ chức, điều phối và thực hiện soạn thảo các văn bản về Hội đồng, quy trình, hướng dẫn liên quan đến hoạt động Đầu tư dự án công nghệ thông tin nội bộ, mua sắm xây dựng  Trụ sở, chi nhánh và các tài sản có giá trị lớn khác.
 • Giám sát và phối hợp cùng bộ phận khác của ngân hàng, ban hành, điều chỉnh phương thức quản lý chi phí Capex và Dự án Đầu tư Công nghệ Thông tin nội bộ  để đảm bảo tính hiệu quả trong công việc.
 • Chịu trách nhiệm ban hành, xây dựng, phát triển và duy trì mẫu biểu của các tờ trình, hệ thống theo dõi, quy trình của hoạt động thẩm định đầu tư cho toàn hàng. Đặc biệt, chịu trách nhiệm ban hành một số chỉ tiêu tài chính đặc thù làm tiêu chuẩn cho toàn hàng từng năm cũng như chiến lược 5 năm. Tổ chức các workshop để truyền thông, thuyết phục cũng như hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện tới các Khối trong toàn hàng.
 • Theo dõi, phân tích, phê duyệt các tờ trình về đầu tư Dự án Đầu tư Công nghệ Thông tin nội bộ, mua sắm xây dựng  Trụ sở, chi nhánh và các tài sản có giá trị lớn khác, chương trình khác của toàn ngân hàng.
 • Quản lý tập trung, báo cáo đánh giá, phân tích về tính hiệu quả của các hoạt động Dự án Đầu tư Công nghệ Thông tin nội bộ, mua sắm, xây dựng Trụ sở, chi nhánh và các tài sản có giá trị lớn,các chương trình khác của toàn ngân hàng trước và sau đầu tư. Chủ động giải đáp các thắc mắc cũng như yêu cầu từ phía đơn vị nghiệp vụ và các Khối có dự án đầu tư. Đưa ra các khuyến nghị tiếp tục hay tạm dừng đầu tư Dự án Đầu tư Công nghệ Thông tin nội bộ cho Ban lãnh đạo.
 • Đinh hướng, phát triển báo cáo phân tích chuyên sâu, nhằm hỗ trợ cho Ban lãnh đạo trong việc đưa ra quyết định thực hiện dự án hoặc tạm dừng dự án.
 • Tổ chức quản lý nhân sự và công việc của bộ phận, đảm bảo tính xuyên suốt của công việc, mỗi vị trí đều có người hỗ trợ.
 • Các công việc khác theo phân công của cấp báo cáo trực tiếp.

- Có trình độ  Thạc sỹ trở lên tại các trường thuộc khối kinh tế trong và ngoài nước; Ưu tiên những ứng cử viên có chứng chỉ hành nghề kiểm toán, phân tích (ACCA, CPA, CFA…)

- Am hiểu các hoạt động ngân hàng và áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

- Có ít nhât 5 năm kinh nghiệm phân tích hiệu quả đầu tư,  hiểu biết tốt về các hoạt động  nghiệp vụ của Ngân hàng.

- Có tầm nhìn về hoạt động kinh doanh và kiểm soát tài chính của ngân hàng.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong quản lý.

- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức, ngân hàng đa quốc gia hoặc ở nước ngoài.

- Nắm vững các kiến thức chuyên môn tài chính, đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu để phục vụ cho công tác thẩm định. 

- Giao tiếp và thuyết trình bằng tiếng Anh thuần thục và trôi chẩy.

- Khả năng học hỏi và am hiêu kiến thức ngân hàng chuyên sâu.

 

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.