Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: lanpn2@techcombank.com.vn

Employment Information

  • Accounting and Finance Division, Banking, Commercial Banking Division, Corporate banking Division, Financial Institution Division, Finance / Investment, Law / Legal Services, Personal and Financial Service Division, Risk Division, Sales and Distribution Division, Sales / Business Development
  • Negotiable
  • Experienced (Non - Manager)
  • Ha Noi
  • Permanent
  • Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác Tài sản
  • Not required

Deadline to Apply

05/10/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên Tố tụng và Thi hành án ( Làm việc tại Hà Nội )

I/Trách nhiệm chính:
1. Quy định về tuân thủ:Cán bộ nhân viên phải:
- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty; quy định pháp luật
- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết về chỉ tiêu, chất lượng.
- Thực hiện công việc theo sự phân công của Cấp lãnh đạoTrách nhiệm:1. Chủ động và/hoặc phối hợp với các đơn vị/bộ phận nghiệp vụ khác đánh giá khả năng thu hồi các Khoản nợ khi thực hiện biện pháp tố tụng dân sư hoặc tham gia vụ án hình sự để:
- Đề xuất ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc xử lý và thu hồi nợ; và/hoặc
- Tư vấn cho cấp lãnh đạo và/hoặc các bên thứ ba về các vấn đề liên quan đến việc xử lý và thu hồi nợ.

2. Thực hiện xử lý nợ theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- Thực hiện biện pháp tố tụng dân sự: Tiến hành chuẩn bị khởi kiện; tham gia tố tụng tại tòa án; yêu cầu thi hành án đối với các khoản nợ đã có bản án/quyết định có hiệu lực pháp luật đến giai đoạn kê biên tài sản thành công. 
- Phối hợp với các đơn vị/bộ phận nghiệp vụ khác triển khai các biện pháp xử lý nợ khác;
- Phối hợp với các đơn vị/bộ phận nghiệp vụ khác xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý khoản nợ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng, CQNN có thẩm quyền...)
3. Chủ động thực hiện và/hoặc phối hợp với các các đơn vị nghiệp vụ của Bên chuyển giao khoản nợ, TCB tham gia giải quyết vụ án hình sự.
4. Cập nhật và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả xử lý nợ theo biện pháp tố tụng dân sự hoặc kết quả tham gia giải quyết vụ án hình sự theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền với từng vụ việc.5. Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác có liên quan để phục vụ công tác xử lý và thu hồi nợ đạt hiệu quả.

6. Tiếp nhận, tổng hợp các thông tin liên quan trong quá trình quản lý và xử lý khoản nợ; Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền.

II/ Báo cáo công việc/ Reporting lines

• Cấp lãnh đạo trực tiếp: Trưởng nhóm/Trưởng phòng tố tụng cá nhân
• Cấp báo cáo trực tiếp: không có
• Quan hệ nội bộ: Các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty
• Quan hệ bên ngoài: 
- Các Phòng ban nghiệp vụ của Techcombank; 
- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyên như Chính quyền địa phương, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án,...
- Các tổ chức cá nhân có liên quan khác.

III/ Kiến thức, Kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật trở lên

- Am hiểu về nghiệp vụ XLN và có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nợ hoặc luật sư hoặc tòa án/viện kiểm sát/thi hành án

- Kỹ năng giao tiếp tốt và linh hoạt trong giải quyết công việc.

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.