Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nganpp@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Finance / Investment, IT - Software, IT and Operation Division, Risk Division
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Operations and Technology Division
 • Bachelor
 • 1 - 10 Years

Deadline to Apply

31/07/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Data Engineer, Khối IT

Khả năng lập trình với các loại ngôn ngữ: PL/SQL, (Java, C#.NET … là một lợi thế)

Làm việc và sử dụng

 • Cơ sở dữ liệu: Oracle, MS SQL, (tuning các câu lệnh phức tạp, xử lý dữ liệu rất lớn)
 • Công cụ về Business Intelligence (OBIEE, Cognos …)
 • Công cụ về ETL (ODI, SSIS, DataStage …)
 • Quản lý phiên bản với Git, SVN …

  Các kiến thức cần có:

 • Kiến trúc, luồng xử lý của Data Warehouse
 • Data Modelling - 3NF và Star/Snowflake
 • Slowly Changing Dimensions hoặc hiểu về khái niệm lưu trữ thay đổi theo thời gian của dữ liệu
 • Chuẩn message XML, JSON

Các kiến thức cần có:

 • Kiến trúc, luồng xử lý của Data Warehouse
 • Data Modelling - 3NF và Star/Snowflake
 • Slowly Changing Dimensions hoặc hiểu về khái niệm lưu trữ thay đổi theo thời gian của dữ liệu
 • Chuẩn message XML, JSON

 

Các kỹ năng

 • Học hỏi liên tục
 • Quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả
 • Hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm, các giai đoạn test, biết Agile và Scrum
 • Chia sẻ kiến thức trong nhóm
 • Hiểu nghiệp vụ ngân hàng
 • Chủ động xử lý vấn đề
 • Có kỹ năng tiếng Anh giao tiếp

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.