Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nganpp@techcombank.com.vn

Employment Information

 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Risk Division
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Operations and Technology Division
 • Postgraduate
 • 1 - 8 Years

Deadline to Apply

30/09/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

CVCC Kiểm soát Phân quyền & Truy cập ANTT

Trách nhiệm trong giám sát truy cập:

 • Thực hiện giám sát truy cập vào các hệ thống công nghệ, bao gồm định nghĩa, thiết kế, quản lý ma trận phân quyền, phê duyệt các ngoại lệ của toàn bộ các hệ thống.
 • Thực hiện giám sát truy cập vào các dữ liệu của ngân hàng, bao gồm định nghĩa, thiết kế, quản lý truy cập dữ liệu.
 • Phê duyệt và kiểm soát các quy tắc an ninh cho các hệ thống an ninh thông tin (FW, IPS, DLP, NAC, Internet proxy).
 • Quản lý mật khẩu các user đặc quyền trên các hệ thống.
 • Quản lý keys của các hệ thống cấp quyền (cho code, CA key, RSA token records
 • Quản lý và cập nhật quyền truy cập kho dữ liệu data-warehouse, ODI, phân tích đối trên cả môi trường production và môi trường test.
 • Đảm bảo các phương pháp mã hóa phù hợp cho các dữ liệu của khách hàng với các mục đích sử dụng khác nhau.

Các trách nhiệm khác:

 • Tham gia các dự án công nghệ theo phân công
 • Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý

 1

Bằng cấp: Chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông

 2

Kiến thức chuyên môn

Có kiến thức mức cơ bản về:
*Networking, TCP/IP; các thiết bị network;
*các hệ điều hành phổ dụng
*các hệ cơ sở dữ liệu
*các ứng dụng;
*các dịch vụ cơ bản của ngân hàng

*Am hiểu về An ninh thông tin: Các công nghệ FW/IPS/VPN/DLP, IAM …;
*Am hiểu các kỹ thuật và công nghệ xác thực, phân quyền, quản lý định danh và tài

* Kinh nghiệm về PAM, IAM và DB nhé.

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.