Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: quynt5@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Accounting / Auditing / Tax, Accounting and Finance Division, Banking, Commercial Banking Division, Corporate banking Division, Financial Institution Division, Sales and Distribution Division, Sales / Business Development
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Khối Ngân hàng Bán buôn
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years

Deadline to Apply

31/10/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp vận hành tín dụng

Phối hợp thực hiện cấp tín dụng, thực hiện các thủ tục giải ngân với Khách hàng

 • Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ Khách hàng hoặc từ bộ phận Quản lý Khách hàng (SRMs/RMs/ARM) hoặc từ bộ phận Phân tích tín dụng.

 • Thông báo, đôn đốc, hỗ trợ RMs/SRMs hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ cần thiết.

 • Kiểm tra tính pháp lý, logic của hồ sơ, giấy tờ Khách hàng cung cấp; đảm bảo đúng mẫu, đúng quy định của Techcombank và pháp luật.

 • Lập tờ trình thực hiện các giao dịch tín dụng: giải ngân, phát hành bảo lãnh, phát hành LC, …phục vụ các nhu cầu (trong và ngoài hạn mức) theo phê duyệt. Kiểm soát văn bản liên quan đảm bảo tính đầy đủ, logic và tuân thủ theo quy định của điều kiện tín dụng và quy định của Techcombank.

 • Trình ký các cấp kiểm soát, chuyên gia phê duyệt các hồ sơ giao dịch tín dụng. Phối hợp với các bộ phận khác có liên quan thực hiện các giao dịch phát sinh hàng ngày của Khách hàng (giải ngân, thu nợ, nhận tài sản đảm bảo/giải chấp tài sản đảm bảo, mở L/C, …).

 • Làm việc trực tiếp với CCA, Trung tâm thanh toán và các bộ phận khác có liên quan trong quá trình tác nghiệp (gửi hồ sơ, nhận phản hồi, bổ sung hồ sơ) đảm bảo giao dịch của KH thành công theo SLA.

 • Trường hợp giao dịch tín dụng được ký quỹ 100%/đảm bảo 100% bằng TSBĐ nhóm I thi thực hiện soạn thảo các loại hợp đồng, văn bản giao dịch theo đúng mẫu biểu của TCB ban hành

 • Thông báo kết quả hoàn tất giao dịch tới RMs/SRMs/Khách hàng.

  Quản lý, giám sát việc thực hiện hợp đồng và hạn mức đối với các Khách hàng

 • Theo dõi, thông báo kịp thời tình trạng hạn mức cho các SRMs/RMs quản lý Khách hàng, chuyên viên phân tích tín dụng và Giám đốc Trung tâm để duy trì hoặc có các điều chỉnh phù hợp.

 • Theo dõi, thông báo và đôn đốc Khách hàng trả nợ gốc, lãi đến hạn và thông báo cho SRMs/RMs quản lý Khách hàng, chuyên viên phân tích tín dụng, lãnh đạo Phòng/Trung tâm các trường hợp Khách hàng chậm trả gốc, lãi.

 • Theo dõi việc bổ sung hồ sơ của khách hàng, thời hạn bảo hiểm và thông báo định kỳ tới RMs/SRM/Chuyên viên phân tích hoặc thông báo tới khách hàng khi RMs/SRMs đề nghị.

 • Theo dõi giao dịch tài khoản thanh toán/tài khoản chỉ định của Khách hàng theo đề nghị của RM/RMs/CA phân tích với các khách hàng cần kiểm soát điều kiện dòng tiền và tài sản đảm bảo là quyền đòi nợ.

 • Phối hợp với RMs/SRM/CA phân tích và các bộ phận khác thực hiện các thủ tục về tài sản đảm bảo, quản lý phát sinh tăng/giảm của tài sản đảm bảo.

 • Phối hợp thực hiện các biện pháp trong xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng?

  Lưu trữ, cập nhật hồ sơ, thông tin tín dụng của Khách hàng

 • Theo dõi, đôn đốc RMs/SRMs bổ sung , hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 • Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ Khách hàng được giao xử lý.

 • Cung cấp hồ sơ, thông tin của Khách hàng được giao xử lý cho các đoàn thanh tra, kiểm tra.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán...

- Am hiểu về sản phẩm, nghiệp vụ tín dụng trong ngân hàng

- Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Hoặc gửi email về quynt5@techcombank.com.vn

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.