Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nguyenhtx@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Sales / Business Development, Sales and Distribution Division, Personal and Financial Service Division
 • Competitive
 • Director
 • Ho Chi Minh
 • Permanent
 • Customer Services & Financial Advisory
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years

Deadline to Apply

31/03/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Giám đốc chi nhánh đa năng/siêu chi nhánh

A. Chức năng nhiệm vụ

1. Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triên cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong khu vực, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng:

 • Truyền thông, định hướng cho cán bộ trong đơn vị thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống
 •  tại đơn vị thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình quy định của ngân hàng
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị
 • Xây dựng định biên nhân sự đảm bảo cho mô hình của đơn vị hoạt động ổn định
 • Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên,  bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho đơn vị
 • Định kỳ thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tại đơn vị theo quy định

2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh/ Management business and sales indicators

- Nhận chỉ tiêu và đăng ký chỉ tiêu thách thức trong hoạt động kinh doanh của đơn vị

- Triển khai các hoạt động kinh doanh tại đơn vị theo định hướng hoạt động của các Khối Kinh doanh và của Techcombank từng thời kỳ

- Giao chỉ tiêu, điều phối, hỗ trợ, kèm cặp, giám sát đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu của cán bộ nhân viên tại chi nhánh.

- Theo dõi và quản lý mức độ hoàn thành công việc so với ngân sách và chỉ tiêu

- Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách hoạt động của chi nhánh theo hạn mức đã được duyệt.

- Triển khai/ duy trì và kiểm soát/ đánh giá thường xuyên/ định kỳ các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ tại đơn vị

- Đảm bảo tính liên tục/ nhất quán khi triển khai các dịch vụ của ngân hàng.

- Các hoạt động hàng ngày:

 • Đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động bán tại đơn vị
 • Trực tiếp bán hàng và hướng dẫn đội ngũ bán hàng tại đơn vị
 • Phê duyệt và ký các khoản cấp tín dụng trong phạm vi thẩm quyền
 • Phê duyệt các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền
 • Làm việc với Giám đốc vùng về các chương trình quảng bá sản phẩm và  hoạt động đào tạo
 • Kết hợp với các đơn vị bán khác và  Khối S&D nhằm đảm bảo hoạt động bán hiệu quả và chất lượng phục vụ khách hàng.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Vùng theo từng thời kỳ

3. Quản lý chất lượng dịch vụ

- Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng quy định của các Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của ngân hàng

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ tại các vị trí công tác đặc biệt các vị trí trực tiếp tiếp xúc với khách hàng trong đơn vị

- Lên kế hoạch định kỳ trực tiếp tiếp xúc, phỏng vấn khách hàng để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ củng cố chất lượng dịch vụ tại đơn vị

4. Quản lý tính tuân thủ

- Triển khai đồng bộ các tiêu chí theo nguyên tắc ứng xử các vấn đề liên quan đến tuân thủ

- Kiểm soát mức độ tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ngân hàng

- Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

5. Quản lý tình trạng nợ

- Đảm bảo cán bộ tại đơn vị triển khai đẩy đủ các bước theo quy định kiểm soát vay của ngân hàng

- Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ có vấn đề và xử lý nợ có vấn đề tại đơn vị

- Tổ chức triển khai các công tác nhắc nợ/thu hồi nợ thường xuyên tại đơn vị

- Trực tiếp tham gia kiểm tra thực tế các khách hàng có nợ xấu nhóm 2 cùng cán bộ của đơn vị (thực hiện hàng tuần

- Đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về các phương thức mới nhằm cải thiện nợ có vấn đề tại đơn vị cho Giám đốc vùng

6. Phát triển kênh bán bàng tại địa phương

- Phân tích tiềm năng thị trường; Phân tích đối thủ cạnh tranh tại địa phương tìm kiếm cơ hội/ hoạt động kinh doanh cho đơn vị

- Tìm kiếm khách hàng, phát triển nguồn khách hàng cho đơn vị.

- Tạo dựng và duy trì mối liên hệ với khách hàng tiềm năng trên địa bàn

7. Thiết lập quan hệ với địa phương

- Quan hệ / giao lưu với các ban ngành/ tổ chức /UBND tại nơi đặt trụ sở của Đơn vị.

