Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: liendt2@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Banking
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân
 • 3 - 7 Years

Deadline to Apply

Unlimited
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên cao cấp sáng kiến chiến lược (Change management - mảng đào tạo), Digital Banking

 • Chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển kế hoạch và thực hiện các chương trình hỗ trợ chuyển đổi
 • Tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động đào tạo năng lực, hỗ trợ chuyển đổi
 • Báo cáo & đo lường kết quả tất cả hoạt động chuyển đổi
 • Hỗ trợ công tác thiết kế, lập kế hoạch chi tiết, chuẩn bị thí điểm và triển khai sáng kiến
 • Xây dựng nội dung cho các cuộc họp liên quan đến sáng kiến chuyển đổi (Steer Co, TECO)
 • Các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Truyền thông/PR/Marketing/Báo Chí/Quản trị/Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng,...
 • Hiểu biết về thị trường công nghệ số, tài chính, digital banking hoặc ecommerce hoặc fintech...
 • Các ứng viên có kinh nghiệm trong các mảng sau:

        + Có kinh nghiệm đào tạo (3+ năm) trong lĩnh vực công nghệ số, tài chính, digital banking hoặc ecommerce hoặc fintech...

         +  Có kinh nghiệm tham gia các dự án chuyển đổi tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác

          + Có kinh nghiệm tham gia các hoạt động quản lý dự án, quản lý sự thay đổi, phát triển tổ chức, truyền thông, đào tạo…

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV cá nhân/ CV theo mẫu Techcombank về địa chỉ mail liendt2@techcombank.com.vn; Ghi rõ vị trí ứng tuyển và địa điểm làm việc mong muốn

Lưu ý:

+ Techcombank sẽ chỉ liên hệ với các ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc

+ Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung trong quá trình thi tuyển

Kết Nối Với Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.