Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nguyenhtx@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Insurance, Sales / Business Development, Sales and Distribution Division, Customer Service, Personal and Financial Service Division, Accounting / Auditing / Tax, Transaction Banking Division, Banking
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Tien Giang, Kien Giang, Soc Trang, Long An, Ca Mau, An Giang, Vinh Long, Can Tho
 • Permanent
 • Khối Bán hàng và Kênh phân phối
 • Bachelor
 • 1 - 5 Years

Deadline to Apply

31/12/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Miền Tây

1. Mục tiêu:

 • Triển khai bán sản phẩm bán lẻ và các dịch vụ liên quan cho khách hàng VIP nhằm đạt được chỉ tiêu được giao cho cá nhân và đơn vị;

2. Trách nhiệm chính:

 1. Chức năng, nhiệm vụ
 1. Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm theo định hướng hoạt động của bộ phận khách hàng VIP
 2. Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ phận khách hàng VIP
 3. Hỗ trợ, phối hợp với Giám đốc khách hàng  giải quyết những công việc của phòng

Trách nhiệm:

 1. Trách nhiệm và chỉ tiêu cá nhân
 • Làm mới danh sách khách hàng tiềm năng
 • Thực hiện các hoạt động bán hàng hàng ngày
 • Thực hiện các cuộc gọi điện cho khách hàng mới và hiện tại của chi nhánh, phòng
 • Hẹn gặp khách hàng để giới thiệu sản phẩm
 • Đi gặp khách hàng theo lịch hẹn khách hàng
 • Chốt bán hàng với khách hàng
 • Kiểm soát sự đầy đủ về mặt hồ sơ khi chốt bán những sản  phẩm tín dụng với khách hàng (ví dụ: thu  thập hồ sơ, làm tờ trình, chuyển hồ sơ khách hàng cho PCC, CCA)
 • Cung cấp dịch vụ và hoạt động bán hàng tại chi nhánh nếu được yêu cầu
 • Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày cho Giám đốc khách hàng cá nhân
 • Đảm bảo sự tuân thủ đối với chính sách, quy trình quy chế của Techcombank.
 • Kiểm soát việc Bàn giao đầy đủ hồ sơ khách hàng và giới  thiệu khách hàng cho  đầu mối chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân chăm  sóc, khai  thác bán  chéo  và  quản  lý nợ KH sau  khi hoàn thiện thủ tục giải ngân.

Định kỳ theo quy định của các sản  phẩm  tín dụng/quy định kiểm soát sau vay thực hiện đánh giá khách hàng, kiểm soát mục đích sử dụng vốn

 • của khách hàng, lập tức thông báo ngay cho các bộ phận liên quan khi khách hàng có vấn  đề về tình  hình  tài chính, khả năng trả nợ, mục đích sử dụng vốn.v.v...
 • Đối với các khoản  nợ có vấn đề, có trách  nhiệm đảm bảo việc phối hợp với chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân/HUB xử lý nợ/AMC trong quá trình xử lý nợ của khách hàng.
 1. Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của GĐ khách ưu tiên/ GĐ Chi nhánh

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học.
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ….
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng; Ưu tiên người có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm phục vụ khách hàng VIP là một lợi thế
 • Ngoại ngữ: tiếng Hoa giao tiếp hoặc tiếng Anh (TOEIC từ cấp 2 trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
 • Có trách nhiệm trong công việc
 • Tải đơn ứng tuyển Techcombank (hoặc CV) và gửi trực tiếp về email: nguyenhtx@techcombank.com.vn
 • Liên hệ tư vấn trực tiếp (028) 3 911 6868 - Số nội bộ 8772/ hoặc Ms Nguyện - 0908631063

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.