Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nganpp@techcombank.com.vn

Employment Information

  • IT - Software, IT - Hardware / Network, IT and Operation Division
  • Negotiable
  • Experienced (Non - Manager)
  • Ha Noi
  • Permanent
  • Operations and Technology Division
  • 3 - 7 Years

Deadline to Apply

30/09/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

CVCC Vận hành Middleware (Websphere)

Mô tả công việc: 

               - Làm việc tại Trung tâm vận hành hỗ trợ hệ thống, Khối Công nghệ

                - Vận hành hệ thống các ứng dụng lớp giữa như Oracle Middleware, IBM Websphere, MQ

                - Vận hành sử dụng các phần mềm monitor tập trung như Zabbix, Application Monitor

                - Cài đặt các hệ thống ứng dụng lớp giữa và phối hợp triển khai, vận hành với các bộ phân Developer

                - Thực hiện các thủ tục quickcheck, healthcheck hệ thống định kỳ, báo cáo việc vận hành đình kỳ.

                - Tham gia các dự án với vai trò kỹ sư, triển khai và phối hợp triển khai các phần mềm lớp giữa.

                - Tham gia nghiên cứu các công nghệ mới, phần mềm mới, liên quan đến hạ tầng và ứng dụng lớp giữa.

1. Tốt nghiệp khoa CNTT của các đại học chính quy.

 2. Có kiến thức và kỹ năng vận hành một trong các hệ thống như Oracle Middleware, IBM Websphere, MQ.

3. Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt, có chứng chỉ tiếng Anh là 1 lợi thế

 4. Có kiến thức, kinh nghiệm vận hành các hệ thống Monitor tập trung là 1 lợi thế.

5. Có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính là 1 lợi thế: ngân hàng, bảo hiểm,…

 

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự hoặc gửi CV theo mẫu Techcombank tới email nganpp@techcombank.com.vn

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.