Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: phuongnth22@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Sales / Business Development, Sales and Distribution Division, Customer Service, Personal and Financial Service Division, Administrative / Clerical, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Banking, IT and Operation Division
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ho Chi Minh
 • Permanent
 • Khối Bán hàng và Kênh phân phối
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years

Deadline to Apply

Unlimited
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên vận hành và hỗ trợ (Hub cho vay Ô tô)

1. Thực hiện các việc hỗ trợ vận hành đơn vị..

 • Thực hiện các công việc hỗ trợ kinh doanh được phân công trong từng thời kì theo đúng qui định.
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ hành chính văn phòng như quản lý cấp phát tài sản, văn thư, chấm công, văn phòng phẩm, nhân sự, lưu kho, chi phí… theo qui định  nội bộ.
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ phát hành, kích hoạt thẻ, tài khoản, FIB. giải ngân, theo dõi sau vay
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ sau bán như  nhắc nợ, aftersale.
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ với đối tác ngoài Techcombank theo từng thời kỳ.

2. Thực hiện các công việc hỗ trợ phân tích và thúc đẩy kinh doanh.

 • Thực hiện các báo cáo vận hành hỗ trợ kinh doanh của bộ phận theo từng thời kỳ.
 • Báo cáo các chương trình thi đua, khen thưởng

3. Thực hiện công việc quản lý chất lượng dịch vụ và tuân thủ:.

 • Tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ngân hàng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường, kiểm soát giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động của đơn vị.
 • Đảm bảo các công việc thực hiện tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Tham gia đóng góp xây dựng, cải tiến chất lượng dịch vụ và xây dựng chốt chặn kiểm soát trong quá trình vận hành.
 • Tham gia đầy đủ các khóa học kĩ năng đảm bảo nâng cao năng lực làm việc và tăng năng suất lao động.
 • Tham gia Training/ Coaching theo đúng, quy trình, quy định và bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của ngân hàng.

4. Văn hóa tổ chức:

 • Đảm bảo luôn thực hiện đúng trong việc xây dựng văn hóa tổ chức
 • Đảm bảo hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi

5. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Trung  tâm và giám đốc bộ phận.

 • Trình độ đại học với ưu tiên chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng…;
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong công tác hỗ trợ các đơn vị kinh doanh hoặc của Ngân hàng.
 • Ngoại ngữ (Tiếng Anh): TOEIC tối thiểu 405 điểm

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và gửi về hòm mail:

 • Ms. Phương: 0969 154 339 (Ext: 8530)
 • Mail:  phuongnth22@techcombank.com.vn

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.