Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Email Contact

Email: chungtlk@techcombank.com.vn

Employment Information

 • Banking, Treasury Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • Negotiable
 • Experienced (Non - Manager)
 • Ha Noi
 • Permanent
 • Transformation Office (iPMO)
 • 3 - 5 Years

Deadline to Apply

31/07/2020
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ tới hồ sơ đạt yêu cầu tới vòng phỏng vấn

Chuyên viên cao cấp phân tích kinh doanh

1.Kiểm soát các báo cáo về các tỷ lệ thanh khoản mà Ngân hàng có thể phải đối mặt nhằm hỗ trợ Giám đốc ALM đưa ra đề xuất về chiến lược phát triển của Ngân hàng trong trung và dài hạn.

2.Kiểm soát và liên tục rà soát nhằm cải tiến các báo cáo ALCO định kỳ và các báo cáo ad-hoc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, bao gồm việc phối hợp với các phòng ban để đảm bảo báo cáo được hoàn thành và đưa ra đúng hạn; đưa ra các phân tích, khuyến nghị và phân bổ vốn cho các đơn vị kinh doanh đảm bảo quản lý bảng cân đối hiệu quả.

3.Hỗ trợ Giám đốc ALM trong việc đưa ra các quy trình làm việc của phòng để đảm bảo thực hiện các trách nhiệm và các công việc của phòng theo định hướng của Ban lãnh đạo Khối và Ngân hàng

4.Hỗ trợ Giám đốc ALM có trong việc đào tạo và quản lý nhân viên cấp dưới trong phòng.      

5.Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng Chính sách điều chuyển vốn nội bộ (FTP) của toàn ngân hàng, bao gồm đề xuất lên Giám đốc ALM phương pháp phân tích hành vi hợp lý cho huy động và cho vay khách hàng và các khoản mục khác trong bảng cân đối.

6.Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chính sách quản lý vốn và xây dựng kế hoạch vốn hàng năm nhằm đảm bảo  tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo các yêu cầu của Ngân hàng nhà nước và quản trị nội bộ của Techcombank

7.Sử dụng các hệ thống thông tin kế toán, tài chính cho mục đích quản lý thanh khoản hàng ngày. 

8.Hỗ trợ Giám đốc ALM  đưa ra định hướng về lãi suất trần huy động, lãi suất cơ sở theo đúng chiến lược phát triển của Ngân hàng

9.Phối hợp báo cáo và dự báo các tỷ lệ thanh khoản và thanh toán.

10.Kiểm soát việc tính toán, theo dõi và báo cáo về chi phí thanh khoản

11.Kiểm soát báo cáo về các vi phạm hạn mưc.

12.Phối hợp Rà soát lại kế hoạch của năm trên góc độ vốn và thanh khoản.

13.Phối hợp xây dựng chiến lược vốn cho Ngân hàng

14.Đưa vào thực hiện hiệu quả quy trinh quản lý vốn đã được thống nhất, bao gồm

 1. Đo lường và báo cáo hiệu quả sử dụng vốn của các dơn vị kinh doanh và ngân hàng
 2. Đo lường và báo cáo về các rủi ro về tài trợ vốn
 3. Phối họp thực hiện kế hoạch vốn và cho vay hàng năm
 4. Hướng dẫn thực hiện và giám sát kiểm nghiệm căng thẳng thanh khoản định kỳ

15.Phụ trách các công việc khác liên quan đến việc quản lý tài sản nợ & có của TCB theo yêu cầu của Giám đốc ALM.

16.Hướng dẫn và tập huấn cho các chuyên viên phòng quản lý tài sản nợ & có

 

 

-Kiến thức:  Đại học trở lên;  được đào tạo về Tài chính, kinh tế hoặc kế toán. Ưu tiên những người có bằng sau đại học về tài chính hoặc MBA

-Kinh nghiệm:  ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng;  có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực điều chuyển vốn hoặc quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, bảng cân đối

-Có kỹ năng quản lý dự án tốt . Có kinh nghiệm ảnh hưởng ngoài phạm vị của mảng chuyên môn phụ trách chính. Có kinh nghiệm quản lý con người

-TOEIC 550

-Am hiểu các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

-Khả năng làm việc theo nhóm và hướng tới kết quả, tư duy logic, đàm phán

-Tinh thần trách nhiệm, gắn bó với tổ chức

Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

Connect With Techcombank

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.