Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: lanpn2@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Banking, Commercial Banking Division, Corporate banking Division, Law / Legal Services, Transaction Banking Division
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi, Ha Tay
 • Permanent
 • Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years

Deadline to Apply

10/11/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên xử lý nợ địa bàn ( Làm việc tại Thạch Thất, Quốc Oai- Hà Tây )

I/ Mục tiêu:

Quản lý, xử lý khoản nợ:
- Từ khi tiếp nhận (Khoản nợ được chuyển giao cho AMC xử lý) cho đến khi tất toán khoản nợ hoặc đến khi khoản nợ được chuyển về Techcombank (phân luồng tự thu, thông thường, GPTC) hoặc Khoản nợ được dừng tác nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền để hỗ trợ/phối hợp với các Trung tâm xử lý nợ khác tăng cường hiệu quả thu nợ tại một số khu vực đặc biệt.
- Đảm bảo phương án/giải pháp xử lý nợ nhanh và hiệu quả nhất; và
- Đảm bảo việc quản lý và xử lý nợ theo đúng quy trình, quy định của Bên chuyển giao Khoản nợ, TCB, Công ty và quy định pháp luật liên quan.

II/ Trách nhiệm chính:

1. Xây dựng, điều chỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý đối với từng Khoản Nợ trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của Bên chuyển giao khoản nợ, TCB, Công ty. 

2. Tổ chức thực hiện phương án xử lý nợ sau khi được Cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Chủ động và/hoặc phối hợp với các đơn vị/bộ phận nghiệp vụ khác đánh giá khả năng thu hồi các Khoản nợ để:
- Đề xuất ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc xử lý và thu hồi nợ; và/hoặc
- Tư vấn cho cấp lãnh đạo và/hoặc các bên thứ ba về các vấn đề liên quan đến việc xử lý và thu hồi nợ.

4. Thực hiện phương án xử lý nợ theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền:
- Chủ động triển khai các biện pháp xử lý nợ (bao gồm nhưng không giới hạn ở các biện pháp đôn đốc, thu giữ tài sản, tố tụng và/hoặc thực hiện thủ tục/phương án bán tài sản, đôn đốc thi hành án đối với một số tài sản đơn giản ...);
- Phối hợp với các đơn vị/bộ phận nghiệp vụ khác thực hiện các biện pháp xử lý nợ;
- Chủ động và/hoặc phối hợp với các đơn vị/bộ phận nghiệp vụ khác xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý khoản nợ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc giải quyết các vướng mắc pháp lý, vấn đề liên quan đến khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng, CQNN có thẩm quyền...)
- Theo dõi, cập nhật tiến độ xử lý, thu hồi nợ của các đơn vị/bộ phận nghiệp vụ khác;
 5. Báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả xử lý nợ theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền với từng vụ việc.
6. Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác có liên quan để phục vụ công tác xử lý và thu hồi nợ đạt hiệu quả.
7. Đầu mối cung cấp, tiếp nhận, tổng hợp và xử lý các thông tin liên quan trong quá trình quản lý và xử lý khoản nợ; Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền.

III/ Báo cáo công việc:

• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Trưởng nhóm/Trưởng Phòng xử lý nợ địa bàn/người được ủy quyền
• Cấp báo cáo trực tiếp: Không có
• Quan hệ nội bộ: Các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty
• Quan hệ bên ngoài: 
- Các Phòng ban nghiệp vụ của Techcombank; 
- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyên như Chính quyền địa phương, Công an, Tòa án, Thi hành án, Viện kiểm sát, tổ chức/cá nhân có liên quan khác.

IV/ Kiến thức, Kinh nghiệm:

1. Bằng cấp nghiệp vụ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật hoặc Tài chính Ngân hàng

2. Kiến thức chyên môn:
- Nắm được cơ bản về chính sách, hoạt động của TCB
- Nắm được các chức năng, hoạt động cơ bản của AMC
- Am hiểu về nghiệp vụ XLN

3. Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nợ trở lên

4. Ngoại ngữ: không yêu cầu

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.