Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp mô hình và phân tích thị trường vĩ mô, Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 2 - 8 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 31/03/2019

Job Description

 1. Xây dựng, cập nhật hệ thống dashboards để phục vụ cho mô hình dự báo định lượng bao gồm: cơ sở dữ liệu kinh tế vĩ mô, thị trường trong nước, quốc tế, cũng như thông tin về hành động của các thành viên chính của thị trường. Việc cập nhật thông tin được thực hiện thường xuyên theo tần suất ngày, tuần, nửa tháng, hàng tháng, quý và năm.
 2. Thực hiện các báo cáo phân tích thị trường trường nước và quốc tế cho nội bộ và khách hàng; tham vấn vào các chiến lược kinh doanh của khối.
 3. Xây dựng, cập nhật mô hình dự báo định lượng về các biến số thị trường tài chính (căn cứ vào thông tin dữ liệu cập nhật của hệ thống Dashoard), tiến hành như: Tỷ giá, lãi suất, thanh khoản của hệ thống, lợi suất trái phiếu, Swap Curves v.v. để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.
 4. Hỗ trợ Trading/Sale xây dưng các tài liệu sử dụng cho mục đích trình bày cho khách hàng trong qua trình sale (handbook về market)
 5. Tham gia, trực tiếp tiến hành các hoạt động kinh doanh phái sinh theo các hạn mức và khung quản trị rủi ro của Ngân hàng
 6. Tham gia phối hợp với các bộ phận trong Khối Markets, Quản trị rủi ro và các đơn vị liên quan để kiểm soát chặt chẽ các rủi ro trong các giao dịch kinh doanh
 7. Thực hiện các công việc liên quan khác do lãnh đạo giao.

Job Requirement

Tối thiểu trình độ đại học chuyên ngành toán kinh tế, thống kê,  kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan khác

Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết tốt về  kiến thức toán học, mô hình; các sản phẩm FX, Bonds, FX swap and MM markets  

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng mô hình dự báo rủi ro thị trường/ kinh nghiệm phân tích và dự báo thị trường tại các tổ chức tài chính

Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc

================================

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ SỚM

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV theo mẫu về địa chỉ mail liendt2@techcombank.com.vn; Ghi rõ vị tri dự tuyển và địa điểm làm việc mong muốn

Lưu ý:

+ Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung trong quá trình thi tuyển

+ Techcombank sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng

Survey

Which channel do you know about Techcombank alent Network ?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.