Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: phuongnm10@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Sales and Distribution Division, Strategy and corporate development division, Accounting / Auditing / Tax, Project Management, Human Resources Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • Competitive
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Transformation Office (iPMO)
 • 5 - 7 Years

Deadline to Apply

Unlimited
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

CVCC Giám sát và quản trị chuyển đổi

 1. Giám sát các sáng kiến
 • Theo dõi và giám sát các sáng kiến để nắm bắt/ ghi nhận tiến độ/ tình trạng của từng sáng kiến được giao, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn/ thách thức chính và kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền.
 • Đảm bảo tính tuân thủ nhập liệu thông tin/ các mốc chính vào các công cụ biểu mẫu.
 • Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm để kịp thời nhận diện các rủi ro tiềm ẩn.
 • Xây dựng phương pháp luận xác định giá trị tài chính.
 • Phối hợp với Giám đốc sáng kiến và các đơn vị để thay đổi/ cải thiện tình trạng của sáng kiến và giải quyết các vấn đề theo yêu cầu, để đảm bảo các sáng kiến đạt được mục tiêu công việc.
 • Theo dõi giá trị tài chính tạo ra bởi các sáng kiến, kịp thời phát hiện các thách thức/ rủi ro chính và báo cáo các cấp có thẩm quyền.
 • Quản lý và giám sát việc sử dụng công cụ theo dõi

2. Điều phối

 • Chủ động hướng dẫn nhóm sáng kiến & các khối hợp tác nhằm tận dụng hiểu biết/ kiến thức/ nguồn lực từ các công việc hiện tại.
 • Hỗ trợ kiểm soát chất lượng và chuẩn hóa các công cụ mẫu biểu
 • Thống nhất với Giám đốc sáng kiến về chỉ tiêu hoạt động/ TTI/ KPI (dùng để theo dõi và giám sát).
 • Chuẩn bị ban đầu cho các sáng kiến mới: (i) cung cấp mẫu biểu và đưa ra các hướng dẫn sử dụng, (ii) yêu cầu nhóm sáng kiến cập nhật tiến độ sáng kiến trên công cụ/mẫu biểu được cung cấp.

3.Quản trị/Báo cáo/Công cụ và mẫu biểu

 • Xác định, xây dựng và áp dụng và chuẩn hóa các công cụ / mẫu biểu
 • Quản lý công tác hành chính được thực hiện cho các cuộc họp SteerCo, TECO và theo các yêu cầu của Tổng giám đốc/ Giám đốc chuyển đổi.
 • Cung cấp thông tin cho  nhóm Truyền thông để thực hiện báo cáo tiến độ tổng thể các sáng kiến tại Steer Co, TECO, Ban Điều hành, HĐQT.
 • Tốt nghiệp đại học hoặc cao học/ MBA. 
 • Tiếng Anh 4 kỹ năng thành thạo
 • Yêu cầu ứng viên có một trong ba kinh nghiệm sau đây:

(i) Tài chính/ quản trị tài chính kế toán. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CIMA và tham gia các dự án trong lĩnh vực tài chính

(ii) Có chứng chỉ PMP và kinh nghiệm ngân hàng, đặc biệt có kinh nghiệm tham gia các dự án IT trong ngân hàng

(iii) có kinh nghiệm Quản trị nhân lực/ nhân sự, hiểu về cách thức quản lý nguồn lực trong dự án. Đã có kinh nghiệp triển khai ERP hoặc các dự án phát triển tổ chức

 

 • Có kinh nghiệm tham gia chuyển đổi, quản lý sự thay đổi, quản lý dự án

 

 

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự hoặc gửi email tới Ms Phương: phuongnm10@techcombank.com.vn

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.