Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nganpp@techcombank.com.vn

Employment Information

 • IT - Software, IT - Hardware / Network, IT and Operation Division
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Operations and Technology Division
 • Bachelor
 • No Experience

Deadline to Apply

30/09/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên Cao cấp vận hành các thiết bị đầu cuối

Trách nhiệm trong vận hành hệ thống:

 • Thực hiện các công việc vận hành thông thường:  Giám sát và báo cáo tình trạng hoạt động hằng ngày của hệ thống các máy trạm, các thiết bị đầu cuối khác (healthy daily checklist).
 • Thực hiện các yêu cầu thay đổi cấu hình trên máy trạm, thiết bị đầu cuối cho end-user.
 • Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt: Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện kiểm thử dự phòng.
 • Lập kế hoạch bảo trì định kỳ cho các máy trạm và thiết bị đầu cuối.
 • Quản lý, cập nhật CMDB cho hệ thống.
 • Báo cáo tình trạng hệ thống.
 • Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
 • Giám sát, quản lý hoạt động triển khai, hỗ trợ của các đối tác mà ngân hàng đã ký dịch vụ thuê ngoài (Outsourcing)

Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng:

 • Hỗ trợ mức L1 với các yêu cầu được phân công.
 • Hỗ trợ mức L2 với các yêu cầu được phân công.

Các trách nhiệm khác

 • Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
 • Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.

JOB REQUIREMENT

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm hỗ trợ & triển khai hạ tầng

 

 

Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên nghành CNTT hoặc điện tử viễn thông

Kỹ năng chuyên môn

Nắm vững hệ thống, thiết bị hạ tầng công nghệ dành cho end-user

Hiểu biết về các quy trình vận hành, các rủi ro trong vận hành hệ thống mạng.

Hiểu biết về các tiêu chuẩn, khung quản lý, quản trị công nghệ tiên tiến như: ITIL, ISMS

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ.

Kinh nghiệm vận hành, triển khai các hệ thống hỗ trợ hạ tầng cho end-user.

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.