Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: chungtlk@techcombank.com.vn

Employment Information

 • IT - Software, Banking, Finance / Investment
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Khối Vận hành và Công Nghệ
 • 3 - 5 Years

Deadline to Apply

31/10/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên kiểm thử

 1. Tuân thủ nghiêm túc nội quy làm việc của Ngân hàng
 2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và các cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 3. Trực tiếp thực hiện việc kiểm thử các phát triển, sửa đổi các hệ thống công nghệ.:
 • Tuân thủ theo đúng quy trình phát triển giải pháp ứng dụng công nghệ và quy trình kiểm thử phần mềm cùa Ngân hàng
 • Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh sách các đối tượng cần kiểm thử, môi trường kiểm thử, từ đó xây dựng các tài liệu kiểm thử cần thiết
 • Cập nhật kết quả kiểm thử
 • Quản lý lỗi theo đúng quy trình kiểm thử phần mềm và chuyển tới phòng phát triển liên quan để sửa lỗi.
 • Báo cáo tổng kết các kết quả kiểm thử
 • Nghiên cứu áp dụng các công nghệ kiểm thử hiện đại để đánh giá độ rủi ro của sản phẩm trong quá trình tham gia kiểm thử
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Trưởng/ phó phòng.

Bằng cấp
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, tài chính hoặc ngân hàng.

Nắm vững các mảng nghiệp vụ, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và các quy trình liên quan

Nắm vững các hệ thống công nghệ ngân hàng (core-banking, Internet Banking, thẻ , Treasury, vv  )

Nắm vững kiến thức nghiệp vụ kiểm thử 

Hiểu biết cơ sở dữ liệu SQL Server.

Kinh nghiệm
Tối thiểu có từ 4 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kiểm thử dự án công nghệ trong ngân hàng.
 

Ngoại ngữ
Có khả năng làm việc bằng Tiếng Anh, tương đương TOEIC tổi thiểu 500 điểm

Kỹ năng chuyên môn

Sử dụng thành thạo các công cụ kiểm thử đang áp dụng như: SpiraTest, QTP, Jmeter

Có khả năng triển khai các công cụ, quy trình kiểm thủ theo đặc thù từng mảng nghiệp vụ, hệ thống của ngân hàng.

Có khả năng nghiên cứu tìm hiểu mảng nghiệp vụ mới

Năng lực cốt lõi

Khả năng giao tiếp và truyền thông

Tinh thần trách nhiệm

Khả năng làm việc hướng tới kết quả

Khả năng tư duy logic

Khả năng nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả

Khả năng đánh giá vấn đề

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.