Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: quynt5@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Accounting / Auditing / Tax, Accounting and Finance Division, Banking, Financial Institution Division, Finance / Investment
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Khối Vận hành và Công Nghệ
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years

Deadline to Apply

31/08/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên kế toán & thanh toán tra soát - Khối Vận hành

 1. Thực hiện nghiệp vụ hạch toán, kế toán, đối chiếu số liệu, tra soát thanh toán giao dịch thẻ  thực hiện tại máy ATM/POS của Techcombank giữa Khách hàng với Ngân hàng và giữa ngân hàng với tổ chức trung gian thanh toán thẻ
 2. Thực hiện nghiệp vụ  hạch toán, tra soát, liệt kê, đối chiếu số liệu thanh toán thẻ  đối với giao dịch thẻ do Techcombank phát hành với các tổ chức thẻ quốc tế , các ngân hàng khác và với các chủ thẻ liên quan
 3. Đảm bảo kết quả đối chiếu, tra soát các số liệu ATM, số liệu thanh toán với các tổ chức thẻ quốc tế và ngân hàng khác, thanh toán với Đơn vị chấp nhận thẻ được kịp thời, chính xác
 4. Đảm bảo kịp thời phát hiện và phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các nghiệp vụ thanh toán liên quan đến tra soát, khiếu nại, từ chối thanh toán theo yêu cầu của tổ chức thẻ quốc tế và đối tác.
 5. Đảm bảo việc kiểm tra tình trạng thanh quyết toán phục vụ tra soát được thực hiện kịp thời, chính xác
 6. Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán phát sinh và liên quan đến hoạt động vận hành của dịch vụ thẻ
 7. Thực hiện các nghiệp vụ về nhập liệu, thay đổi trạng thái các trường hợp xử lý tra soát, yêu cầu phong tỏa tài khoản….trên T24
 8. Hoàn thành KPIs được giao từng thời kỳ về nghiệp vụ Kế toán và Tra soát thanh toán
 9. Lập báo cáo kế toán theo quy định
 10. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm hoặc Giám đốc bộ phận

1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật;

2. Hiểu biết các sản phẩm và nghiệp vụ về thẻ, hệ thống thẻ của Ngân hàng Thương mại: thẻ thanh toán trong nước, thẻ thanh toán quốc tế

3. Hiểu biết về các qui trình vận hành Thẻ & DVTKCN nói chung và nghiệp vụ được giao nói riêng.

4. Hiểu biết về rủi ro vận hành nói chung và rủi ro trong vận hành thẻ & DVTKCN nói riêng.

5. Am hiểu về nghiệp vụ Đối chiếu tra soát thanh toán

6. Ngoại ngữ (Tiếng Anh): TOEIC tối thiểu 405 hoặc các chứng chỉ khác tương đương (IELTS, TOEFL,..)

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Hoặc gửi CV vào email: quynt5@techcombank.com.vn

Ưu tiên hồ sơ nộp sớm

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.