Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nguyenhtx@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Sales and Distribution Division, Strategy and corporate development division, Customer Service, Personal and Financial Service Division, Commercial Banking Division, Banking, Treasury Division, Risk Division, Project Management, Executive management, Human Resources Division
 • Negotiable
 • Director
 • Ho Chi Minh
 • Permanent
 • Customer Services & Financial Advisory
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years

Deadline to Apply

31/03/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Giám đốc bán hàng trực tiếp (Hub Cho vay Ô Tô)

1. Quản lý bán hàng và kinh doanh:

 • Xây dựng và triển khai các hoạt động kinh doanh theo định hướng hoạt động của các Khối Kinh doanh và của Techcombank từng thời kỳ.
 • Giao chỉ tiêu, điều phối, hỗ trợ, kèm cặp, giám sát đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu của cán bộ nhân viên.
 • Quản lý ngân sách hoạt động của bộ phận theo hạn mức đã được duyệt.
 • Triển khai/ duy trì và kiểm soát/ đánh giá thường xuyên/ định kỳ các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ tại bộ phận.
 • Đảm bảo tính liên tục/ nhất quán khi triển khai các dịch vụ của ngân hàng.
 • Giám sát quá trình thực hiện việc vận hành và xử lý các vướng mắc phát sinh.

2. Phát triển thị trường:

 • Phân tích địa bàn, đối thủ, tập data khách hàng mà mảng triển khai bán để đưa ra các mô hình bán/ cách thức triển khai bán phù hợp và hiệu quả nhất
 • Tìm kiếm khách hàng, phát triển nguồn khách hàng.

3. Tạo dựng và duy trì mối liên hệ với khách hàng tiềm năng trên địa bàn.​Quản lý nợ và tuân thủ:

 • Đảm bảo cán bộ triển khai đầy đủ các bước theo quy định kiểm soát vay của ngân hàng.
 • Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ có vấn đề và xử lý nợ có vấn đề tại bộ phận.
 • Tổ chức triển khai các công tác nhắc nợ/thu hồi nợ thường xuyên
 • Trực tiếp tham gia kiểm tra thực tế các khách hàng có nợ xấu cùng cán bộ.
 • Triển khai đồng bộ các tiêu chí theo nguyên tắc ứng xử các vấn đề liên quan đến tuân thủ.
 • Kiểm soát mức độ tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ngân hàng.

4. Quản lý chất lượng dịch vụ

 • Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của bộ phận
 • Training/ Coaching / Giám sát cán bộ thực hiện đúng quy định của các Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của ngân hàng
 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát  chất lượng dịch vụ tại các vị trí công tác, đặc biệt các vị trí trực tiếp tiếp xúc với khách hàng.
 • Đảm bảo các hoạt động của trung tâm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến các quy trình về sản phẩm, vận hành trong mảng phụ trách​

5. Quản lý nguồn lực: Điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV…. đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.

 

6. Văn hóa tổ chức:

 • Đảm bảo công tác quản lý tại đơn vị theo đúng 3 nguyên tắc: công bằng, minh bạch và tôn trọng
 • Đảm bảo làm gương trong công tác xây dựng văn hóa tổ chức
 • Đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; các CBNV hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi.

7. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Trung  tâm.

1. Kiến thức:

 • Am hiểu hệ thống vận hành của toàn  Hàng, am hiểu về các đơn vị trực thuộc của khối S&D)
 • Cần nắm được cam kết chất lượng, hiểu được điểm ưu thế của các sản phẩm thẻ của TCB, so sánh được với các NH khác.
 • Nhận thức các nguyên tắc tiếp cận khách hàng, xử lý hồ sơ tín chấp.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn liên quan tới lập báo cáo, phân tích chi phí, quản lý thông tin và hiểu biết về các hoạt động kinh doanh các sản phẩm ngân hàng đặc biệt là sản phẩm thẻ.
 • Kinh nghiệm quản lý (ít nhất từ cấp độ nhóm trở lên)

3. Ngoại ngữ (Tiếng Anh): TOEIC tối thiểu 550 điểm

 • Tải đơn ứng tuyển Techcombank (hoặc CV) và gửi trực tiếp về email: nguyenhtx@techcombank.com.vn
 • Liên hệ tư vấn trực tiếp (028) 3 911 6868 - Số nội bộ 8772/ hoặc Ms Nguyện - 0908631063

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.