Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: nganpp@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Accounting and Finance Division, Banking, Finance / Investment, Personal and Financial Service Division
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Personal Financial Services Banking Division
 • 2 - 5 Years

Deadline to Apply

31/07/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên cao cấp phân tích và lập kế hoạch, Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân

Hỗ trợ quá trình lập và phân bổ kế hoạch kinh doanh của Khối

 • Làm việc với Phân tích kinh doanh của Khối TCKH để xây dựng kế hoạch kinh doanh năm của Khối DVNH và TC Cá nhân

 • Xây dựng mô hình phân bổ kế hoạch kinh doanh năm theo các mặt cắt trọng yếu của Khối PFS (phân khúc khách hàng/sản phẩm/kênh bán) và trình GĐ Phân tích và kế hoạch phê duyệt

 • Thực hiện việc hợp nhất kế hoạch kinh doanh năm theo từng mặt cắt trọng yếu nói trên thành kế hoạch tổng thể của cả Khối

 • Phân tích hiệu quả kinh doanh để hỗ trợ quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh năm của các bộ phận trong nội bộ Khối

 • Tham gia hướng dẫn việc lập và phân bổ kế hoạch dựa trên các định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động đã xác định cùng Phân tích kinh doanh của Khối TCKH theo các yếu tố ảnh hưởng chính (drivers) – Ví dụ: dựa trên các đặc điểm, định hướng và các yếu tố về khách hàng mới, khách hàng hiện hữu, tiền mới, tiền cũ…để hướng dẫn việc lập và phân bổ kế hoạch kinh doanh cho các Vùng

 • Tham gia phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, các chương trình kinh doanh trong từng thời kỳ theo những driver cụ thể từđó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao/cải thiện hiệu quả kinh doanh trong từng giai đoạn triển khai.

Phân tích chuyên sâu:

 

 • Kiếm soát tất cả các báo cáo do các bộ phận trong Khối PFS yêu cầu
 • Tham gia phối hợp với Phân tích kinh doanh của Khối TCKH để xác định các tiêu chí nâng cao hiệu quả phù hợp với định hướng chiến lược lâu dài của Ngân hàng dành cho Khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân

Hỗ trợ quá trình lập và phân bổ kế hoạch kinh doanh của Khối

Các hỗ trợ khác liên quan tới thông tin/dữ liệu quản trị

 • Tổng hợp các yêu cầu cung cấp và phân tích các dữ liệu trong Hệ thống thông tin quản trị

 • Đề xuất cải tiến các loại hình báo cáo cụ thể trong từng thời kỳ

Thực hiện việc xây dựng và quản lý chi phí hoạt động, chi phí rủi ro của Khối

Trình độ đại học chuyên ngành toán kinh tế, thống kê, kinh tế, tài chính ngân hảng, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm xây dựng mô hình dự báo/ Kinh nghiệm phân tích kinh doanh hoặc các kinh nghiệm có liên quan tương tự

Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc

=========================

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ SỚM

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ mail nganpp@techcombank.com.vn ; Ghi rõ vị trí dự tuyển và địa điểm làm việc mong muốn

Lưu ý:

+ Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung trong quá trình thi tuyển

+ Techcombank sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.