Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: phuongnm10@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Personal and Financial Service Division, Banking, Project Management
 • Competitive
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Văn phòng Chuyển đổi (iPMO)
 • 5 - 7 Years

Deadline to Apply

31/08/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Sáng kiến chiến lược - dự án M+ (Market research)

 • Xây dựng bảng hỏi, thực hiện các nghiên cứu điều tra khách hàng; đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án, đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn, phương pháp nghiên cứu / khảo sát đã được thống nhất / phê duyệt.
 • Đề xuất phương pháp nghiên cứu / khảo sát cũng như chủ động học hỏi về các qui chuẩn dịch vụ của ngân hàng để có thể khảo sát đúng theo tiêu chuẩn dịch vụ được đặt ra;
 • Tổng hợp các báo cáo từ agents cho các khu vực định kỳ và gửi báo cáo cũng như các đề xuất nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của phân khúc khách hàng nghiên cứu
 • Đã có 3-5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực hiện các dự án trong lĩnh vực ngân hàng hoặc làm việc tại ngân hàng
 • Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt
 • Khả năng phân tích, tổng hợp kết quả nghiên cứu và visualize báo cáo

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự hoặc gửi email tới Ms Phương: phuongnm10@techcombank.com.vn

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.