Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Chính sách và Phát triển sản phẩm tín dụng – Phát triển kinh doanh – Khối Ngân hàng bán buôn

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 10 Years
 • Competitive
 • Banking
 • 31/03/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Nghiên cứu xây dựng chính sách và phát triển sản phẩm tín dụng

 • Xây dựng các quy trình, chính sách cho các sản phẩm tín dụng
 • Xác định các nhu cầu sản phẩm theo ngành/nhóm khách hàng để thực hiện xây dựng, đề xuất các thay đổi về chính sách/điều kiện sản phẩm cho phù hợp trong từng giai đoạn kinh doanh;
 • Thực hiện tư vấn thiết kế các giải pháp/sản phẩm chung/riêng biệt cho nhóm khách hàng/khách hàng;
 • Thực hiện tiếp nhận các yêu cầu về giải pháp/sản phẩm từ đơn vị quản lý khách hàng theo phân khúc và từ Trung tâm quản lý tín dụng để lên kế hoạch xây dựng/sửa đổi sản phẩm hiện hành cho phù hợp và hiệu quả;
 • Tham gia gặp gỡ với khách hàng cùng RM/SRM/sale trong vai trò tư vấn về sản phẩm;
 • Tiến hành truyền thông/đào tạo về sản phẩm và cập nhật sự thay đổi về sản phẩm tới bộ phận liên quan;
 • Phối hợp với các Trung tâm của Khối thực hiện rà soát quy trình, chính sách kinh doanh của Ngân hàng, đề xuất các kiến nghị phù hợp với đặc thù kinh doanh và phân khúc khách hàng của Khối

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Chính sách và Phát triển sản phẩm tín dụng

Job Requirement

- Am hiểu sâu sắc về các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng

- Am hiểu các kiến thức về nghiệp vụ tín dụng

- Quản lý tín dụng và rủi ro tiên tiến

- Có hiểu biết và kinh nghiệm sâu rộng trong các các mảng tài chính, ngân hàng (vận hành/kiểm toán/kế toán)

Survey

Which channel do you know about Techcombank alent Network ?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.