Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nguyenhtx@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Strategy and corporate development division, Personal and Financial Service Division, Banking, Risk Division
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ho Chi Minh
 • Permanent
 • Khối Bán hàng và Kênh phân phối
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years

Deadline to Apply

Unlimited
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên dự án

Tham gia các dự án chiến lược, cải tiến của Khối S&D; dự án liên quan đến hoạt động của Khối S&D do khối khác chủ trì với vai trò thành viên.

 1. Tổ chức triển khai các công tác dự án được giao:

- Hiểu rõ mục tiêu triển khai, phạm vi ảnh hưởng, đối tượng tác động và thực hiện tốt các công việc trong từng giai đoạn của dự án

- Thực hiện các khảo sát, thu thập ý kiến/ dữ liệu, phân tích, tính toán các lợi ích tài chính/ phi tài chính của đề xuất/ dự án

- Thảo luận, thống nhất quan điểm, đề xuất ý tưởng/ giải pháp cải tiến/ thay thế

- Nghiên cứu áp dụng các phương pháp/ công cụ mới theo yêu cầu hoặc trong quá trình triển khai; đánh giá tổng quan tính khả thi, rủi ro có thể phát sinh và tiếp tục cải tiến/ điều chỉnh

- Lên kế hoạch thực hiện đối với các trách nhiệm dự án được phân công và tổ chức triển khai áp dụng thực tế và đảm bảo tiến độ hoàn thành

- Lựa chọn kênh truyền thông hiệu quả đối với từng yêu cầu, thực hiện các bản tin truyền thông đến đối tượng áp dụng

- Tiếp nhận và xử lí các công việc/ giải đáp các thắc mắc phát sinh sau qua trình triển khai dự án

- Thực hiện các báo cáo tình trạng/ kết quả triển khai từng giai đoạn thực hiện

- Đầu mối tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai của tất cả các dự án trong Khôi

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng dự án

2. Tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của pháp luật và ngân hàng

 • Bằng cấp/Nghiệp vụ

- Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương…Ưu tiên trình độ trên đại học chuyên ngành quản lý.

- Ngoại ngữ (Tiếng Anh TOEIC tối thiểu cấp độ 3 – 550 điểm hoặc các chứng chỉ khác tương đương )

 • Kiến thức chuyên môn:

- Am hiểu kiến thức quản trị dự án.

- Am hiểu hệ thống sản phẩm và quản lý dịch vụ ngân hàng bán lẻ và SME.

 • Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm quản lý và triển khai dự án

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý/ trực tiếp triển khai các dự án chiến lược của ngân hàng

 • Tải đơn ứng tuyển Techcombank (hoặc CV) và gửi trực tiếp về email: nguyenhtx@techcombank.com.vn
 • Liên hệ tư vấn trực tiếp (028) 3 911 6868 - Số nội bộ 8772/ hoặc Ms Nguyện - 0908631063

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.