Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nganpp@techcombank.com.vn

Employment Information

 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Project Management, Executive management
 • Negotiable
 • Manager
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Operations and Technology Division
 • Bachelor
 • 8 - 15 Years

Deadline to Apply

30/09/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Giám đốc Phát triển & Vận hành Ứng dụng Giải pháp

Trách nhiệm trong Quản trị và điều hành công việc:

 • Xây dựng kế hoạch & định hướng phát triển ứng dụng. Giám sát, phân công, rà soát đảm bảo chất lượng việc triển khai hoạt động vận hành ứng dụng nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng.
 • Định hướng, phân tích và đánh giá xu hướng ứng dụng công nghệ mới ở mức toàn hàng nhằm cập nhật lộ trình và tiêu chuẩn phù hợp.
 • Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tìm hiểu yêu cầu & chiến lược phát triển kinh doanh làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng
 • Phối hợp với các đơn vị trong IT để xây dựng chiến lược phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ toàn ngân hàng.
 • Định hướng, theo dõi & hỗ trợ quá trình triển khai các dự án đầu tư, phát triển giải pháp công nghệ phục vụ mức toàn ngân hàn

Công tác quản trị rủi ro và tuân thủ

 • Nhận biết rủi ro và tự đánh giá rủi ro của bộ phận trong quá trình vận hành, Lập kế hoạch giải quyết rủi ro và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.
 • Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) 

Quản lý nguồn nhân lực

 • Xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng trong bộ phận.
 • Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên,  bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận
 • Công tác truyền thông, định hướng cho cán bộ thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống

Các trách nhiệm khác

 • Tham gia thiết lập các tiêu chuẩn giải pháp ứng dụng nhằm mục đích định hướng, kiểm soát trong việc đưa ra các giải pháp công nghệ có tính bền vững, linh hoạt, hiệu quả.
 • Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về phát triển giải pháp ứng dụng
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối

1. Kiến thức

1. Bằng cấp/Nghiệp vụ

Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành CNTT, Quản trị kinh doanh, tài chính hoặc ngân hàng

2. Kiến thức chuyên môn

Có kiến thức vững vàng về các hệ thống ứng dụng phục vụ hoạt động của toàn ngân hàng

Hiểu biết tốt về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng

Am hiểu, nắm vững qui trình phát triển phần mềm và vận hành hệ thống ứng dụng

3. Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT.

Kinh nghiệm làm việc trong phát triển phần mềm hoặc giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Ngân hàng

Kinh nghiệm làm việc trong vận hành ứng dụng, ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Kinh nghiệm quản lý

Quy mô quản lý  > 10 người,  quản lý các hệ thống hỗ trợ,  có thể bao gồm một hoặc vài hệ thống kinh doanh nhỏ và vừa

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.