Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nganpp@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Accounting / Auditing / Tax, IT - Software, IT - Hardware / Network, IT and Operation Division, Risk Division
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Operations and Technology Division
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years

Deadline to Apply

31/12/2019
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Tuân thủ An ninh Thông tin

 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Xây dựng các quy định, quy trình, checklist trong công tác đánh giá tuân thủ công nghệ tại Techcombank.
 • Tổ chức lập kế hoạch, thực hiện đánh giá tuân thủ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo đối với hoạt động công nghệ đảm bảo tuân thủ với các chính sách, quy định, quy trình công nghệ của Ngân hàng (trong lĩnh vực vận hành các hệ thống công nghệ, phát triển các giải pháp và ứng dụng công nghệ, đảm bảo an ninh thông tin,...).
 • Tổ chức thực hiện đánh giá tuân thủ trong lĩnh vực công nghệ tại các trụ sở, trung tâm dữ liệu chính/dự phòng, trung tâm trung chuyển dữ liệu chính/dự phòng, các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng theo các tài liệu đã ban hành.
 • Thực hiện đánh giá, giám sát việc duy trì các chứng chỉ công nghệ được áp dụng tại Techcombank (như ISO 27001, PCI DSS,...).
 • Quản lý các điểm không tuân thủ và hành động khắc phục, phòng ngừa trong lĩnh vực công nghệ; Lập báo cáo định kỳ, đột xuất về các điểm không tuân thủ và trạng thái khắc phục tới các cấp quản lý.
 • Tổ chức đánh giá hiện trạng tuân thủ và tổ chức triển khai đảm bảo việc tuân thủ theo các quy định mới của Cơ quan nhà nước trong lĩnh vực công nghệ.
 • Thực hiện đào tạo, truyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên về trách nhiệm tuân thủ các quy định trong lĩnh vực công nghệ của Ngân hàng.
 • Tổ chức tiếp đón các đoàn đánh giá bên ngoài về lĩnh vực công nghệ: cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ TTTT, Ngân hàng nhà nước, ...), đơn vị kiểm toán bên ngoài, khách hàng, tổ chức chứng nhận,...
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc đơn vị.

Bằng cấp/ Nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông.

Am hiểu về các hệ thống CNTT

Am hiểu về quy trình đánh giá, kiểm soát tuân thủ công nghệ

Am hiểu về các quy định, quy trình hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá CNTT.

Kinh nghiệm: Có 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm tra giám sát tuân thủ

Tối thiểu 500 điểm TOEIC hoặc tương đương

Kỹ năng Chuyên môn: 

Am hiểu về các tiêu chuẩn quản lý công nghệ thông tin như COBIT, PCI DSS, ITIL, ISO27001

- Có kinh nghiệm về việc xây dựng văn bản trong lĩnh vực đánh giá các hệ thống CNTT, hoạt động công nghệ thông tin.

- Chứng chỉ, chứng nhận tham gia khóa học về kiểm tra, đánh giá các hệ thống công nghệ

Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

- Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.