Đại diện ngân hàng, xây dựng và gìn giữ hình ảnh của ngân hàng tại địa bàn

- Tổ chức các hoạt động tập thể/ tham gia các hiệp hội ngành nghềtạo dựng mối quan hệ với cộng đồng tại địa phương.

- Thực hiện và quản lý các hoạt động vì cộng đồng do Techcombank triển khai trên địa bàn

B. Trách nhiệm

1. Quản lý nguồn nhân lực

- Chịu trách nhiệm về năng lực và trình độ nghiệp vụ của cán bộ trong đơn vị

- Chịu trách nhiệm về tính liên tục trong hoạt động kinh doanh tại đơn vị

2. Quản lý các chỉ số bán hàng và kinh doanh

- Kiểm soát rủi ro vận hành của đơn vị trong quá trình hoạt động

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động

- Chịu trách nhiệm trước những sai sót/ vi phạm trong hoạt động của đơn vị gây hiệu quả nghiêm trọng tới doanh thu/ chi phí và uy tín của đơn vị và ngân hàng

- Chịu trách nhiệm với các công việc khác được giao trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình

- Chủ động trong việcphản hồi các Khối doanh nghiệp và nghiệp vụ tại hội sở nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy trình, chính sách và sản phẩm của Techcombank khi có yêu cầu

 

3. Quản lý chất lượng dịch vụ

- Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ tại đơn vị thể hiện qua kết quả thực hiện các chương trình 5S, Chương trình khách hàng bí mật và Phản hồi ý kiến khách hàng qua Call Center, …

4. Quản lý tính tuân thủ

- Chịu trách nhiệm về những sai sót trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh/chỉ đạo cá nhân hoặc không đầy đủ tới các cấp bên dưới do mình quản lý.

- Chịu trách nhiệm nếu để phát sinh các vi phạm nguyên tắc chung hoặc vấn đề tuân thủ của cán bộ tại đơn vị

5. Quản lý tình trạng nợ

- Chịu trách nhiệm về tình trạng nợ có vấn đề và kiểm soát nợ có vấn đề do yếu tố chủ quan tại đơn vị

- Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận Giám sát tín dụng, AMC, Quản trị rủi ro và các đơn vị khác trong việc xử lý nợ

6. Phát triển kênh bán bàng tại địa phương

- Nắm rõ thị trường, đối thủ và nhu cầu dịch vụ tại địa bàn quản lý

7. Thiết lập quan hệ với địa phương

- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ và gắn bó với các cấp, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học, ưu tiên có trình độ trên đại học
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng trong đó tối thiểu 3 năm ở vị trí Giám đốc mảng hoặc các vị trí tương đương
 • Kiến thức: Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ của ngân hàng; Quy trình, Quy chế khác của ngân hàng; Quy định của Pháp luật
 • Yêu cầu khác: Có các mối quan hệ xã hội rộng, làm hệ 
 • Ngoại ngữ: tiếng Anh (TOEIC từ cấp 3 trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương
 • Khả năng tin học: có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm VP, tài chính ngân hàng,
 • Kiến thức về dịch vụ và các sản phẩm của Techcombank
 • Kiến thức về phân tích tài chính (chỉ số TC, dòng tiền, dự báo tài chính,…..)
 • Kỹ năng nhận biết, xây dựng giải pháp rủi ro, kiểm soát rủi ro
 • Khả năng thết lập các mối quan hệt ở phạm vi rộng nội bộ và bên ngoài ngân hàng
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức tốt trong công việc để phân cấp mức độ ưu tiên
 • Khả năng làm việc hướng tới kết quả, Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng phát triển con người, Khả năng làm việc hiệu quả trong  sự thay đổi
 • Tải đơn ứng tuyển Techcombank (hoặc CV) và gửi trực tiếp về email: nguyenhtx@techcombank.com.vn
 • Liên hệ tư vấn trực tiếp (028) 3 911 6868 - Số nội bộ 8772/ hoặc Ms Nguyện - 0908631063

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.