Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên Viên Cao Cấp truyền thông nội bộ/ Internal Communication Senior Specialist - Khối Marketing

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 8 Years
 • Competitive
 • Advertising / PR / Communications, Online Marketing, TV / Newspaper / Editors
 • 31/03/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phối hợp xây dựng nội dung, phỏng vấn, lấy tin bài cho các kênh TTNB theo kế hoạch định kỳ.

- Đầu mối của TTNB để thu thập thông tin nội bộ, các phòng ban liên quan để đề xuất phát triển tin bài, thúc đẩy các thông tin mới, chính xác và trọng tâm

- Xây dựng quan hệ với các đầu mối thông tin của các phòng ban nội bộ để hỗ trợ quá trình thu thập thông tin.

- Đầu mối quản lý kênh TTNB từ Mail box Internal Communications

- Đảm nhiệm các công việc hành chính của TTNB

- Tuân thủ quy định & quy trình TTNB và các quy định khác của Ngân hàng

Job Requirement

- Nam giới

- Có khả năng về multimedia (viết báo, thiết kế, quay – dựng phim)

- Có kinh nghiệm làm trong các Tập Đoàn lớn trong và ngoài nước

- Tiếng anh giao tiếp

- Năng động, sáng tạo và chủ động trong công việc

- Kỹ năng giao tiếp & xây dựng quan hệ

- Kỹ năng viết, tổng hợp thông tin

- Kỹ năng điều phối công việc

- Không bắt buộc có kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng/ tài chính

Survey

Which channel do you know about Techcombank alent Network ?

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.