Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nganpp@techcombank.com.vn

Employment Information

 • IT - Software, IT - Hardware / Network
 • Negotiable
 • Manager
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Khối Vận hành và Công Nghệ
 • Bachelor
 • 5 - 15 Years

Deadline to Apply

31/12/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

GĐ Vận hành hệ thống Thông tin Liên lạc (VOIP Manager)

 1. Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:
  • Lập kế hoạch cho hoạt động vận hành hệ thống thông tin liên lạc
  • Lập kế hoạch để triển khai các thay đổi.
  • Giám sát và đảm bảo tiến độ, chất lượng các hoạt động vận hành toàn bộ hệ thống  thông tin liên lạc.
  • Trực tiếp tham gia xử lý các sự cố, vấn đề của hệ thống  thông tin liên lạc.
  • Báo cáo tình trạng hệ thống.
  • Đảm bảo các tài liệu vận hành hệ thống luôn được cập nhật kịp thời.
 2. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:
  • Phân công cán bộ hỗ trợ mức L3.
  • Đảm bảo SLA và chất lượng hỗ trợ của bộ phận
 3. Trách nhiệm trong quản lý bộ phận được phân công:
  • Lập và triển khai kế hoạch hàng năm của bộ phận.
  • Quản lý nhân sự (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triên cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….)
 4. Các trách nhiệm khác
  • Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
  • Tổ chức và tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
  • Nhận diện, xử lý rủi ro công nghệ thuộc phạm vi của bộ phận.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Bằng cấp: chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông

Kiến thức - Chuyên môn:

Nắm vững công nghệ thông tin liên lạc.
Hiểu rõ các thành phần chức năng trong 1 hệ thống thông tin liên lạc cỡ lớn.
Hiểu rõ các giải pháp thông tin liên lạc.

Thành thạo trong vận dụng các tiêu chuẩn, khung quản lý, quản trị công nghệ tiên tiến như: ITIL, ISMS

Kinh nghiệm vận hành, triển khai các hệ thống thông tin liên lạc.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở các vị trí CBQL

Thành thạo các giải pháp, kỹ thuật xử lý rủi ro trong vận hành hệ thống thông tin liên lạc và các hoạt động vận hành chung khác.

Thành thạo trong vận dụng các tiêu chuẩn, khung quản lý, quản trị công nghệ tiên tiến như: ITIL, ISMS

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.